Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Gunnar Andersson

 

Ett nytt Rotaryår med nya utmaningar!

Jag tackar för förtroendet att få vara vår klubbs president 2021–2022.

Vår Rotaryklubb har med framgång hanterat pandemin och skapat goda förutsättningar för den fortsatta verksamheten. Den stora utmaningen för vår klubb blir att försöka normalisera och återstarta vår mötesverksamhet med det personliga mötet i focus, d.v.s. frukostmötena.

Rotary har en världspresident Shekhar Mehta, hans tema för Rotatyåret är “Serve to Change Lives” /“Din insats förändrar liv”. Vår klubb är väl rustad för att möta upp detta tema med olika sociala projekt som klubben tar ansvar för.

Vår Distriktsguvernör heter Lena Liljenhed Ekman. (Distrikt 2360)

Rotarys fokusområden är:

·        Verka för fred

·        Utrota sjukdomar

·        Vatten och sanitet

·        Mödra- och barnvård

·        Ekonomisk utveckling

·        Läs- och skrivkunnighet

·        Främja miljön

Klubbens styrelse kommer att verka för att klubben ska fortsätta att utvecklas positivt med intressanta föreläsningar, ett gott nätverkande och ett alltjämt socialt ansvarstagande.

Min förhoppning är att livet återgår till det normala, så vår klubb kan fortsätta sin verksamhet och skapa ett mervärde för oss alla!

Välkommen till Varberg-Bocksten Rotaryklubb och våra frukostmöten!

Gunnar Andersson

President 2021–2022