Funktionärer

President

Namn: Ewa Rekman

Sekreterare

Namn: Birgitta Engström Rahm

Skattmästare

Namn: Bengt Magnusson

IT-samordnare

Namn: Hans Wahl

Executive Secretary

Namn: Hans Wahl

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Gunnel Hallberg Dahlman

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Kjell Barlöv

Revisor

Namn: Lars Helgesen

Revisor

Namn: Thore Wemrell

Registeransvarig

Namn: Hans Wahl

Webmaster

Namn: Hans Wahl

Kontaktperson GDPR

Namn: Hans Wahl

Närvarorapportör

Namn: Hans Wahl

Ordf. Programkommittén

Namn: Anette Ek

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Lars Moberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Gunnel Hallberg Dahlman

Valkommitté

Namn: Gunnel Hallberg Dahlman

Ung Företagsamhet (UF)

Namn: Gunnel Hallberg Dahlman

vice IT-samordnare

Namn: Gunnel Hallberg Dahlman

vice Sekreterare

Namn: Britt Fäldt

Kontaktperson U-Fonden

Namn: Carl-Peter Hellberg

Valkommitté

Namn: Ewa Rekman

Mercyline

Namn: Anette Barlöv

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anette Barlöv

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Annika Kjellén

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Kerstin Persson

Tillträdande President

Namn: Bengt Isacsson

Valkommitté

Namn: Bengt Isacsson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Margareta Lejon Isacsson

Vice President

Namn: Per Dahlman

Ledamot Programkommittén

Namn: Per Dahlman

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Reino Nyberg

Antidrog-gruppen

Namn: Reino Nyberg

Inkommande Sekreterare

Namn: Lars Kristiansson

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Eva Bruzelius

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Christian Negendanck

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: ystad-tornvaktaren@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Continental
Hamngatan 13
27143 Ystad

Ordinarie mötestid: Tisdagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Julavslutning
2018-12-18 19:00