Vetlanda-Njudung
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Håkan Samuelsson

Sekreterare

Namn: Aida Aliskovic

Skattmästare

Namn: Magnus Lundahl

IT-samordnare

Namn: Magnus Färjhage

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Anders Bernberg

Tillträdande President

Namn: Mikaela Steinbach

Närvarorapportör

Namn: Therese Thureson

vice Sekreterare

Namn: Lena Carlström

Arkivarie

Namn: Leif Lindberg

Närvarorapportör

Namn: Ingegerd Nilsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Anders Englund

Närvarorapportör

Namn: Åsa Hallgren

vice IT-samordnare

Namn: Håkan Samuelsson

vice Skattmästare

Namn: Percy Ekström