Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Studiebesök på Södra Cell


Den 28 augusti 2017 var ett 30-tal nyfikna rotarianer på studiebesök på SÖDRA CELL.
Under sakkunnig lednig fick vi alla detaljer och inblick i företagets verksamhet.


Rundvandring i gåsmarsch under sakkunnig guidening