Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Klubbsamråd 2017-03-29

Intensiva disussioner när klubben hade KLUBBSAMRÅD den 29 mars 2017.
I mindre grupper diskuterades bland annat hur vi kan växla ut medlemmarnas yrkeskunskaper bättre, framtida aktiviterer och invalsfrågor.
På bilden: en av diskussionsgrupperna


Annica - Tina - Thomas - Rune - Sture