President: Ewa RekmanStolt och med stor tacksamhet för förtroendet presenterar jag mig som Ystad- Tornväktarens valda president för 2018-2019.

Min målsättning är att vi, nya såväl som gamla medlemmar, kommer frekvent till våra klubbmöten, deltager aktivt i lokala och internationella projekt, låter oss inspireras av Rotaryandan och håller Rotarys värderingar högt. Jag hoppas att vi kan rekrytera minst tre nya medlemmar.

Mitt motto är detsamma som internationella Presidentens Barry Rassins –”Be the Inspiration” – fritt översatt till svenska – Låt oss inspirera varandra till goda Rotarygärningar.

Tillsammans med programchefen och kommittén vill jag verka för intressanta program, bra framförhållning och att vi genomför minst fyra företagsbesök under året.

Vi ska ha kul på våra möten och alla medlemmar ska känna sig välkomna och inspirerade. Det är också min förhoppning att vårt samarbete med Distriktet och Österlenklubbarna ska fortsätta och fördjupas.

Rotary är bland annat ett yrkesnätverk och jag ser gärna att vi under året delger varandra inblickar i respektives nuvarande eller tidigare yrkesroller.

Våra projekt; Ja vi bryr oss och Mercylines utbildning i Kenya driver vi vidare ochvi är även stolta utdelare av stipendier till Praktiska gymnasiets elever.

Med önskan om ett inspirerande och givande Rotaryår

Ewa Rekman

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: ystad-tornvaktaren@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Continental
Hamngatan 13
27143 Ystad

Ordinarie mötestid: Tisdagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Ystad stadsteater
2019-04-23 19:00