Distrikt 2410
STOCKHOLMS VÄSTRA


måndag den 6 september 2021
Ansök om Rotary Peace Fellowships stipendium!
Hur ska vi få fler ansökningar från Sverige till Rotary Peace Fellowship?
Kom med i vår informations- och diskussionsträff via Zoom 15/9!
Rotary Peace Fellowship
 
onsdag den 27 januari 2021
LATHUND PR MATERIAL FÖR KLUBBARNA D2410
LATHUND PR MATERIAL
 
måndag den 16 november 2020
Nytt från Rotary Doctors okt- 2020
Nytt från Rotary Doctors okt-20
 
torsdag den 30 april 2020
Nytt från Rotary Doctors april 2020
Nytt från Rotary Doctors april 2020
 
fredag den 17 april 2020
Informationskampanj om Corona
Upprop om stöd
 
måndag den 16 mars 2020
Vill du delta i e-klubben pga inställda veckomöten?
Vill du delta i e-klubben pga inställda veckomöten?
 
fredag den 13 mars 2020
Bifogar viktig information om vad som händer i distriktet och råd till er i klubbarna med anledning av Covid 19. Vänligen distribuera detta vidare till alla era klubbmedlemmar.

Bifogar viktig information om vad som händer i distriktet och råd till er i klubbarna med anledning av Covid 19. Vänligen distribuera detta vidare till alla era klubbmedlemmar.

 

/Johan

 
lördag den 7 mars 2020
Pets i Vimmerby
Louise Giljam har deltagit i Rotary International Asscembly med deltagare från distrikt 2410.
Rotarys fyra stregiska prioriteringar och mål för 2020-2025 presenterades och ska genomföras genom att öka vår genomslagskraft.
 
lördag den 7 mars 2020
Pets 2020 presentation Zurich-kontoret
Presntation Zurich -kontoret
 
lördag den 7 mars 2020
THE ROTARY FOUNDATION HELPS TO OPEN NEW DOORS
THE ROTARY FOUNDATION HELPS TO OPEN NEW DOORS
 

torsdag den 3 februari 2022
Presidentmöte via Zoom
Vi hälsar er Vamt välkomna sittande presidenter,
till ett avstämningsmöte den 3 februari kl.19.00 via Zoom.
Länken till mötet skickas ut till respektive president i klubbarna.
 
lördag den 12 februari 2022
RLI modul 3 Linköpingsområdet
 
söndag den 27 februari 2022
RLI 1 Kalmarområdet
 
lördag den 12 mars 2022
PETS
 
lördag den 9 april 2022
DTA