Vaxholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Vaxholms Rotaryklubb chartrades den 12 januari 1970. Charterpresidenten hette Eric Jarneberg. (Eric var vid den tiden chef för kustartilleriet i Vaxholm. Han var officer, militärhistoriker och efter pensioneringen ägnade han sig åt hembygdsforskning. Han avled vid 92 års ålder i november 2009.)
Klubben har varit aktiv i närmare 50 år, och många större och mindre projekt av olika slag har genomförts under dessa år.
Läs gärna under rubriken "Projekt" för mera information om den saken.
I dag har klubben 29 medlemmar av vilka 6 är kvinnor. Vi vill gärna bli flera, och om du är intresserad av verksamheten kan du läsa litet mera på Presidentens sida.