Den här webbplatsen ägs och administreras av Rotary International-distrikten 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400 och 2410 i Sverige. Vi följer svensk och europeisk lag och förordningar och är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar på denna webbplats. För dig som är Rotarymedlem är din klubb personuppgiftsansvarig för lagring av dina medlemsuppgifter.
 
Denna sida beskriver vår integritetspolicy och beskriver hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen. Denna policy gäller inte andra webbplatser som inte är under vår kontroll eller hantering, till exempel operatörerna på andra webbplatser som du kan länka till från vår webbplats.
 
Hur samlar vi in ​​personlig information?
För besökare på webbplatsen samlas ingen personlig information, utan endast trafikdata genom Google Analytics för att spåra hur besökare interagerar med vår webbplats, analysera var trafik genereras från och samla in information relaterad till allmänt webbplatsengagemang, bl a typen av webbläsare du använder, åtkomsttider, visade sidor, din IP-adress, din allmänna plats och sidan du besökte innan vi navigerade till vår webbplats.
 
Om du loggar in på webbplatsen tillförs ingen ny information, eftersom vi hämtar användar-ID och ditt namn från den databas hos ClubRunner där din klubb sparar dina personuppgifter. Vi sparar information i cookies om din inloggningssession, men våra cookies kan inte läsa data från din hårddisk eller läsa cookiefiler skapade av andra webbplatser. Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies.
 
Delning till sociala medier 
Om du delar vår webbplats på sociala medier kan de tjänster som hanterar den sociala plattformen du delar till använda cookies. Vårt system är inte anslutna till någon av dessa tjänster och alla legaliteter kring användningen av cookies omfattas således av de policyer som fastställts av sociala medieplattformar.
 
Lagring av personlig information
Denna webbplats genererar ingen lagring av personlig information.
 
Hur använder vi personlig information?
Vi hämtar användar-ID och namn, genom uppslag i den databas där din klubb sparar dina personuppgifter, för att tillåta inloggning och användning av de interna söktjänster som finns på webbplatsen.
 
Den som har loggat in på denna webbplats kan söka och se kontaktuppgifter, bild m m på de distriktsfunktionärer och Rotarymedlemmar som hämtas från ClubRunnerdistrikt och -klubbar, förutsatt att medlem inte har dolt sig eller vissa av sina uppgifter genom sekretessinställningar i sin medlemsprofil i sin klubb.
 
Hur skyddas din personliga information?
För Rotarymedlemmar som finns i ClubRunner har ClubRunner i sin roll som personuppgiftsbiträde åtagit sig att skydda personlig information och har utvecklat policyer och rutiner för att säkerställa vår efterlevnad av vår egen säkerhets- och integritetspolicy och av tillämpliga internationella lagar.
 
Hur delar vi din information?
Personlig information enligt ovan delas inte av oss med tredje part.
 
Hur du kontrollerar, uppdaterar eller raderar din personliga information
För hantering av dina personuppgifter ska du ta kontakt med din Rotaryklubb. Du som har frågor om denna webbplats skickar ett e-postmeddelande till gdpr@rotary2390.se.
 
Uppdaterad 2021-11-11/AT