Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Premieutdelning till duktiga elever på BOCKSTENSSKOLAN

Så roligt att få vara med och premiera elever som gjort något särskilt bra under den gångna terminen!
Anders O och Holger S deltog i skolans avslutning och delade ut premier till 6 elever som valts ut av pedagogerna på Bockstensskolan.