Vårgårda-Herrljunga
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Anders Mannikoff

Sekreterare

Namn: Andreas Falk

Skattmästare

Namn: Carl-Olov Holmström

Ledamot

Namn: Ingamaj Wallertz Olsson