PROGRAM

KALLELSE TILL FORTSATT HÖSTSTÄMMA 2018 I ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2350

Tidpunkt:
Address:

Höststämman ajournerades den 29 september 2018 på grund av att Nomineringskommitténs förslag till styrelse 2019-2020 presenterats så sent att någon beredning i klubbarna inte varit möjlig. Läs mer här

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

Jobstina@outlook.com


Distriktguvernör (DG)

Magnus Elfwendahl
elfwendahl@gmail.com
076-1467797


Distriktssekreterare

Tina Jobs
Jobstina@outlook.com
0705-436460


Distriktskattmästare

Gunnar Folkesson