Varberg-Getakärr
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Stadsbyggnadskontorets uppgifter och organisation

Tidpunkt:
Adress: Varbergs stadshotell Kungsgatan 24 43222 Varberg


Cecilia Strömmer, Stadsbyggnadschef Varbergs kommun