Vaxholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Avslutade lokala projekt


NOB-priset

Klubben medverkade i juryarbetet för NOB-priset
I december varje år delade Norrbergsskolan i Vaxholm ut NOB-priser i en
innovationstävling.
Klubben medverkar i juryarbetet för NOB.pdf


Vi var med och skapade en permanent förbindelse med kastellet!

Sedan mitten av 80-talet har en av våra medlemmar varit pådrivande för att
Vaxholm skall få en färjeförbindelse mellan staden och kastellet.
Med tiden engagerade sig hela klubben  och bevakade ärendet. Detta medförde att ärendet blev
högt prioriterat i kommunens förvaltning och bland politikerna.
Nu är färjan på plats sedan 2016, och trafikerar sundet under tiden 16 maj - 13 september.


Drogsnurran 2005-2010

Drogsnurror inköptes och utdelades under åren 2005 - 2010 till föräldrar till elever i Vaxholms grundskolors årskurs 6.

2005-2010 Drogsnurran.pdf