Umeå City Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA


Umeå City Första Frukost Rotary Klubbs löpande verksamhet vilar på tre ben: Rotarys grundläggande värden, fysisk aktivitet och ett frukostmöte med aktuella föredrag. Frukostmötet är starten för varje medlems engagemang i Rotary. Vår hemmaplan är IKSU Sport i Umeå där vi träffas kl 06:45 varje fredag.


tisdag den 15 december 2020
Facebook
Facebook_Icon
Intresserad av vår verksamhet? Hitta mer här: 
LÄNK: FACEBOOK