Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Använd den kritik du får!

På dagens frukostmöte var vår egen Gunnar Törnqvist talare

Gunnar Törnqvist
Det är lätt att - per automatik - gå i försvarsställning när vi får kritik.
Gunnar belyste hur man kan gå tillväga för att ta till sig kritiken på ett positivt sätt - och därmed utvecklas.
"Pausa reptilhjärnen" som vill försvara; lyssna och reflektera; förkasta eller ta till dig det som är relevant; återkoppla till den som lämnat kritiken - och be gärna om hjälp! Tack Gunnar, för ett intressant föredrag.