Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - INTERNATIONELLT


UNGDOMSUTBYTE

Ungdomsutbyte

Varberg-Bocksten Rotaryklubb arbetar aktivt med ungdomsytbyte där Rotary sponsrar svenska ungdomars utlandsvistelse och tar emot internationella studenter i Varberg.

Just nu befinner sig en student från Varberg i USA och Varberg-Bocksten RK har i samarbete med Varberg RK tagit emot en student från Austrialien.

Är du intresserad av att studera utomlands ett år? Läs mer på https://www.rotarystudent.se/
Kontakta oss gärna om du har frågor: maila till Varberg-Bocksten RotaryklubbInternationellt projekt - Afrika

Varberg-Bocksten Rotaryklubb stöttar Robert L på hans väg att blir läkare.
Robert studerar vid University of Naibrobi i Kenya.