Vetlanda-Njudung
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

I Vetlanda Rotaryklubb, som bildats 1956, fördes då och då under 1970- och 1980-talen diskussioner om att bilda ytterligare en klubb i Vetlanda.

I januari 1987 utsågs en kommitté för att genomföra detta – det som skulle bli Vetlanda-Njudung Rotaryklubb. Sju medlemmar i den gamla klubben gick över till den nya och kom att utgöra stommen i denna, nämligen Sven-Anders Almén, Jonne Johansson, Håkan Stensson, Gert Nyström, Sten-Ingvar Nilsson, Hans Järnland och Frank Ringsby.

Fram till charterhögtiden den 3 oktober 1987, som hölls i Vetlanda Stadshus och på Vetlanda Stadshotell, hade medlemsantalet vuxit till 24.  Charterpresident var Boris Holmqvist, VD och ägare till Vebe Teknik AB. Klubbens ordförandeklubba, som erhölls i gåva vid charterhögtiden av kantorn i Fröderyd Samuel Nygren,  är tillverkad av en nedfallen gren av den mer än 300 år gamla asken som Lina Sandell satt i när hon 1850 skrev psalmen ”Tryggare kan ingen vara”. 

Den första kvinnliga medlemmen i klubben var Lena Fransson, som inträdde 1994. I mitten av 1990-talet hade klubben 40 medlemmar och nådde som mest 60 i mitten av 2000-talet  för att senare stabiliseras kring 50. Under de första 20 åren  hölls veckomötena vintertid på Vetlanda Stadshotell, med till en början ett kvällsmöte i månaden, och sommartid på Östanå  Värdshus. 

Presidentskiftena hölls under många år på Trollebo gård med flera prominenta föredragshållare, såsom exempelvis Nils Erik Baerendz och Bengt Feldreich. 

Klubbens målsättning har alltid varit att ha trivsamma veckomöten med intressanta föredrag i varierande ämnen, delta i bistånds- och utbytesprojekt och ordna evenemang av olika slag för medlemmar och anhöriga.

 

I Bo Heindorffs utmärkta bok ” Rotary i Vetlanda under 60 år” ges en fördjupad beskrivning av de två Rotaryklubbarna i Vetlanda.