ROTARY

Distriktet har ca 3.200 medlemmar fördelade på 65 klubbar.
Distriktet har bara en samordnande funktion. 
Den egentliga verksamheten bedrivs i våra klubbar
Distriktet är ansvarigt för ett antal projekt av olika slag, som du hittar under rubriken Projekt högst upp.
De dagliga nyheterna hittar du på Distriktets Facebook sida
 
Vill du bli medlem eller undrar över något? Skriv till rotary.2360@rotary.se

Distriktprogram
onsdag den 8 mars 2017
AG-utbildning
lördag den 11 mars 2017
PETS & District Resolution Meeting

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Detta seminarium är obligatoriskt för inkommande klubbpresidenter. Alla medlemmar är emellertid välkomna! En särskild utbildning för tillträdande presidenter, sekreterare och skattmästare äger rum. Program och anmälan se PETSinbjudan2017.docx

Kallelse och dagordning för District Resolution Meeting se KallelseDRM2017.docx
lördag den 1 april 2017
Distriktskonferens
Distriktskonferens den 1 april 2017 på Hotell Bohusgården i Uddevalla.
Program och anmälan framgår av Distriktsguvernörens månadsbrev, DG_brev_feb_2017.pdf

lördag den 1 april 2017
Festmiddag
Distriktskonferens den 1 april 2017 på Hotell Bohusgården kommer att avslutasmed en Festmiddag
Anmälan om deltagande i enlighet med Distriktsguvernörens månadsbrev, DG_brev_feb_2017.pdf
onsdag den 26 april 2017
Distriktsråd
tisdag den 16 maj 2017
TRF kommittén
kallelse kommer
fredag den 19 maj 2017
Distriktsgolf
lördag den 1 juli 2017
Guvernörsskifte
Distriktartiklar
onsdag den 8 februari 2017
PETS
Välkommen till PETS den 11 mars 2017!

onsdag den 1 februari 2017
Rotary Procedurhandbok
Rotarys Procedurhandbok, version 2016
tisdag den 31 januari 2017
Guvernörens månadsbrev

Guvernörens månadsbrev nr. 7 för februari finns nu att läsa på distriktets hemsida www.rotary.se/2360/library/documents

måndag den 30 januari 2017
Distriktskonferens 1 april
Välkommen till Distriktskonferens den 1 april 2017 på Hotell Bohusgården

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

rotary.2360@rotary.se


Distriktguvernör (DG)

Ulla Andreasson
vinverde@telia.com
070-6002324


Distriktssekreterare

Jeanette Andreasson
jeanette.andreasson@handelskammaren.net
708-850242


Distriktskattmästare

Lars Setterberg
lars.setterberg@saymore.se
0708-968796