Borlänge-Stora Tuna
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Presidentskifte 2020-06-12
Presidentskiftet skedde vid Gammelgården ute i strålande solsken. Detta var första gången detta skedde utomhus. Ulrik överlämnade presidentskapet till Agneta. Ulrik har genomfört sitt år på ett mycket bra sätt. Detta under ett väldigt sett till pandemin speciellt år. 

 

Agneta tog vid och tackade Ulrik.Med anledning av att han fyllt jämna år under våren överlämnade hon en flaska Rotari och vi sjöng och hurrade för honom.

 Agneta vill under sitt kommande år fokusera på bla;

-Fortsatt fokus på medlemsfrågan då klubben behöver ta in fler yngre medlemmar.

-Ungdomsutbytet, att främja utbyte över gränserna.

-Rotary Foundation.

-Jämställdhet mellan människor, arbete mot våld/rasism. 

-Fortsatt stötta kvinnojouren i dess arbete för utsatta kvinnor.

-Stötta lokala projekt/stipendiater.

 

Agneta tryckte på att det ska vara roligt att gå på våra sammankomster!

 

Vidare så uppmärksammades Anna-Liisa Bergqvist för sitt mångåriga och förtjänstfulla arbete med ungdomsutbytet samt det årliga stipendiet till musikskolans ungdomar med Paul Harris Fellow. Verkligen bra jobbat!

Veckobrevskrivare
Erik Hedin


          
         

INSTÄLLD p g a CORONAKlubbmöte 200313 med EGO av Bert LarssonEgo-föredrag Bert Larsson

 

Bert presenterade sig helt kort privat, gift med Ragnhild som han träffade 1969, tillsammans har de tre söner. Han är född, uppvuxen och har tagit såväl realexamen som studentexamen i Borlänge. Under uppväxten spelades fotboll i Brages pojk- och juniorlag. 

 

Vi fick följa en fascinerande karriär i stålets tecken, från Fagersta Seco till Borlänge och där SSAB som Bert lämnade för pension 2001. Nischad inom snabbstål (HSS, high speed steel) kom Bert att arbeta med försäljning i olika ledande positioner i Sverige och Europa. 

 

Både i jobb och privat har Bert rest mycket, mer än 50 besökta länder och 25 av USAs stater! Resmål som Afrika med Victoriafallen och Serengeti men även Bali kommer högt upp på listan på platser värda att besöka.

 

Bert snickrar gärna och tycker om att skapa med händerna. Två fritidshus, i Särna och Säter kräver sitt, hösten tillbringas ofta i Spanien. Vårvintern är en fin tid  för honom och hustrun att resa. 

 

Vi som var på plats kunde få följa ett härligt yrkesliv som är svårt att återge i ett veckobrev. Bert hade som ung en dröm att bli jägmästare men ångrar inte att det blev stålbranschen!

 

Avslutningsvis sjöng vi och hurrade för Bert, 72 år just denna dag!

 

Veckobrevskrivare

Maria Lettius


Klubbmöte 200306 med Börje hagström om Bäsna Handel och Krog” De gåår allri ”

 

Eller hur det trotts alla motgångar nu går för Bäsna Handel & Krog.

Börje Hagström presenterade byn Bäsna med tidigare 170 hemman och 4 matvaruaffärer, post och bensinstation nu vuxit till en by med 700 personer och utan all service.

Börje förvärvade den gamla butikslokalen, som nu varit tom i 17 år. Drömmen var att där skapa en mötesplats för byns innevånare. 

 

För att klara detta förstod Börje att tänka utanför ramarna då både butik och samlingsplats saknades. Han skapade därför en livsmedelsbutik, Krog med lagad mat samt pizza och café. Börje redogjorde för alla byråkratiska turer kring projektet, vilket höll på att knäcka honom i processen.

Med envishet och mycket arbete och en hel del skivande i lokalpressen så invigdes lokalerna av landshövding Ylva Thörn under fjolåret.

 

Och hur går det då?

I dag hyr han ut lokaler till flera företag i fastigheten och där arbetar mellan 2-6 personer, beroende på säsong. Alla kurvor pekar uppåt. Börjes betalning är en levande bygd med en mötesplats för ortens innevånare. 

 

Tack Börje för din snabbt ändrade och lyckade programändring.

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlson


Klubbmöte 200228 med Mats Åberg om hur man gör korsordHur man gör korsord

 

Att lösa korsord är populärt. Och nyttigt. Man kan lära sig något då man löser korsord. Och man gymnastiserar hjärnan.

Mats Åberg finner nöje i ord, i språk. Han får ett korsord publicerat i Falu Kuriren. Året är 1991. Därefter har det blivit många publicerade alster. 

 

Vad är då ett korsord? Ord i kors. Oftast en grafisk gestaltning med vertikala kolumner och horisontella rader uppbyggda av rutor, vilka utgör platsen för bokstäver. Det går att skapa korsord med en enda ruta. Det går att skapa korsord med hur många rutor som helst. Rollerna är Skrivare och Läsare/Lösare.

Kortfattat tolkat: En utgångspunkt är fenomenet att Ordet X ger associationerna Y. Presentera en eller några associationer av Y. Jag som läsare/korsordslösare skall lista ut vad X kan vara. X skall passa vissa rutor och bilda ord i korsordsstrukturen. 

 

Spännande med Ordflätning. 

Det finns många typer av korsord. Korsord är också något mycket visuellt. Hur ”går” bokstavskedjorna på tidningens sidor? Riktningarna vertikalt och horisontellt är ofta tydliga. Och hur tänker vi? En kort berättelse: ”En förfärligt lång duk.” Vi funderar. Och så kommer en lösning, en ny berättelse: ”Hundrameterslöpare”. Innebördssvängningen kan komma snabbt.

Vi får också se exempel på ett korsord för dyslektiker. 

 

Tre faser i konstruktionsarbetet.

 

Flätningen

Språklig fantasi och finurlighet kommer väl till pass. Alfabetets bokstäver är en samling grundstenar, som placeras i olika ordningar. Ord skapas. Hit och dit styrda av skiftande innebörder, konstruktörens berättelsekonst. 

Nycklarna

Regler för konstruktioner av ordkorsandet. Olika svårighetsgrader. Olika målgrupper. Det skall vara roligt att lösa ett korsord.

Böcker kommer ibland till hjälp. Till exempel Svenska Akademiens Ordlista, SAOL. Synonymordböcker. Specialiserade korsordsböcker. Det finns en ”Baklängesordbok”. Korsord signeras av konstruktören. 

Renskrift

Från skissen renskrives korsordet. Därefter sker publicering.

 

Mats ger oss flera intressanta och roliga exempel på korsordslösningar. De stimulerar till att ge sig ut i ordsvängen, finna kopplingar mellan uttryck och innehåll. Vilken skön oändlighet!

 

Tack Mats Åberg för ett mycket givande föredrag!

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin

 


Klubbmöte 200221 med lokalpolisen David Birgestad om KamerabevakningKamerabevakning

 

Teknikutvecklingen går fort. Lagstiftningen och polisen ”kommer alltid på efterkälken”. 

Tjärna Ängar i Borlänge är ett riskområde som om inte åtgärder sätts in kommer att klassat som ett utsatt område. Bland olika åtgärder blir det ett testområde för kamerabevakning.

 

Tjärna Ängar uppfyller flera kriterier för att klassas som ett utsatt område. Där förekommer till exempel öppen droghandel. Tillgången på narkotika är god (stor). Tjärna Ängar är en arena för kriminell verksamhet. Där finns tongivande kriminella aktörer.

Det gäller att avbryta unga personers väg in i kriminalitet. Tjärna Ängar är ett relativt litet område. Det är möjligt att stävja kriminalitet. Det går att skapa ett säkert och trivsamt bostadsområde.

Polisen gör insatser tillsammans med Kronofogden, Skatteverket och kommunen. Samarbetet ger god effekt.

 

Om kamerabevakning.

 

Ny lagstiftning från 1 januari 2020 ger snabbare och enklare uppsättningsprocesser.

Problembilderna avgör vilka tekniska metoder som bör användas. ”Intresset för kamerabevakning måste väga tyngre än den enskildes intresse att inte bli bevakad.”

 

Tre olika tillståndslösningar:

 

Permanent uppsättning av kameror.

90-dagarsbeslut.

30-dagarsbeslut.

 

Drönare nyttjas mer och mer. Speciellt i korta fall; då man söker efter försvunna personer, viss trafikövervakning, etc.

 

Polisens helikoptrar är utrustade med kameror.

Med kamerabevakning erhålls också en brottsprevention.

 

Skadegörelse på uppsatta kameror förekommer.

Den personliga integriteten måste respekteras. Det gäller uppsättning av kameror och bildbehandlingen. Med digital teknik kan kameravyerna maskeras på olika sätt, så att onödig information inte stör den personliga integriteten. Ännu sker ingen ansiktsigenkänning medelst digital teknik. 

 

Infrastruktur/lagring

 

En kamerapunkt består av fem kameror. Fyra fasta och en rörlig.

Kamerorna nås i realtid. Polisen kan alltså se i nutid vad som händer framför kameran. Polisen har ett eget intranät. Bildkvaliteten är också god. Filmerna lagras i 60 dagar efter inspelning.

 

En alltmer vanlig teknologi utgörs av bärbara småkameror, kroppskameror. 

Statistik över brott kan ge indikationer på strategiska platser för kamerauppsättningar. 

 

Tack David Birgestad för presentationen av en intressant teknologi och metod för att skapa en viktig trygghet i vårt samhälle!

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin

KLUBBMÖTE 200214 med Agneta o Peter Nyvall om FallteknikFallteknik

Bakom den något tråkiga rubriken på fredagens föredrag ”Fallteknik” dolde sig ett mycket intressant föredrag av klubbens egna syskon Agneta och Peter Nyvall. Ett föredrag som fick åhörarna att stå upp och frågorna att aldrig vilja ta slut. 

Peter och Agneta som båda är verksamma i Borlänge Judo Club berättade att fallolyckor är den vanligaste arbetsplatsolyckan och att 4 personer över 65 år dör varje dag till följd av en fallolycka, ofta i hemmet. Ca 200 personer uppsöker dagligen sjukvården till följd av fallolyckor, 135 av dem blir inlagda. Kostnaden för samhället är ofantliga 25 miljarder. 

Efter att vi fyllt 55 år så blir våra reaktioner långsammare och vi hinner inte parera när något händer. Men det finns träning som hjälper. En så enkel sak som att dagligen träna att stå på ett ben i tio sekunder hjälper till att träna muskler och balanssinne. Att gå balansgång genom att sätta hälen framför tårna på den andra foten är också ett sätt att träna upp sig. 

Men om olyckan ändå är framme och man faller, så finns det fallteknik för att minimera skador som t.ex. brutna handleder. Peter visar praktiskt på olika tekniker att ta till när vi faller. Att rulla ihop sig och att inte ta emot sig med armarna är genomgående och fallen som Peter visar ser förvånansvärt enkla ut med rätt teknik. 

Men innan vi börjar träna på att falla rätt så bör vi kontakta Borlänge Judo Club som erbjuder kurser för äldre. Under ca 16 veckor träffas man en dag i veckan och tränar balans, muskulatur och fallteknik. 

Mer information om fallteknik och Borlänge Judo Club hittar du här: 

 

https://judo.se/fallprevention/falltrygghet-for-aldre/

https://idrottonline.se/BorlangeJC-Judo/

Veckobrevskrivare

Patrik LindströmKlubbmöte 200207 med Johny Woxberg om Allmogesnickeriers resaJohny Woxberg om sin resa med Allmogesnickerier i Leksand AB.

Johny berättade på ett mycket och intressant sätt om sin resa. Detta framfördes med stolthet och ödmjukhet. Johny kan med all rätta vara stolt.

Johny ställde frågan, vem köper ett snickeri och vilka egenskaper behövs av denne. Johny har arbetat med försäljning hela sitt liv. Han har dessutom erfarenhet rörande personalansvar, marknadsföring, att tillmötesgå och förstå

kundens behov samt formulera och efterleva en tydlig affärsidé.

 

De dörrar och fönster som bolaget säljer är anpassat efter kundens önskemål och behov. Alla beställningar sker tillsammans med kunden, ingen order läggs direkt på bolagets hemsida. Anpassade produkter med hög kvalité är bolagets signum. 

 

Det är inte bara bolagets kunder som Johny fokuserat på. I den resa som bolaget gjort från förvärvet 2012 till idag har de anställda varit viktiga. Personalen har fått förtroende och tagit ansvar. Detta synsätt har varit bra och lönsamt för alla parter. Personal har sedan 2012 fått del av den vinst som generats med totalt hela 1,2 mkr. Det behöver inte tilläggas att personalomsättningen är låg och att de trivs bra.

 

Då bolaget förvärvades 2012 omsatte det ca 12 mkr med blygsam vinst. För 2018 uppgår omsättningen till över 40 mkr med ett resultat efter finansiella poster om drygt 7 mkr. Mycket imponerande! Numer har Johnys dotter tagit över det dagliga ansvaret, Johny kvarstår dock som styrelseordförande. Successionen är därmed löst på ett bra sätt.

 

Vi som lyssnade idag tackar för en både bra och trevlig presentation av företagaren Johny Woxberg. 

 

Veckbrevskrivare 

Erik Hedin


Klubbmöte 200131 med Christer Carlsson om Dalasamverkan i Region DalarnaHur har Dalasamverkan klarat sitt första år vid makten?

 

Christer Carlsson svarar på programfrågan med att redovisa statistik som visar regionens nuvarande situation.

Dalasamverkan - med de politiska partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Dalarnas sjukvårdsparti och Miljöpartiet – har 43 av 83 mandat i regionfullmäktige. Dalasamverkan har alltså majoritet i beslutsfrågor.

Hur har Dalasamverkan klarat sitt första år vid makten?

Christer Carlsson svarar på programfrågan med att redovisa statistik som visar regionens nuvarande situation.

Dalasamverkan - med de politiska partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Dalarnas sjukvårdsparti och Miljöpartiet – har 43 av 83 mandat i regionfullmäktige. Dalasamverkan har alltså majoritet i beslutsfrågor.

 

Region Dalarnas verksamheter skall styras av Politiken. Verksamheter skall följa den politiskt beslutade budgeten. 

 

Hur är det i Dalarna? Vilka behov motiverar att Region Dalarna existerar? Vilken slags samhälle skapas i och med Region Dalarnas verksamheter?

Några få axplock ur presentationen ger en startbild av en mycket sammansatt verksamhet. Christer Carlsson guidar oss igenom labyrinterna.

 

Befolkningsstrukturen.

Fler personer blir äldre. Vårdbehovet ökar. Kostnaderna ökar. Hur mycket och vad bör bekostas av skattemedel?

 

Verksamheter i Dalarna.

Hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, mm.

 

Kontroll och uppföljning.

Ekonomistyrningen förutsätter god statistik.

 

Målsättningar.

Lägre kostnadsnivåer kan och skall uppnås för all verksamhet.               

 

Resultat.

Penningekonomiresultatet har enligt balanskravet (intäkter skall överskrida kostnaderna) de senaste fem åren varit:


Siffrorna pekar på en bättring av situationerna.

 

Möjligheter.

Vi måste arbeta längre tid. Höj pensionsåldern. 

 

Var frisk. Lev väl!

 

Då det gäller vårdsektorn kan digitaliseringen utgöra en väg mot en mer rationell resursanvändning. Appar för vårdsektorn av skilda slag finns idag. En bra app påstås vara ”Min vård”. Denna redovisning av axplocken ger en spräcklig och otillräcklig bild – en aperitiff - av Region Dalarna. För ytterligare upplysningar kring Region Dalarna se gärna hemsidorna för Region Dalarna: https://www.regiondalarna.se/ , SKR: https://skr.se/ och de politiska partierna. 

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin


Klubbmöte 200124 med Klebér Saarenpää om IK BrageIK Brage 

 

Dagens föredragshållare Klebér Saarenpää inledde med att visa ett foto från 1965 när IK Brage slog publikrekord mot GAIS på Domnarvsvallen. Drygt 14000 besökare! Tillsammans är vi IK Brage är klubbens slogan. 

 

Klebér har själv varit elitfotbollsspelare i 15 år men är nu aktiv i IK Brage som tränare. Han berättade entusiastiskt om Brages resa från Division 1 till Superettan och hur klubben delvis fick starta om efter ekonomiska problem 2013. Förra året blev kubben 3:a i Superettan och konkurrensen hårdnar. Från att ”jaga till att jagas” av de andra lagen. 

 

Omsättningen för klubben har ökat från 8 miljoner 2014 till 30 miljoner 2020. Dalecarlia Cup är ett viktigt evenemang för IK Brage. Klubben är beroende av kommunen och andra aktörer för att kunna få hjälp med investeringar i läktare, kringservice för publiken med mera. 

 

Några av Brages spelare går vidare till egna karriärer utanför Brage och Klebér hoppas kunna kontraktera några nya spelare inför säsongen. 

Om det blir en plats i allsvenskan så småningom får vi med spänning följa. 

 

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg 

 

Klubbmöte 200117 med Antjé Bernhardt om Tösen bakom JärnridånEn tös bakom järnridån 

 

Antje Bernhardt växte upp i forna DDR, i staden Halle. En stad med ca 260 000 innevånare mitt i Tysklands kulturregion där många kompositörer, författare och poeter fötts och verkat. Stadens ”egen son” är kompositören Georg Friedrich Händel. Halle har många likheter med Borlänge konstaterade Antje, en industristad med blandad befolkning och med ett förhållande med grannstaden Lepzig som påminner om relationen mellan Falun och Borlänge.

Under sin uppväxt, bakom järnridån funderade inte Antje mycket över diktaturen Det som är viktigt för ett barn fanns, dvs ett hem, en familj och kamrater. 

 

En morbror flydde till väst men kom tillbaka då familjen var kvar. Det ledde till fängelse men då västsidan köpte ut politiska fångar kunde senare morbrodern med familj flytta till väst. Familjen som blev kvar blev satt under bevakning. Ett vardagligt inslag var att Stasi avlyssnade telefonen och att det var tydligt att bostaden genomsöktes då dörren kunde vara olåst när man kom hem, saker hade flyttats och doft av okända människor kunde finnas kvar. Helt naturligt blev att viktiga samtal fördes utomhus med fri sikt. Staten var fienden, man höll sig långt borta från chefer och Antje berättade hur skolans rektor försökte provocera barn att försäga sig och avslöja hemligheter inom familjen. I skolböcker smögs ideologiska budskap som “den möglande kapitalismen” in.

 

Antjes mor, som var en helt vanlig kvinna, kunde senare beställa ut sin akt från Stasi, det visade sig vara en tjock lunta med uppgifter!

 

Antje sökte sig till Kyrkans Ungdom där hemligt politiskt motstånd drevs. Frihet och allas lika värde var hörnstenarna. En paradox var att kyrkan efter återföreningen förlorade många medlemmar då många inte var troende utan sökt sig dit av politiska skäl.

 

När muren föll 1989 var Antje 17 år. Under en dansträningskväll i Potsdam nåddes hon av budskapet att gränsen öppnats. Dagen efter köade hon och tusentals andra för att få dagvisum i väst. Hon beskrev hur trycket på soldaterna som skulle stämpla ID handlingarna till sist blev så stort att att de uppgivet kastade upp stämplarna i luften och släppte över alla som önskade.

Blev tyskarna ett folk efter detta? Antje påtalade att muren för många i hennes generation sitter kvar i huvudet, att en del saknar DDR tiden. Man talar om ”Osstalgi”, en reaktion på att Östtysklands historia inte har fått berättas. Antje menar att denna besvikelse har ett ursprung i en sammanblandning av barndomsminnen och den faktiska situationen.

 

Om man upplevde att man alltid var lycklig så var det ändå trots och inte tack vare staten!

 

Veckobrevskrivare

Maria LettiusKlubbmöte 200110 med Göran Forsén om Fontänhuset i Falun


På blden: klubbens nye medlem Björn Lidén på Presidentens högra sida. VÄLKOMMEN Björn.
På Presidentens vänstra sida, dagens föredragshållare Göran Forsén.

Fontänhuset i Falun.

 

Göran är förutom styrelseordförande för Fontänhuset, kommunalfullmäktiges ordförande, aktiv i politik och föreningslivet. Fontänhuset i Falun startade i mars i fjol och arbetar efter en modell som grundades i USA 1948, där man arbetar efter 37 riktlinjer, vilka innebär att personal och medlemmar arbetar sida vid sida med personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Fontänhuset är en ideell förening finansierad av skattemedel och bidrag.

Bidragen från privat verksamhet och gåvor används uteslutande till verksamheten.

Falun har det senaste av 13 Fontänhus i Sverige. I övriga världen finns över 300 st, spridda på alla kontinenter.

 

Psykisk ohälsa är i dag en epidemi, bara i Falun räknar man att ett tusental är drabbade och man har redan fyllt föreningen med 45 medlemmar. Detta gör att man nu kunnat anställa en handledare och en köksansvarig.

 

För en kostnad motsvarande två vårdplatser inom psykiatrin kan man hålla igen på köerna till densamma, och ge personer med psykisk ohälsa en meningsfull daglig verksamhet. där man fokuserar på det friska och vad var och en klarar av. En utbränd person blir ofta stressad av att Försäkringskassan kräver att hen skall bli frisk och arbetsför på en bestämd tid.

 

I Falun har man en lokal om 300 kvm, som utrustats och möblerats med begagnade möbler och inredning. Man har som mål att kunna slussa ut 15 personer från hemmasittande till arbetsliv per år.

Borlänge kommun har nyligen tagit beslut att starta upp även här, men när får väl framtiden utvisa.

 

Vi tackar Göran Forsén för ett engagerat och lärorikt föredrag, och önskar all lycka i verksamheten.

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlson


 

Klubbmöte 191220 med Åsa Granat om vad som händer i BorlängeAktuellt om Borlänge.

 

Åsa Granat har varit kommundirektör och Borlänges högsta tjänsteman i 9 år. Kärleken förde henne till stan, som hon inte visste mycket om, men nu älskar hon Borlänge.

Hon är ytterst ansvarig för 4500 anställda och det finns omkring 7000 på lönelistan varje månad.

Borlänge utvecklas i samma takt som övriga landet, vilket tyvärr inte är fallet med övriga Dalarna. Innevånarantalet är 52.500 och det växer med bortåt 300 per år. Det talas 114 olika språk i kommunen och 24 % har utländsk härkomst. Medelålder är 40 år vilket är lägst i regionen.

Man kan kalla Borlänge för Sveriges minsta storstad.  

 

Ett bekymmer i framtiden är att man kommer att växa mest inom årsgrupperna barn och ungdom och framförallt på pensionärssidan. De som är i produktiv ålder ökar långsamt.Arbetskraften kommer inte att räcka till. Inget unikt problem men det gäller var beredd . Det kan betyda krympande verksamheter.

Kommunen har en strategisk plan för de närmaste fyra åren.

 

En ny företeelse för Borlänge är trygghetsboende, som planeras i Gylle och Mats Knuts. Här blir bostäderna speciellt anpassade och det kommer att finnas gemensamhetsytor. 

I förra veckan invigdes nya badet vid Maserhallen och Tunets bad läggs ned. Både tids-och kostnadskalkylerna har hållits. Nya bostadsområden med attraktiva lägen har framtagits i bl. a. Ornäs hamn och Uvberget.

 

I centrum har Gert Wingård ritat ett nytt Resecentrum. Det finns förslag på höghus nära Polisstationen och att bygga på Wallintorget. Det är också bestämt med förflyttning av Högskolan till gamla Domushuset.

En intressant uppgift var att omsättningen ökar i centrum,

 

Ett spännande besked är att vänta de närmaste dagarna när det meddelas om det blir allsvenskt spel för Brage. Detta kommer att påverka vad som kommer att behöva göras åt Domnarvavallen.

Det är verkligen många bollar att hålla i luften för en kommundirektör. På en fråga hur hon orkade svarade Åsa Granat att det gäller att ha hyfsat förtroende både från politiker och anställda och att själv brinna för uppgiften.

 

President Ulrik tackade för ett mycket intressant föredrag och önskade alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

 
Veckobrevskrivare
Lars Lyrvall


JULFEST 2019-12-13

Årets JULFEST

Så var man tillbaka igen. Årets julfest hölls på Prostgården, en tradition med Luciatåg i kyrkan och julmat i den välfyllda matsalen.
 

Drygt 40 rotarianer med anhöriga samlades för att låta sig underhållas av Bengt Fredriksson och Hans Lundh med julsånger och för dagen vinvisor.

Allt under ledning av toastmastern Börje Hagström. Lotteriet delade ut mängder av vinster och kvällen avslutades traditionsenligt med den högstämda julen på Hawaii framförd av klubbens manskör.

 

Veckobrevskrivare                             

 Jan Tannefors


Klubbmöte 191206 med EGO av per-Olof ForsströmEGO av Per-Olof Forsström

Läraren, journalisten och politikern P-O Forsström. Ja P-O har många strängar på sin lyra. 

Större delen av sin yrkesverksamma karriär har P-O ägnat åt läraryrket på Hagagymnasiet. Han har undervisat i religion och senare även i media. I media har P-O erfarenhet från både tidningsjournalistik på Dalademokraten och från radio. Runt 500 radioprogram har han producerat för närradion i Borlänge som hade sin storhetstid på 80 och 90-talet med många lyssnare. P-O berättar om flera roliga anekdoter och möten från den tiden. 

Vid ett tillfälle för många år sedan var vår klubb med och förmedlade en kontakt när P-O tillsammans med elever på Hagagymnasiet skulle ta fram en tidning om EG (dagens EU). De hade fått pengar från kommunen men de räckte inte långt. Rektorn på Hagagymnasiet, Ingemar Ström, som också var medlem i vår klubb tog med P-O till ett lunchmöte och presenterade honom för dåvarande chefen för Kvarnsvedens pappersbruk. Det slutade med att skolan fick tidningspapper till ett värde av 25.000 kr. 

P-O har återkommit till vår klubb under senare tid och pratat om Israel/Palestina konflikten. Något som har engagerat P-O mycket. Under flera år har han tillsammans med elever från Hagagymnasiet, rest ner till området och besökt både palestinier och israeler och försökt förstå konflikten bättre. Ingen har kommit tillbaka som samma person poängterar P-O. En resa resulterade i löpsedlar här hemma efter att israeliska soldater arresterat P-O och hans elever. Det löste sig efter några timmar och efter att P-O bröstat upp sig och krävt att få tala med ansvarigt befäl. 

Något som P-O inte hann med på sitt ego-föredrag är hans politiska engagemang. Under flera år har P-O suttit i kommunfullmäktige för det lokala partiet OFA (Omsorg För Alla). Ett uppdrag som han nu har lämnat. 

Veckobrevskrivare

Patrik Lindström


Årsmöte 191129
Årsmöte

Sedvanligt årsmöte. Se årsmötesprotokoll för information.

Mötesordförande; Torsten Hansson

Sekreterare; Björn Kruse

 

Till  2020-21 års president valdes Agneta Nyvall och

till inkommande president (2021-22) valdes Lindha Kroon.

Sekreterare blir Erik Hedin.

Årsavgiften höjs till 1500 kronor.

Utdelning av förtjänsttecken, "Paul Harris Fellow" (PHF), efter goda insatser till;

 

-   Börje Hagström, PHF med safir.

-   Arne Carlsson, PHF. 

-   Jan Dirk Kooistra, PHF.

 

Veckobrevskrivare

Erik Hedin

                      

Klubbmöte 191122 med Gustaf Norén om Musiken i människanMusiken i människan

En start i musikteori. Många av oss har erfarenhet av musik. Vi vet också en hel del om biologi och fysik. Vi vet en del om teologi. 

Gustaf var förut i den försäljande musikbranschen. Man är egentligen försäljare. Vad säljs på en marknad blir ett slags huvudfråga för skivbolag? Men vad är musik? Grunden för musikprodukten, hur beskrivs den?

 

Gustaf beskriver sin upplevelse av en film. En person har blivit ensam kvar på planeten Mars. Att bli ensam. Personen i filmen finner så småningom inspelad musik. Inte så ny musik, men ändå. Han lyssnar. Den situationen föder en frågeställning och ett svar i Gustaf: Men så här är det inte. Man lyssnar inte på musik ensam. Det finns en aspekt i musiken som är gemenskap. Musiken i människan som grundfenomen är musik i människor. 

Vi känner igen det hierarkiska systemet

 

Musik

   Ackord

      Toner

         Svängningar

 

Vi känner för att inte endast ta ett ackord, vi tar två. I munspelet kan vi nyttja två eller flera ackord för att åstadkomma ”den sköna musiken”. Centralt för all musik är att arbeta med motsatser, motpoler. Tonika ettan. Dominant femman. Ingen harmoni om man inte får till detta. 

Pulsationer. Ut – in, upp – ner, fram – tillbaka. Melodi skapas med en grupp ackord. Gustaf påvisar med två munspel. Etta och femman plus alla acckord runtomkring. Melodier skapas. Ackordens uppgift är att vi harmoniskt skall gå från A till B, från en klangpunkt till en annan. Tredje ackordet hjälper, det leder oss.  

Våra kroppars rörelser relaterar till musik. Mjukt eller hårt. 

 

 

 

Gustaf låter oss lyssna på lugn flöjtmusik. Gustaf minns då hans och Pernillas femte barn föddes. Under några timmars förlossningsfas omgavs de av den sköna flöjtmusiken.  Mätinstrumenten, som mätte Pernillas olika kroppsliga förhållanden, uppvisade på sina skärmar musikliknande figurer. Kroppen och musiken. Musiken i kroppen. Musiken i kropparna. Man vill inte se ett rakt streck. Ett diagrammatiskt rakt streck är död, icke-liv. Nej, livet ser vågigt ut. Liv är variationer. Det kan finnas musik i livet. 

 

Ackordet är en människa. Musiken är människan. Toner, ackord, musik behöver varandra. Mötena uppstår. Musiken uppstår. 

Gustaf visar med ett ljudande exempel, de egna munspelens ljud och egna sången som möter ljudet från den inspelade flöjtmusiken. En improviserad helhet uppstår.

 

Avslutningsvis säger Gustaf att ”man kan inte vara helt säker i sina påståenden.” Är människan verkligen ensam? Psykologiskt pratas det om individen, den inre människan, övermänniskan, den undre människan, den lilla människan, hit och dit. Men är inte vi individer, var och en, en samling människor? Det här är en ny tanke. Den är knappt förlöst. ”Jag kan ha helt fel”. Men denna framställning får nog följas av ytterligare en föredragning. 

 

Tack Gustaf Norén för ett givande, sevärt och hörvärt föredrag om musiken i oss!

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin

Klubbmöte 191115 med Matts Dahlberg om mattillverkning i Asien
Mattilverkning i Asien

Att handla med mattor betyder många resor till avlägsna länder med århundraden av traditioner och kunskap.

Matts Dahlberg från Matts Mattor vet vad han talar om. Det är från Kina och Indien han oftast hämtar sina mattor, tillverkade efter mönster och i färger som går hem i svenska hem. Fabrikerna är oftast hål i väggen där hela släkten engagerar sig i tillverkningen. 

Kunnandet är stort och metoderna skiljer sig från region till region och från land till land.

Norra delarna av Indien specialiserar sig på en typ medan södra delarna har en annan inriktning. De svenska uppköparna vet vad man vill ha och diskuterar noga med fabriken hela upplägget. Lika i Kina där mattorna är en livsstil och utformning och tillverkningssätt också skiljer sig från region till region. 

Kring mattans tillverkning sker en intensiv hantering av garn, ull och kokos som allt ska färgas till önskat resultat. Sedan knyts eller vävs mattorna i de otaliga fabrikerna.

Veckobrevskrivare

Jan Tannefors


Klubbmöte 191108 med Lasrserik o KennethSnabba inhopp av Larserik och Kenneth .....

Dagens föredrag om fryshuset ställdes tyvärr in med kort varsel. Istället berättade Larserik Håkansson om den kommande renoveringen av Scandic Hotel. Det blir en stor renovering där alla rum rustas upp samt konferensdelen flyttas ner och ger plats för ytterligare hotellrum med mera. 

Efter denna korta uppdatering om kommande renovering delade Kenneth Willman med sig av några av sina erfarenheter från många års arbete med att coacha chefer och lärdomar han tagit med sig. En av dessa handlade om viktiga chefsfrågor som varje chef bör ställa till sig själv då och då. Enkla men kraftfulla frågor. 

 • ·  Vill jag vara chef? 
 • ·  Har jag resurser att vara chef? 
 • ·  Har jag modet att vara chef? 
 • ·  Kan jag inge hopp och energi när jag möter mina medarbetare? 
 • ·  Tror jag på detta? 

Alla har rätt att tveka men det ska kännas rätt i hjärtat och i magen. Intressanta reflektioner som varje chef och ledare har nytta av att fundera på då och då. 

Tack för ett snabbt inhopp Larserik och Kenneth J

Veckobrevskrivare

Kristina HagbergKlubbmöte 191025 med EGO av Matts DahlbergEGO föredrag av Matts Dahlberg

 

Vid södra infarten till Borlänge ligger Matts företag ”Matts Mattor”, som inte enbart säljer mattor; företaget hjälper även till med inredning och rådgivning i bostaden, men givet är mattan själva huvudsaken. 

Det var ganska självklart att Matts skulle ägna sig åt den här branschen, med tanke på föräldrarnas inriktning på textil och inredning. Så Matts Mattor blev företaget som driver arvet vidare.  

Mattorna kommer ofta från Kina och Indien, där Matts har väl etablerade kanaler för inköp. Många resor blir det för att skaffa de mattor som kommer att pryda de svenska hemmen. 

 

Men allt är inte bara mattor. Under åren har Matts Dahlberg stött lokala scoutrörelsen och är engagerad i Borlänge missionsförsamling. 

Men viktigast är integrationen. I företaget arbetar en invandrare, som kämpat tillsammans med Matts mot myndigheterna om ett uppehållstillstånd. Han är fast anställd och gör ett bra jobb. Efter många turer fick han till slut sitt tillstånd. 

- Det visar hur viktigt det är att stödja invandrare och ge dem en chans till ett bättre liv, menar Matts.

 

Till slut, den förkättrade heltäckningsmattan under årtionden utdömd, har gjort comeback i stor stil och säljs som aldrig förr…

 

Ett intressant och levande ego om företagarnas liv. Välkommen i klubben, Matts!

Veckobrevskrivare
Jan Tannefors

Klubbmöte 191018 med Distriktsguvernör Jan-Olof StrandbergDistrktsguvernör Jan-Olof Strandberg om Rotary

Jan Olof började med att berätta att årets internationella tema är ”Rotary connects the world”. 

Nuvarande internationella president Mark Maloney har valt att fokusera på tre områden. Stödja och stärka klubbarna, medlemsutvecklingen samt att utrota polio. 

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar som är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. 

Jan-Olof har varit aktiv i Rotary sedan 1997. Han har bland annat varit president i Bollnäs 2004-2005. Han fokuserade på att ta upp och beskriva Rotarys kärnvärden som han tycker bör diskuteras oftare inom Rotary. Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. 

Jan-Olof påminde också om fyrfrågeprovet som en etisk guide för rotarianer att använda för sina personliga och professionella relationer. 

 • Är det sant? 
 • Är det rättvist mot alla som berörs? 
 • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? 
 • Är det till fördel för alla berörda? 


En utmaning för Rotaryklubbarna i Sverige är att arbete för att behålla och öka antalet medlemmar. Detta är ett område som Jan-Olof bland annat diskuterar på sina klubbesök under året. 

För den som ytterligare vill bidra ekonomisk till Rotarys verksamhet finns möjlighet att göra det via följande länk: https://my.rotary.org/en/donate 

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg


Klubbmöte 191011 om Revyresan med Kicki och JohanKicki Bergsten samt Johan från Revyresan.

 

 

Kicki berättade om sitt stora intresse för idrott ock Brage i synnerhet. Det största intresset är dock revy och att regissera. Kicki har varit aktiv i Borlängerevyn i hela 46 år.

 

Revyresan har hittills pågått i 11 år. I dagsläget består gruppen av 43 barn/ungdomar. Många av dess medlemmar kommer via gymnasiet vidare genom daglig verksamhet. 

 

Kickis genuina och äkta engagemang gör verkligen skillnad för alla dessa härliga individer. Johan är den stora idolen och förebilden i Revyresan. Han är känd i hela revy-Sverige bla genom Revy-SM. Johan är vidare en bra kompis och stöd för de övriga medlemmarna. Härligt positiva och glada Johan framförde vidare en egen variant av Sinatras My Way. Varma applåder till stolta och härliga Johan. 

 

Vi som lyssnade idag tackar för en riktig feelgod-upplevesle.

 

Veckobrevskrivare

Erik Hedin


Kvällsmöte Friskis & Svettis BorlängeBesök på Friskis & Svettis Borlänge

 

Friskis & Svettis (F&S) är en ideell förening, som har till grundidé att det skall vara roligt att träna. I Sverige startades första föreningen 1978 och i Borlänge 1994. Rune Sundqvist var med och startade och Maggan Berglund, som är huvudansvarig, kom med ett år senare. 

Det finns föreningar på 160 platser i Sverige. Med 7.200 medlemmar är det en av Borlänges största mötesplatser och i förhållande till folkmängden ligger man på 5:e plats i Sverige. Varje år växer Borlängeföreningen med omkring 500 medlemmar.Av medlemmarna är 60% kvinnor och 40% män.

 

Träningsytorna omfattar imponerande 3600 kvm. Sommartid förläggs en del av aktiviteterna utomhus.

8 personer är fast anställda och 250 är ideellt arbetande oavlönade ledare och tränare, som får en gedigen utbildning.

Varje vecka genomför man 110 träningspass . Passen bokas upp till 3 dagar i förväg genom en app i telefonen. Vissa pass är extra populära och här gäller det att hänga på låset för att få plats. Det går att träna från kl. 06.15 på morgonen till 21.15 på kvällen.

Utbudet av träningspass är mycket varierat från mjuk nybörjarträning till tuffa spinningpass. Det finns något för alla åldrar från barn till äldre.

Efter en genomvandring i lokalerna, där det var full aktivitet i alla rum, blev det kaffe och smörgås och frågestund.

Maggan Berglund berättade då att man tillhör Riksidrottsförbundet och de genomför slumpvisa dopingtester. De som blir ertappade med droger stängs av.

Man deltar också i integrationsprogrammet för nyanlända i Borlänge.

Verksamheten finansieras genom medlems- och träningsavgifter som varierar mellan olika åldersgrupper.

Även skolor och företag använder sig av F&S. Vid lugna tider på dagen hyrs en del av lokalerna ut till bl.a. Helixgymnasiet.

Utan tvekan är F&S en viktig aktör i arbetet för en bättre folkhälsa.

Några av deltagarna vid det intressanta besöket avslutade med att var med i ett cirkelgympass.

Veckobrevskrivare
Lars Lyrvall


Klubbmöte 190927 med EGO av Per H LerströmDaniel Larsson, kyrkomusiker, införd av sin fadder Bo Persson. Daniel invaldes i dag som medlem i vår klubb. VÄLKOMMEN !


Egoföredrag av vår kyrkoherde.

 

Per började från början med sitt namn där Henriksson kommer från hustrun och Lerström från morfadern, vilken är en person som betytt mycket för Per.

 

Han är född i Ludvika och har letts i livet av tillfälligheter och sitt hjärta. 

Läsande av böcker, och samtalande med äldre personer om existentiella frågor har under livet format Pers syn på människan.

 

Per har studerat till och arbetat som socionom i Örebro. Därefter följde arbete i kriminalvården. Sin hustru fann han i Södermanland och flyttade -90 åter till Dalarna och ett arbete på kriminalvården i Borlänge. Per blev chef för Dialogen, vilket är gruppverksamhet för barn till missanpassade föräldrar. Men hjärtats längtan fick Per att studera teologi parallellt med sitt arbete och han prästvigdes på sin födelsedag 2013.

 

Numera bor familjen i Buskåkers prästgård och Per är kyrkoherde i Stora Tuna och Torsångs församling, med ansvar för församlings- och begravningsverksamhet. Församlingen har 80 helårsanställda och en budget på 80 milj.  Arbetsuppgifterna varierar varje dag, och ofta väldigt kraftigt under en dag, men han trivs och upplever att han kommit rätt. Om framtiden tänker han som sin företrädare, - att det inte går att backa in i den.

 

Människan har i alla tider haft behov av att diskutera de stora frågorna VARIFÅN och VARTHÄN.

Vi har en kyrkoherde som vi kan vara stolta över i vår klubb, och som vi önskar allt gott.

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlsson

 

 Klubbmöte 190920 med Mia Eriksson om SSAB
SSAB - Platschefen Mia Eriksson ger en lägesrapport om verksamheten i Borlänge

Mia Eriksson bor i Borlänge sedan 5 år. Hon har 6 barn – tre flickor och tre pojkar. 

 

Civilingenjörsstudierna med inriktning Bergsingenjör, startade Mia efter ”barnperioden” och bedrevs vid Högskolan Dalarna med examination via KTH i Stockholm. 

Mia har arbetat inom Sandvik till 2008. I mars 2008 kommer Mia till SSAB i Borlänge. 2011 tillträder hon första chefsrollen. Nu är Mia Plats- och Produktionschef inom SSAB.

 

Kort om arbetet inom SSAB i Borlänge.

 

Säkerhet i Verket är en huvudaspekt för Mia. Hur mäter man säkerhet?

Vid en jämförelse inom stålindustri så är Borlänge säkrast. I säkerhetskulturen ryms aspekten ”Vi skall synas på arbetsområdet.” – det kan då vara att bära reflexväst. Mycket inom säkerhetskulturen är gjort, men mera kan göras.

 

Om Hållbarhet: ”Vi går ännu längre!” 

En viktig målsättning är att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten och även i användarled. Flera processer konverteras till att bli fossilfria. Ett mål är att vara helt fossilfria år 2045. SSAB vill vara först med att uppnå klimatmålet. Det kan ge konkurrensfördelar. 

Ny teknik utvecklas i stålproduktionen. Till exempel Hybrit-projektet. Processen innebär en direktreduktion baserat på vätgas och då bildas endast vatten som restprodukt. Koldioxidutsläppen som dagens masugnar orsakar kan då försvinna.

 

SSAB har verksamheten igång alla timmar, dygnet runt, året runt.  

Utveckla produkter för marknaden. Kundkrav och SSAB:s inre ”egenutveckling” driver utvecklingen.

 

SSAB köpte upp finska Rautaruukki. Sammanslagningen har varit positiv. Man kan nå en global marknad genom olika rationaliseringar och produktionsupplägg. 

SSAB satsar i Borlänge. Man planerar för ökad glödgningskapacitet. Ett nytt miljötillstånd krävs och kommer att sökas. 

Produkter skall utvecklas och ges mervärde. Kvalitetsområdet uppvisar ständigt ökade utvecklingskrav. Ett kvalitetsprogram finns inom SSAB.

 

Ett mål för SSAB: Inkluderande arbetskultur. Olikheter är en styrka.

300 yrkeskategorier finns inom SSAB idag.

Teknikintresset bland ungdomar bör öka. 

 

Tack Mia för ett givande föredrag!

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin


Klubbmöte 190913 med Martin Norsell om Högskolan Dalarna
Martin Norsell kommer från Västkusten. Arbetade efter studenten en tid som skeppsmäklare. Började läsa vid KTH, blev civilingenjör och doktorerade om hur man flyger utan att upptäckas av radar. Hamnade sedan vid Försvarshögskolan i 13 år varav de sista 8 som decanus. Sedan 1 maj 2018 är han rektor vid Högskolan Dalarna. Ett råd vid flytten till Dalarna var att inte prata Falun/Borlänge, varg eller ishockey.

 

Högskolan Dalarnas uppdrag är att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och världen. Värdeorden är Öppenhet, Mod och Ansvar. Visionen är att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

 

Antalet elever är drygt 14 000.  Därav studerar 5 000 på Campus och resten via nätet. 80% studerar utbildning på grund-eller avancerad nivå. 20% ägnar sig åt forskning eller forskarutbildning.  40% av studenterna tillhör åldersgruppen 25-34 år. 4 av 5 som börjar gör klart sin utbildning.

I Borlänge studeras i huvudsak Industri, Teknik och Stålformning. I Falun läser man Humaniora, Utbildning och Lärande samt Hälsa och Media. 

Det finns 51 program på grundnivå och 21 på avancerad nivå. Det tar bortåt 5 år att få i gång ett nytt program.

 

Martin Norsell ser som sin nära uppgift att fördjupa samarbetet mellan högskolan, näringslivet och kommunerna. Det är ett bekymmer att intresset för teknisk utbildning avtar. Det är också svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens till Högskolan. 

I Falun sker just nu en renovering av lokalerna. I Borlänge avgörs inom kort om det blir en renovering av befintliga lokaler eller kanske en flytt in till Liljan i centrum.

Bland frågorna som ställdes var bl.a. bristen på studentboende. Detta är i första hand en fråga för kommun och studentkårer. Boendefrågan verkar f.n. vara löst för de flesta avslutade Martin Norsell sitt intressanta föredrag.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall


Klubbmöte 190906 med Erik Dahlstedt om Stora Tuna Kyrkan 550 år.
STORA TUNA Kyrka 550 år

Erik inledde med att se tillbaka på historien, hur människan alltid byggt helgedomar, allt från Salomos tempel till Nidarosdomen.

 

I Dalarna lade myrmalmen och järnutvinningen jämte bördig jordbruksmark och silvergruvan ekonomisk grund till bygget av Stora Tuna domkyrka som invigdes 1469.

Dock finns delar från två tidigare kyrkor från 1200-talet respektive 1300-talet under kyrkans golv, dess grundmurar upptäcktes vid den stora restaureringen 1914-1917. 

1807 brann kyrktornet efter ett blixtnedslag.Ett nytt kom inte att byggas förrän den stora restaureringen, då placerade tornet på det gamla vapenhuset från 1500-talet, byggdes 86 meter högt och kläddes med kopparplåt.

 

Det finns mycket att se, som Erik uttrycker det i skriften Stora Tuna Kyrka

“ Kyrkan är full av meddelanden från gångna släktled till oss och kommande generationer. Öppna dina sinnen för dessa meddelanden!” Ett exempel är tavlan föreställande Gustav II Adolf, skänkt av dottern Kristina där stormakttidens Sverige blir tydlig då landskapssköldarna som omger kungens porträtt även illustrerar delar av Finland och norra Tyskland.

 

Ett annat är den kopparplåt i sakristian med åtta kulhål från två olika vapen, beskjuten av såväl kung Karl XI som kung Fredrik I. Huthålet är ytterligare en intressant detalj, en trång kort tunnel under altaret. Där har människor som skamstraff kunnat krypa igenom för att skrapa av sig sina synder och därav uttrycket “fara till Tuna och veta hut” 

Detta och mycket, mycket mer fick vi veta under dagens lunchföredrag. Vi är innerligt tacksamma för att den företagsamme gossen Erik valde att visa runt besökare i kyrkan i stället för att rensa rovor!

 

Lars Lyrvall tipsade om jubileumsboken “Stora Tuna kyrka 550 år” som bland annat finns att köpa på Akademibokhandeln, Kupolen och hos turistbyrån i Borlänge.

 

Veckobrevskrivare

Maria Lettius


Klubbmöte 190830 med Oskar och Maribel Leander Lindberg om vägen ut ur ekorrhjulet"Ut ur ekorrhjulet. Så blir du ekonomiskt fri"

Oskar och Maribel beskriver sig som en helt vanlig familj med tre barn, bosatta I Leksand. Det som skiljer dem från andra familjer är den livsstil de valt. Tanken föddes samtidigt som första barnet – skulle det gå att spara sig fri från löneinkomst och leva det liv de ville, med tid för barnen, intressen och fritt från stress? På mindre än sju år hade de förverkligat drömmen och bjöd under lunchföredraget på en rad goda råd på hur man kan uppnå ett bättre liv till halva priset. Målet, en vardag som de inte behöver ta semester ifrån nåddes via sparsamhet och att leva enkelt med omdelbara positiva följder som bättre mående, bra mat och rörelse i vardagen via cykling eller promenad. Att de vågade drömma lagom gjorde det enklare att ta tag i det de ville uppnå. Båda betonade vikten av att hitta sin plats på jorden och leva lokalt – en stor utgift för de flesta familjer är transporter! Att låta saker ta tid var ett annat råd, ofta blir lösningarna bättre, se inköp som en sista utväg, behöver du det verkligen, kanske har du något liknande i källaren, kanske kan du låna av någon? Familjen reser gärna men har försökt att resa mer sällan, runt vart tredje år och då vara borta länge. Bättre för miljön och de passar ofta på att hyra ut sitt eget hus under bortvaron.

 

Oskar och Maribel, som båda är utbildade ekonomer, har gett ut en bok med samma namn som dagens program “ Ut ur ekorrhjulet, så blir du också ekonomiskt fri”. De ville skapa en enkel och radikal bok som inte var som vanlig ekonomilitteratur. 

 

Denna “Frilosofi” var mycket intressant att ta del av och den väckte många funderingar vilket märktes både på antalet frågor efter föredraget och antalet köpare av boken. 

 

Veckobrevskrivare:
Maria LettiusKlubbmöte 190823 med Lindha KroonEGO föredrag Lindha Kroon

 

Lindha har släktforskat och funnit sig härstammande från skogsfinnar. Hon säger sig vara är en stolt och tacksam produkt av Borlänge skolors utbildningssystem. Tidiga intressen för Egyptologi och Keltiska språk har nu fått vila för Järnvägen. 

Endast 36 år gammal har hon hunnit med att utveckla radiokommunikation längs järnvägen åt Banverket. Varit och är fackligt aktiv. Nu arbetar hon på Sveco Rail med teknikansvar mot Norge. Dessutom hinner Lindha med att sköta 3 barn

Hon drivs av en önskan och vilja att hjälpa andra människor, och ser fram mot vidare engagemang i Rotary.

Sin fritid tillbringar hon med familjen på Österlen, när de inte är ute i Europa och tågluffar.

 

Tack Lindha

Hur hinner du med?

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlson


Frukostmöte 190816 med författare Anna Tägtström Visconti 

Att skriva en bok

Anna Tägtström Visconti är Borlängeflickan som efter 17 år i Turin i Italien har flyttat hem igen och arbetspendlar till Leksand där hon är kommunal företagsutvecklare. Hon kom förra året ut med sin debutroman ”Framtidskontraktet ”. Den handlar om tre kvinnor som vid ett SPA-besök kommer överens om att förändra sina liv. Och efter tre år händer nånting.

 

Anna fick inspiration till boken då hon kom till Turin på 1980-talet. Hon kände sig som en utomjording. Hon kunde inte språket och italienarna pratade inte engelska. Genom att studera omgivningarna och iaktta människor, hur de var klädda och deras kroppsspråk kom hon så småningom in i språk och samhälle. Hon gifte sig och fick barn och blev tolk och översättare. Den italienska perioden betydde mycket för hennes utveckling.

 

När hon vid hemkomsten till Sverige gjorde ett besök i Tuna Hästbergs gruva blev hon helt bergtagen och gamla tankar på att skriva en bok fick fart. Inspiration hade hon och skrev gjorde hon vid alla tillfällen hon fick. Datorn var alltid med. Men hur gör man när man skrivit en bok ? Anna började med att kontakta en lektör, som läste och redigerade och gav råd.  Frågan var sedan hur hon skulle få boken utgiven?  Tio förlag kontaktades, två var intresserade. Hon valde ett s.k. hybridförlag där man själv bekostar 50% av utgivningen men får behålla mer av arvodet. Tyvärr gick förlaget ner på sparlåga så hon har fått göra mycket arbete själv med försäljning och marknadsföring. Mycket arbete och begränsat med tid. 

 

Men det är en fantastisk värd att skriva, sade Anna. Man kan göra vad man vill med sina karaktärer och jag har växt som människa, säger hon. Hon vill bara fortsätta att skriva och hoppas på att kunna leva på det. I huvudet finns redan 3-4 böcker. 

 

Bökerna hon hade med sig blev snabbt sålda. Men det finns fler i bokhandeln och även som talbok.

 

Veckobrevsskrivare

Lars Lyrvall
Klubbmöte 190614 med Presidentskifte

   


PRESIDENTSKIFTE

 

Lars Göran Lundgren tog oss med på en återblick över hans tid som president. En period som började lite oturligt med hjärtproblem. Men Lars Göran var snabbt på banan igen. 

Lars Görans mål under presidentåret var medlemsvård. 8 st nya medlemmar har det blivit under året, men påpekade Lars Göran, det är inte bara antalet som räknas utan lika viktigt är kvalitén och att medlemmarna trivs i klubben. Lars Göran konstaterade att så verkar vara fallet i vår klubb. Vi har många gäster och besökare i klubben och närvaron ligger på ca 40%. 

 

Den gemensamma rekryteringsträffen tillsammans med Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb var en mycket bra och lyckad satsning för att rekrytera nya medlemmar. Idén med att låta nya medlemmar intervjua gamla, som skedde på Brasaftonen på Gammelgården, tyckte Lars Göran var ett mycket bra sätt för alla att lära känna varandra ännu bättre. 

 

Lars Göran var också mycket nöjd med hur arbetsgrupperna har fungerat och berömde den stora bredden på föredragshållare som varit under året. Från Landshövding till lanthandlare och bankchef. 

Lars Göran avslutade med att tacka alla och tyckte att det varit underbart att få vara president. 

 

Ullrik Bergman som nu tar över klubban berättade kort om sina tankar kring det kommande året och det han ser som viktigt och vill lyfta. Han delar Lars Görans tankar på vikten av vi tar hand om varandra och att vi är inbjudande mot nya medlemmar. Han ser det också som viktigt att vi följer med i utvecklingen i samhället. Vi är en tjänande organisation som kan göra gott i Borlänge menade Ullrik. 

 

Veckobvrevskrivare

Patrik Lindström


Klubbmöte 190524 med Marianne & Kenneth WilmanVerdun, Normandie, Omaha Beach och Arnhem

 

I sällskap med paret Willman fick vi vara med om en resa under 100 år av krig. 

Den började i Verdun, den franska fästningsstaden som under första världskriget stod emot den tyska arméns ihärdiga försök att inta staden. Förlusterna på båda sidor blev enorma under det långa slaget. Idag vittnar de många krigskyrkogårdarna och monumenten om vilka fasor soldaterna och befolkningen fick uppleva. Det kan nämnas att den okände soldaten under Triumfbågen kommer från Verdun. 

Naturen har återhämtat sig, men fortfarande syns spåren av skyttegravar och bombkratrar flera mil runt om fästningen.

 

Resan fortsatte till Normandie och staden St Mere Eglise som under inledningen av invasionen den 6 juni 1944 blev skådeplatsen för några av de blodigaste striderna.  De fallskärmsjägare som under natten inledde invasionen kom ofta fel, många hamnade i St Mere Eglise och stupade. Mest känd är soldaten John Steele som blev hängande i kyrktornet. Han hänger där fortfarande, men nu som docka. Steele återkom i flera år till staden.

 

Omaha Beach blev amerikanernas elddop den 6 juni. Stranden var väl försvarad och förlusterna stora. Men till slut lyckades ilandsättningen och de allierade hade fått fotfäste på kontinenten.

 

På hösten 1944 var siktet inställt på Rhurområdet i Tyskland. Erövrades Rhur skulle tyskarna stå utan rustningsindustrier. Problemet var att komma dit. Fältmarskalk Montgomerys idé var att erövra broarna i norra Holland så att armén fick en väg in i Tyskland.  

Genom att släppa fallskärmstrupper skulle den viktiga bron i Arnhem erövras och hållas innan de avancerande marktrupperna slog sig fram genom de holländska städerna.

 

Men Arnhem blev en bro för mycket… 

Montgomery hade felbedömt de tyska truppernas storlek och engelsmän och polacker led enorma förluster i slaget om bron. Kriget förlängdes.

 

Det intressanta föredraget avslutades med minnen från Arnhem av Jan-Dirk Kooistra som har sina rötter i just Arnhem, där hans föräldrar bodde och upplevde slaget om Arnhem. 

Veckobrevskrivare
Jan Tannefors

 

2019-05-16 BrasaftonBrasafton på Gammelgården i Borlänge: ett utdrag ur klubbens veckobrev

 

Kvällens tema var en ny variant av ”Brasafton”. Ett stort tack till Jan Dirk med flera som på ett mycket bra sätt planerat kvällen.  

Den genomgående tanken med kvällen var att vi medlemmar skulle ha möjlighet att lära känna varandra.  

Den ljumma, ljusa och härliga försommarkvällen började med att Vera Tannerfors visade och berättade om Gammelgården. Rundvisningen var intressant: För oss som inte sett Gammelgården tidigare var den en positiv överraskning.  

Buskåkers Gästgiveri med Tony Persson stod för maten. Tony presenterade den välsmakande tapasbuffen. Till maten drack vi vinet;

Baron de Ley Reserva 2014, nr 2525.

 

Dagens föredragshållare var Ingvar Gustafson. Ingvar guidade församlingen i 

europeiska viner och vinkultur. Ingvar visade på både stort intresse och kunskap. Min uppfattning var att samtliga var nöjda och belåtna med såväl föredrag som de viner vi provade. Vi provade fyra viner, två röda och två vita.

 

-Paul Jaboulet Paralléle 45, nr 22800

-Sander, nr 5368

-Groh Organic, nr 5551

-Langhe Nebbiolo, nr 77488

 

För att vi ”nya” medlemmar skulle lära känna befintliga genomfördes fyra intervjuer med fyra lite mer rutinerade sådana. De som intervjuades var;

 

Jan-Olov Bergkvist intervjuad av Åsa Lindqvist, Ulla Olsson av Erik Hedin, Torseten Hansson av Lindha Kroon och Anna-Liisa Bergqvist av Anders Ragnarsson (läs mer om dessa intervjuer i klubbens veckobrev).
 

Som avslutning på kvällen fick vi lyssna på Irene Andersson från Ludvika rotaryklubb. Irene som är förra årets distriktsguvenör informerade om den skillnad som Rotary gör för att hjälpa människor världen över. Rotary samlade in ca 269 miljoner USD förra året. 2,5miljarder doser vaccin mot polio har bekostats sedan 1985. Irene berättade även om möjligheten att söka medel hos Rotary fondation för insatser som den lokala klubben vill göra. 

 

Anna-Liisa Bergqvist avslutade med att berätta om Rotarys utbytesverksamhet där en student mellan 15-17 år under ett års tid kan studera utomlands. Denna möjlighet är stimulerade både för såväl den ungdom som får chansen som den familjen som öppnar sitt hem. Anna-Liisa informerade även om möjligheten till språkresa, sommarutbyte samt det geografiska stipendiet.

 

Veckobrevskrivare

Erik Hedin
2019-05-10 Klubbmöte med Marianne Björk om Rotary Doctors arbete i KenyaJeepläkare i Kenya 2015 och 2017 – arbete som volontär inom Rotary Läkarbank

 

Marianne började med att visa en fin bild med leende kenyanska kvinnor som dansade, en påminnelse om den glädje som finns i vardagen trots att hon som läkare mötte mycket sjukdom och elände.

 

Rotarys läkarbank har funnits i Kenya i 30 år. Verksamheten är indelad efter 4 sk jeeplinjer med 5 byar per linje. Varje by ansvarar för mottagandet av vårdteamet, ordnar lokaler, tolk, lunch mm. Teamet består, förutom av volontärläkaren, av tre lokalt anställda som delar på uppdragen som sjuksköterska/farmaceut/laboratorieassistent/ HIV-rådgivare/ chaufför. Budgeten ligger på ca 5 miljoner SEK varav endast 5 – 8 % går till administration. Även tandläkare arbetar för läkarbanken.

 

Med ett upptagningsområde på 200 000 invånare, 35 000 besök per år via jeeplinjen inses att det är ett tufft, fysiskt såväl som psykiskt, arbete som uträttas vilket Marianne underströk, det var svårt att inte kunna hjälpa fler trots att arbetsdagen kunde bestå av 65 patientbesök. 

 

Läkarna, lika många män som kvinnor, kommer främst från Sverige men även från Finland och Holland och tjänstgör i 6 veckorsperioder. Oftast  rör det sig om allmänläkare som jobbat flera år då uppdraget förutsätter längre klinisk erfarenhet. Innan avresan repeteras medicinsk kunskap och kompletteras. Sjukdomspanoramat omfattar bl a malaria, anemier, jiggers(sandloppor), skabb, tinea (svamp), undernäring och inälvsparasiter. HIV är inte så vanligt förekommande i just detta område, Marianne nämnde att HIV liksom TBC behandlas utan kostnad för patienten och att vaccinationsprogrammet för barn liknar det svenska men med betydligt sämre följsamhet.

 

Boendet för volontärläkarna är enkelt, personal som husfru med ansvar för inköp och matlagning och trädgårdsmästare/ vakt med vakthund underlättar vardagen och gör vistelsen effektiv och trygg.

 

Veckobrevskrivare

Maria Lettius


2019-05-03 Klubbmöte med landshövdingen Ylva Thörn
Landshövdingen, Ylva Thörn har ordet

 

Ylva inledde sitt föredrag med att tacka för inbjudan och att hon tycker det är viktigt att vara ute på möten för att känna av stämningen i länet. 

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och har ett ansvar för att de beslut som fattas centralt också verkställs inom länet. Att landshövdingen arbetar aktivt för att tillväxten i regionen ska maximeras är också något som förväntas.  

När det gäller tillväxt lyfte Ylva fram Dalarna som ett rikt län när det bland annat gäller kultur, företagande och invånarnas engagemang.  

Några av de områden hon arbetar med handlar om att skapa bra förutsättningar för att leva, bo och verka i Dalarnas län med målet att antalet invånare ska öka till över 300 000 år 2025. Detta ställer krav på bra infrastruktur, möjlighet till kompetensförsörjning och ett ökat bostadsbyggande. Områden där länsstyrelsen tillsammans med kommuner och företag i länet samarbetar för fortsatt utveckling. 

 

Ett annat viktigt uppdrag för länsstyrelsen är krisberedskap. Från att ha minskat insatserna under ett flertal år har nu uppdraget blivit tydligare och utökats. Bland annat pågår inventering av vad som är skyddsvärt inom länet. Ylva uppmärksammade oss också på att Krisberedskapsveckan påbörjas den 6 maj. Syftet är att öka kunskapen om hur man påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig. 

 

Intressant att få veta mera om landshövdingens roll som ju består av betydligt mer än att inviga och klippa band. 

 

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg
Klubbmöte 190426 med Johan Forsgren, Steen & Ström om handeln på Kupolen i Borlänge

Kupolen byggdes 1990 för att kunna rymma en fotbollsarena inomhus, med en innomhusdiameter av 123 m och 41 m i takhöjd för en kostnad om 450M Sek. Dock har aldrig en fotbollsmatch spelats där.

 Sten & Ström har sedan 2002 varit ägare till kupolen. De är ägare till 18 centra i Skandinavien och har 1 600 hyresgäster och omsätter 27 miljarder.

Kupolen har nu 37 200 kvm handelsyta  4,1 miljoner besökare årligen och omsätter 1,210 miljarder. Det säljs i Kupolen mer än brukligt i butikscentran av liknande typ.

Beträffande butiksdöden ser Johan att många kedjor har problem och spår att små butikscentra kommer framöver att få det kämpigt.

Näthandeln har inte heller någon lysande tillvaro, trots att den har den största tillväxten där, handlas 91% fortfarande i fysisk butik. Det som säljs mest på nätet är kläder och skor, och där går dessutom mycket i retur. Näthandlare börjar öppna fysiska butiker och fysiska butikskedjor öppnar näthandel. Vem som lyckas bäst får framtiden utvisa. Man är nöjda med sin andel av marknaden. Den närmaste framtiden i Kupolen består i att nya hyresgäster tillkommer flera restauratörer är på gång in, i dagarna öppnas t.ex. en ny sushi-restaurang. Johan upplever Norra Backa positivt, men saknar en större bygghandel i området.

 

Vi tackar Johan för ett informerande föredrag.

Veckobrevskrivare

Arne Carlson

Klubbmöte 2019-04-12 med Gunnar Sahlin & Elisabeth om Kenya


     

Vardagen i en Kenyansk familj 

Elisabeth Njerin är en ung kvinna från Kenya som bor och arbetar hos Kerstin och Gunnar på Sahlins struts i Romme. Elisabeth kom till Sverige och Borlänge 2009 via ett utbytesprogram på Högskolan Dalarna, där man vid den tiden hade något som kallades för löparhögskolan.
Gunnar blev tillfrågad av högskolan om han kunde erbjuda någon av studenterna arbete under tiden de var här. För Elisabeth som hade erfarenhet från jordbruk i Kenya där hennes familj har en farm, passade jobbet på gården bra, så bra att hon har blivit kvar och nu t.o.m. är Svenskt medborgare. 

Kerstin och Gunnar har följt med Elisabeth till Kenya och fått träffa Elisabeths familj, hennes bröder och morfar som är 90 år och äger farmen en bit utanför Nairobi. Farmen är på 1,5 hektar och sysselsätter ett 40-tal personer och försörjer på så vis 10 familjer. Att 1,5 hektar kan sysselsätta ett 40-tal personer blir mer begripligt när Gunnar berättar att man kan ta ut 6 st skördar per år i det gynnsamma klimatet. Samtidigt finns det potential till bättre skördar om det gick att bygga ett bevattningssystem. Vatten finns men det saknas medlen till investeringen. Något som Rotary kanske kan bistå med? 

Gunnar och Elisabeth visar många bilder från besöket, dels från farmen (se bifogade bilder) men även av de afrikanska djuren som har imponerat på 

Gunnar. Han visar bilder på Masai-strutsar som väger 200-250 kg och är 2,5 meter höga. Någon för gården i Romme kanske? 

Veckobrevskrivare

Patrik Lindström

Klubbmöte 2019-04-05 med Ulf magnusspn om Trafikverkets omvärldsanalys 2018


Nya medlemmar:
Bert Larsson och Per Henriksson Lerström omgivna av sina faddrar Torsten Hansson och Ann-Gerd Jansson. I mitten president Lars-Göran Lundgren.
Trafikverkets omvärldsanalys och Trender i transportsystemet.

 

Var tredje år genomför Trafikverket en omvärldsanalys. Senast var det 2018. I analysen tittar man på trender i samhället i stort och vad de kan betyda speciellt för transportsystemet. Resultat ligger till grund för Trafikverkets  inriktningsplanering.

 

Till de stora trenderna räknar man effekterna av ökande digitalisering  och

kraven på hållbarhet, Vidare konstaterar man att jordens befolkning fortsätter att öka. Man räknar med nästan fördubbling till år 2100. Från nuvarande 7,6 miljarder till 13 miljarder människor. Allt fler bor i stadsregioner.  Ekonomierna blir mer tjänstebaserade och och man går mot allt osäkrare geopolitiskt klimat där klimatförändringarna är ett faktum. Globala utvecklingen blir allt osäkrare med ökande protektionism.

 

I transportsystemet går man mot automatisering. Det kan betyda säkrare trafik men kan också ge ökad trängsel. Samtidigt skapar digitala tjänster ”det femte trafikslaget”, resfri tillgänglighet. Vidare ökar kraven på minskade utsläpp. Bör vara 8% per år om vi skall hålla takten. Samtidigt med växande befolkning ökar resandet. Godstrafiken blir större och de vägburna transporterna fortsätter att dominera.

 

I den övergripande analysen för transportsektorn konstateras att det finns starka krafter för ökande transporter och de kommer med hjälp av teknikutvecklingen bli bättre och säkrare. Landsvägstrafiken kommer även i fortsättningen att vara viktig del av transporterna. Infrastrukturen är långlivad och vägsystemet ändras långsamt.

Faktorer som skatter, avgifter och förordningar kan snabbt förändra förutsättningarna.

 

Hela rapporten kan läsas under trafikverket.se/omvärldsanalys.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall

Klubbmöte 2019-03-29 med Sören Hortlund om Borlänge HockeyNy medlem

Klubbens nya medlem, Lindha Kroon, mottages och erhåller Rotarynålen.

Välkommen Lindha!
Borlänge Hockey

 

Klubbstarten kan förläggas till 1965. Klubben har utvecklats från ideell förening till professionell organisation. Idag finns två personer anställda. 

 

Borlänge Hockey har ett A-lag som kompletteras med en Juniorlagsverksamhet. Det finns inte något damlag. Några flickor spelar dock i klubbens befintliga lag. 

Olika lag spelar mot varandra. Tävlingsorganisationen består av en struktur i vilken ett lag arbetar sig fram med syftet att komma så högt som möjligt i placering. Borlänge Hockey finns i denna struktur. Faktadetaljer rör främst poäng som bestämmer ”rörelsen” i strukturen. Laget vinner eller förlorar. 

Idrott är färskvara. Framtiden för Borlänge Hockey: klubben kan vandra uppåt i tävlingsstrukturen. En vandring har också skett: från 50:e plats till 5:e. Juniorverksamheten är viktig för att kunna producera ett seniort elitlag. 

Klubben arbetar med en lokal gymnasial idrottsutbildning. 

 

Det är emellertid svårt att driva hockey i periferin. Stora ekonomiska intressen finns kring serieverksamhete. Budgeten för Borlänge Hockey har växt från årsbudgeten 5 miljoner kronor till 9 miljoner kronor på några år. Bara spelarna, fastän de är lågt betalda, kostar klubben 1,5 till 2 miljoner kronor. Det finns ett stort behov av ideella krafter för att klara av klubbverksamheten.  

En ny nationell seriekonstruktion är på gång. Borlänge Hockey kanske kommer att hamna i grupp Norr. Det blir i så fall mycket resande. Det blir dyrare. Det kan bli svårt att engagera spelare.

 

Hur får vi ungdom att syssla med idrott längre tid? Efter 11 års-åldern sker en allvarlig ”tappning” av utövande. Annat än idrott blir intressantare. Och – bekvämlighet är ett problem.

 

Tack Sören Hortlund för ett givande föredrag om en komplex verksamhet!

 

Veckobrevskrivare

Ramon WåhlinKlubbmöte 2019-03-22 med EGO föredrag av Åsa LindqvistDagens egoföredrag av Åsa Lindqvist.

 

Det hela började i en liten by i Hälsingland. Åsa Lindqvists väg till dagens uppgifter i Ludvika kommun är både krokig och kantad av många olika upplevelser. 

Närheten till Hudiksvall och havet lockade Åsa att läsa in en sjömansexamen som ledde till ett drygt års arbete på Cementas fartyg från Gotland. 

Med i modersmjölken fanns emellertid längtan till jordbruket. Det slutade med en agronomexamen och flera år som säljare hos Lantmännen. 

 

Men 2013 hittade Åsa till slut hem, bosatte sig i Borlänge med familjen och arbetspendlar till Ludvika. Tillsammans med 16 medarbetare ansvarar hon för verksamheten bygg och miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Här handlar det t ex om vattenfrågor, bostadsmiljöer och andra för kommunens invånare viktiga saker. 

Nämndens verksamhet styrs av lagar, ingen politiker lägger sig i.

 

När tiden medger styr intresset över till fonder och aktier, vilket som bekant kan ge stunder av spänning.

 

Veckobrevskrivare

Jan Tannefors


Klubbmöte 2019-03-15 med Hugo Tamm om Odd Fellows

 


Klubbmöte 2019-03-15 med Hugo Tamm om Odd Fellows

Odd Felloworden firar i år 200 år. Ursprunget till orden var en från Manchester till USA utvandrad vagnmakare som samlade bröder till den första logen 1819. I Sverige har Odd Fellow funnits sedan 1880-talet. Medlemmar är ca 24 000 bröder och 17 000 systrar. 

 

Orden kan definieras som en samling medlemmar som följer ett regelverk. Under orden sorterar i Sverige 289 loger som är suveräna, har eget ekonomiskt ansvar men måste följa regelverket. Det finns även en sk storloge som fungerar som ”huvudkontor” med bl a utbildning och administration.

 

Är Odd Fellow hemligt? Nej, vem som helst med gott anseende i samhället kan, på rekommendation, bli invald. Det är även möjlighet att lämna ansökan på nätet. Dock finns det ritualer som är hemliga, t ex de runt graderingar. Efter att du blivit invigd finns tre grader att uppnå, vänskapens, kärlekens och sanningens grad. Därefter kan fördjupning ske i sk läger där samtliga loger i distriktet ingår, i Dalarna 9 st.

 

Logens arbete innebär sammanträde 2 ggr/månad med möte, i förekommande fall gradgivning, föredrag av inbjuden och/eller fördjupning i etiska frågor och en avslutande måltid.

 

Odd Fellow är religiöst obundet men kräver någon form av tro på högre väsen. Orden omfattar människokärlek, barmhärtighet och allas lika värde. Man ställer upp för varandra, ger utomstående ekonomisk hjälp och stöder medicinsk forskning.

Ekonomisk välgörenhet möjliggörs genom fonder och egna bidrag vid möten, all finansiering sker internt. Välgörenhet spelar en central roll och Odd Fellow har bland annat 

·      sponsrat Astrid Lindgrens barnsjukhus 

·      stött ett team facialkirurger på Sahlgrenska sjukhuset som opererat läppkäkgomspalter på barn i utvecklingsländer och även utbildat kirurger på plats 

·      donerat fyra livräddningskryssare till Svenska Livräddnings-sällskapet.

På lokal nivå stöder Odd Fellow Borlänge kvinnojour, Frälsningsarmén och RIA.

 

I samband med 200 -årsjubileet i april kommer pris att delas ut till forskning kring barndiabetes och forskning kring hjärt-kärlsjukdomar hos barn. 

 

De tre länkarna som symboliserar Odd Fellow står för vänskap, kärlek och sanning. 

 

Veckobrevskrivare:

Maria Lettius

Klubbmöte 2019-03-08 med Emil Westlund, ICA Sellnäs

Klubbmöte 2019-03-08 med Emil Westlund, ICA handlaren i Sellnäs

 

Emil Westlund tog över som handlare i Sellnäs för 2,5 år sedan och ha redan satt Sellnäs och butiken på kartan. Hans vision är att vända på kundflödet så att Borlänges invånare åker till Sellnäs för att handla istället för tvärtom.

Under hans tid som handlare har omsättningen ökat från 19 till 28 miljoner SEK. Emil har fått ta emot pris internt som årets eldsjäl för ICA Nära och som årets nyföretagare i Dalarna vid Stjärngalan. 

 

Första dagen på jobbet bjöd han både lärare och elever vid Halvars skola på glass och jordgubbar, mycket uppskattat och en fin inkörsport till kontakt med både barnen och deras föräldrar. Det är där, i byn, som Emil vill lägga sitt engagemang. En rad aktiviteter som kräftskiva, fisketävling, trisskvällar, kassapinnar dekorerade av förskolebarnen och butikens pantrum målat av skolbarnen visar att han är på god väg.

 

Visionen, att få stadens kunder till Sellnäs, hur har det gått? Helt fantastiskt bra visar det sig! Via Face Book såldes 23 pallar med jordgubbar inom 14 dagar när ingen trodde att ens en pall (40 kartonger) skulle gå att sälja. Under sommarens torka uppstod överskott på kött – i samarbete med SCAN erbjöd Emil möjlighet att boka oxfilé via FB och sålde 550 filéer. Kunderna passade på att köpa hela måltiden i Sellnäs när de hämtade köttet, ”storhandlade i lilla Sellnäs”. Den kända ”Sellnäsplankan” har lyfts till nya höjder av nyanställd personal och står för ca 3 miljoner SEK av omsättningen. 

 

Perspektivet är långsiktigt betonar Emil. Investeringar har gjorts i nya kylar och kassadiskar och målet är att vara en riktigt bra kompletteringsbutik. Framtiden, där finns planer på minigolfbana för sommarturism liksom funderingar på matupplevels,  Kulinariet i Stora Skedvi är en inspirationskälla.

 

 

Där de stora butikerna har råd med onlineplattformar för veckohandling har istället Emil nyttjat Face Book med mycket gott resultat, enkelt och utan kostnad. Gå gärna in och titta, där ligger redan Bo Perssons inlägg från dagens besök inlagt.

                                                                        

 

Det blev många frågor och då Emil berättade om sitt engagemang för svårt sjuka Ellie, där bl a intäkter från 1500 Daimsemlor skänkts till en fond för hennes behandling, beslöts att intäkten från dagens vinlotteri skulle gå till Ellie. 

 

Ett engagerat föredrag från en sann entreprenör!

 

 

Veckobrevskrivare 

Maria Lettius

 

Klubbmöte 2019-03-01 Med Håkan Eriksson, Sparbanken Valdemarsvik
Klubbmöte 2019-03-01 Med Håkan Eriksson, Valdemarksvik Sparbank

Håkan Eriksson, VD, höll ett mycket inspirerande föredrag om Valdemarsviks Sparbank som har en helt annan vision än andra banker. Banken arbetar utifrån ”Bygdens besparingar till bygdens blomstring”. 

Sparbanken ägs av alla som har ett konto i banken. Vi fick ta del av ett antal spännande exempel på hur denna sparbank arbetar med relationerna till sina kunder och med att tänka annorlunda än banker generellt sett gör. Håkan betonade att: ”vi vill känna kunden och vi vill att kunden ska känna oss”. 

Överskottet från banken investeras bland annat i bygdens blomstring vilket bland annat yttrar sig i destinationsmarknadsföring av Valdemarsvik som ett fantastiskt ställe att bo på. Men även i att förstärka den sköna känslan av att redan bo i Valdemarsvik.
Mycket inspirerande var även de bilder som Håkan visade och som används i olika sammanhang tex den om tokiga idéer, med en av cheferna i en badbalja. Tokiga idéer välkomnas och banken investerar gärna i människors drömmar att förverkliga affärsidéer. 


Den senaste större investeringen i bygdens blomstring är en ombyggnation av banken vilket även kommit att inkludera torget utanför samt sanering efter tre tidigare bensinmackar. Syftet var att skapa en mötesplats för människor, en mötesplats utöver det vanliga. De vanligaste frågorna som följer på denna satsning är: Vad har det kostat? och Vad hände med parkeringsplatserna? Håkan både ställde frågorna och svarade på dem. 

 • Det har kostat mycket men det intressanta är vad har det gett? Affärsvolymen för banken ökade mest i hela Sverige och attraherar nya kunder, volymökningen blev drygt 17%! 
 • Det visade sig bli fler parkeringsplatser efter ombyggnationen än vad det var före.
 •  

Det var mycket intressant att ta del av Håkans tankar om att göra annorlunda än det som förväntas av en bank. Det skapar kreativitet men också lönsamhet. Under Håkans 11 år som VD har bankens affärsvolym ökat från 2 miljarder till drygt 7 miljarder. Håkan satte också Valdemarsvik på kartan och man blir nyfiken på att göra ett besök på orten och njuta av en glass på det nya fina Sparbankstorget J

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg

Klubbmöte 2019-02-22 med Christer Carlson om Moderaternas arbete i Region Dalarna
Klubbmöte 2019-02-22 med Christer Carlson om det nybildade Region Dalarna

Efter 72 år av socialdemokratiskt styre har nu en ”Dalasamverkan” tagit över makten. Denna grupp består av M, C, KD, DSP, L och MP. 

Huvuduppgifter består i att:
- få kontroll av ekonomi.

- få en bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.

- få personalen att trivas.
- skapa en bättre tillgänglighet i vården.
- korta vårdköerna.

Vi har i Sverige flest läkare per capita. Men produktiviteten är bland de sämsta. Kostnaderna för stafettläkare, p.g.a. bristen på primärvårdsläkare och läkare inom psykvården uppgår till 240 miljoner, och måste kapas.

Man avser att satsa på ett 62-punkts åtgärdspaket under mandatperioden med bl.a. Nyrekryteringar, screening för tjocktarmscancer, nationella riktlinjer för strokebehandlingar, kontaktsjuksköterskor inom kirurgin. Särskild satsning på ungdomspsykologin.

Frågor att ta med: Hur kan man behålla personalen och skapa en lojalitet inom organisationen. Hur satsar man på kollektivtrafiken i regionen. 

Tack Crister för ett informerande föredrag.

Veckobrevskrivare
Arne CarlssonKlubbmöte 2019-02-15 Med Allan Karlsson om Aktiesparandet
Klubbmöte 2019-02-15 med Allan Karlsson om Aktiesparandet

Spara i aktier, en lönsam affär. Köpte du aktier för 1 krona 1944 så har du 1000 kr idag, ingen annan sparform har den utväxlingen. 

 

Allan Karlsson från Aktiespararna i Borlänge pratade mycket och länge om att spara i aktier och fördelen med att vara med i föreningen. 

Borlänge klubben har ca 900 medlemmar vilket är förhållandevis mycket, och har ett gott anseende. Man har regelbundna träffar där man i mindre grupper diskuterar med varandra. Ingen är expert men tillsammans så har man ett brett kunskapsfält. Allan sticker inte under stolen med att den sociala biten är viktig och träffarna kallas också för Aktiekaffé. 

En gång i månaden bjuder man också in något företag som får komma och presentera sig. Som medlem finns det olika kurser att ta del av. Allt från nybörjarkurser och större tillställningar som ”Summer Campus”. Man ordnar även resor och mycket annat. Mest känt är kanske Aktiespararnas tidning ”Aktiespararen” som kommer ut 9 ggr om året. 

 

Allan berättar att man har några gyllene regler i föreningen. 

-Mål för ditt sparande

-Investera regelbundet

-Kontrollera riskerna

-Försiktighet med belåning 

-Var välinformerad

-Gör en egen analys

-Regler för omplacering

 

Som exempel på behovet av att kontrollera risker och vara välinformerad, så beskriver Allan hur bolag som tillverkar dataspel plötsligt kan falla då ett nytt och bätttre spel från en annan tillverkare får alla ungdomar att byta. Sådana snabba svängningar har t.ex. inte bilindustrin.  

Allan ser på framtiden med tillförsikt. Trots ett skapligt fall i slutet på 2018 så har marknaden återhämtat sig och stigit med hela 12% i år.

 

Veckbrevskrivare

Patrik Lindström 


Klubbmöte 2019-02-08 med Lars-Gunnar Larsson om hans yrke som journalist hos bl a SvT


      

Klubbmöte 2019-02-08 med Lars-Gunnar Larsson om hans yrke som journalist hos bl a SvT

Vi gästades av den för oss alla kände tv-profilen Lars-Gunnar Larsson. Lars-Gunnar har under stora delar av sitt yrkesliv varit verksam inom radio och televisionen. Från Mellerud gick flyttlasset till Gagnef, vilket fortfarande är hans bostadsort. Lars Göran har via uppdraget som pressofficer i Libanon, Radio Dalarna lagt merparten av sitt yrkesliv på SVT. På SVT började Lars-Gunnar 1993 med pension 25 år senare. Där har han varit verksam i ett flertal välkända program såsom Packat & klart, Trafikmagasinet, Café Falun, Vasaloppet, Valvakor samt gudstjänster. Mest tid i rutan har det dock blivit som reporter eller programledare för lokala nyheter. 

 

Det Lars-Gunnar uppskattat mest genom åren är att träffa alla människor, vilket alla har sin egna berättelse att dela med sig av. Just intresset för människan och den lokala berättelsen är något som uppskattas även av tittarna. Lars-Gunnar delade med sig på ett varmt och inlevelserikt sätt ett flertal såväl glada som ledsna berättelser som inträffat genom åren. Som åhörare är det lätt att förstå att Lars-Gunnar blivit så populär och uppskattad. 

 

Undertecknad tackar för ett såväl intressant som glädjande föredrag.

 

Veckobrevskrivare

Erik Hedin


Klubbmöte med Elina Carlbom om Hälsan 2019-02-01

  

Klubbmöte 2019-02-01 med Elina Carlbom om vår hälsa.


Ät bättre, må bättre!

Kost och livsstil påverkar hälsan. Ät balanserat! Variera matintaget. Det är en god balans man skall eftersträva. 

Det finns mycket kunskap om hur våra kroppar fungerar, hur vi bör äta, vad vi bör äta, vad vi bör undvika att äta för att må bra. Elina Carlblom presenterar i ett antal bilder fakta om vårt näringsintag och om näringsrelaterade samhällsfaktorer. 

 

Elina Carlblom har delgivit oss en sammanfattning av sitt föredrag.

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin 


Klubbmöte 2019-01-18 Friskis med Maggan och Rune

Ny medlem

Inval av Matts Dahlberg på rekommendation av Bo Persson.
Vi hälsar Matts varmt välkommen till klubben !

                                   

Friskis i Borlänge

Dagens föredragshållare berättade på ett intressant sätt om Friskis & Svettis verksamhet här i Borlänge. Idrottsförening Friskis & Svettis har utvecklats på ett imponerade sätt de senaste 25 åren. Från att från början haft 50 medlemmar har dessa ökat till ca 7200 betalande. Föreningen som har 8 anställda har även 250 helt ideella funktionärer. Dessa funktionärer fyller en viktig funktion och gör det möjligt att genomföra 110 träningspass per vecka. Margareta och Rune berättade om vikten att sköta om sin kropp. De informerade vidare om vikten av en allsidig träning.  Med träning uppnår man både fysisk och psykisk tillfredställelse/förbättring. Med regelbunden träning kan även kroppsligt åldrande förebyggas och effekterna av det minskas. Från 50-årsåldern minskar kroppen 10% av dess muskelmassa per varje 10 år. 

 

Vi tackar både för ett trevligt föredrag. Det är aldrig för sent att börja träna!

Veckobrevskrivare
Erik Hedin
Klubbmöte 2019-01-11 Året som Gått med Anders Jonsson


Året som gått.

 

Som varande politisk journalist valde Anders Jonsson att helt tala om det politiska läget i Sverige. Och det blev mest framåtblickar. I bilradion på väg till mötet hade han hört att det finns ett sakpolitiskt förslag att Centern , Liberalerna och Miljöpartiet är beredda att släppa fram Stefan Löfven som statsminister vid kommande omröstning. Allt bestäms dock i helgen när respektive partiers ledning tar ställning. Återstår att se vad Löfven lockat med. Han är en skicklig förhandlare.

Antagligen har han gjort eftergifter när det gäller arbetsrätten, flygskatten, anhöriginvandringen och landsbygdsutvecklingen. Att det tog den här vändningen beror på att vänsterblocket i valet fick ett mandat mer än alliansen.  Löfven var nog glad för det.  Opinionssiffrorna för honom var låga före valet i fjol.

I nästa vecka har vi nog en ny regering och den kan nog bli ganska handlingskraftig , trodde Anders Jonsson.

 

Det saknas inte frågor att ta itu med. Här nämnde han några.

*Ny skattereform kanske med lägre skatt på arbete men högre på konsumtion.

*Migrationsuppgörelse, där det som gäller idag fortsätter men med bättre integration.

*Försvaret, där man är överens men där det alltid fattas pengar.

* Bostadspolitiken där det råder en absurd bostadsbrist.

* Pensionssystemet håller inte.

* Skolan-Polisen-Rättssväsendet-Järnvägen, är ytterligare aktuella frågor.

 

Fast egentligen har det gått ganska bra under hösten. Maskineriet har rullat på. Ekonomin har varit god och de som har arbete har aldrig haft det så bra som nu. Över 80 % i arbetsför ålder är i arbete.

 

Frågor blev det många. De handlade bl.a. om vad som skulle hända i ett ev. extraval, rädslan för investeringar, när ska man börja tala med SD, kommande EU-val och alliansens framtid. På den sista frågan blev svaret att det beror helt på hur det går i det aktuella regeringssamarbetet.

När vi ses nästa år får vi se vart det pekar, avslutade Anders Jonsson.

Veckobrevskrivare
Lars Lyrvall2018-12-14 JULFEST


JULFEST !

Det är en lång och kär tradition med julfest i vår Rotaryklubb. Att samlas i Stora Tuna kyrka en stämningsfull stund var upptakten även i år.
Efter att Ann-Gerd hälsat välkommen tände presidenten Lars Göran ett ljus för nyligen avlidne medlemmen Ulf Estberger och påbjöd en tyst minut. Han tände också ett ljus för de medlemmar som p.g.a. sjukdom inte kunde vara med. Det kändes fint att Ulf Estbergers närmast anhöriga var närvarande. 

Det blev sedan vacker orgelmusik. Vid orgeln satt Bengt Granstam ( han spelade redan vid vår charter 1971). I stället för sedvanlig Lucia fick vi den här gången lyssna till sång av Erica Hermansson och Fredrik Jansson, vilken dessutom ackompanjerade på gitarr. Sångerna omramade Ann-Gerds jul-och adventsbetraktelse. Vi sjöng också några adventspsalmer.
Bengt Granstam avslutade stunden i kyrkan med ett pampigt orgelstycke. Sfestlokalen vid Rolf Sandströms Dala Profil. 

Från denna del av festen rapporterar Bernth Martinsson att det var fullt hus. Många av gästerna kom från grannklubbarna och vi hade också glädjen att ha med DG Leif Carlzon som höll ett spirituellt tacktal.
Som vanligt var Börje Hagström primus motor och höll i gång festen som toast master. Även i år hade det hänt väldigt mycket i Bäsna. 

Traditionsenligt spelade och sjöng Bengt Fredriksson och Hans Lundh till sångerna och hade också en egen underhållningsdel.
Maten smakade bra. Upplagt kallskuret först, följt av varm mat och kaffe och tårta. 

Representanter för grannklubbarna tackade för trevlig fest och ett speciellt tack fick Britt och Rolf Sandström för att vi fått disponera lokalen.
Ett stort lotterie med många fina skänkta vinster gjorde att några fick mycket att bära med sig hem. 

Ingen julfest utan ”Sjömansjul på Hawaii ” och den kom på slutet med mäktig manskör.
Allt enligt tradition. Nu kan vi fira jul och nyår innan vi ses igen i Rotarysammanhang. 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskar veckobrevsskrivaren
Lars Lyrvall med hjälp av Bernth Martinsson Klubbmöte 181207 med Klebér Saarenpää
Klebér Saarenpää tränare i IK Brage 

2017 var ett fantastiskt år som avslutades med serieseger och avancemang till Superettan. 

Satsningen inför säsongen 2018 innebar att klubben behövde höja kraven, byta 10 spelare och öka träningsnivån. Bland annat får spelarna varje morgon med en app i mobilen rapportera in till Klebér hur de mår så han vet inför träningen på kvällen. 

Målet inför 2018 med spel i Superettan var att etablera sig i serien. Ett nytt spelsätt togs fram tidigt på våren som snabbt satte sig hos spelarna. Det gav bra utdelning och försäsongen gick mycket bra. 

Under sommaren förlorade man Simon Alexandersson, en nyckelspelare och man bytte även ut flera andra spelare. Spelsättet fick delvis göras om för att passa den nya truppen men hösten blev inte lika framgångsrik, delvis på grund av att de andra lagen hade fått mer respekt för Brage och var mer förberedda inför matcherna. 

Brage hamnade i ett ”ingenmansland” där man varken klarade av att nå kvalspelet eller riskerade att åka ut. Man kämpade dock för att komma så högt som möjligt då skillnaden mellan plats 6 där Brage slutade och plats 8 som man riskerade att hamna på, är 200.000 kr i intäkter, vilket är mycket för en liten klubb som Brage. 

Sammanfattningsvis så vann Brage 12 matcher, spelade oavgjort i 9 och förlorade i 9 matcher. 

Inför 2019 så kommer klubben att byta ut 4+2 spelare, 1 ny är klar, 2 st nästan klara och den sista letar man fortfarande efter. 2 st kommer att gå upp från de egna leden. En lite klubb som inte kan betala höga löner måste hitta de spelare som inte är upptäckta av storklubbarna. Det mycket som att leta efter en nål i en höstack menar Klebér. 

Vi önskar IK Brage lycka till 2019. 

Veckobrevskrivare

Patrik Lindström


Klubbmöte 2018-11-30 med Lillemor HelanderVad skulle folk säga, om dom bara visste. 

Lillemor Helander föddes i Borlänge 1940 och var äldst av tre syskon. Vid dagens Rotarymöte berättade hon mycket öppenhjärtligt om sitt liv. En bitvis skakande berättelse om hur det var att växa upp med en kärlekslös och våldsam mamma. Hur det var att få barn som sextonåring och sedan ta plats hos en ensam bonde där hon mötte fylla och bråk. Hon berättade om hur hon själv hamnade i spritmissbruk och depression, men att hon hade turen att fåmöta en psykolog, som hjälpte henne på fötter igen.


Livet vände och efter skilsmässa vågade hon sig ut i världen, bl.a. ända till Rom som au pair. Hon mötte Karl Otto Bergfelt, en känd Borlängeprofil, som hon fick många bra år tillsammans med. Det blev hennes bästa tid i livet. Tyvärr är han borta sedan 2012. 

Hon lever nu ensam men har på gamla dar fattat pennan för att berätta om sitt liv. Tre böcker har det blivit. Den första med titel som dagens program. Den andra heter ” Livet vände” och den tredje om Karl Otto Bergfelt ” Mannen bakom skrothögen.” 

 

Det var en stark och känslosam berättelse, som Lillemor Helander gav oss idag. Strongt att dela med sig av den.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall 

Årsmöte 2018-11-23


ÅRSMÖTE

 

President Lars Göran Lundgren öppnade årsmötet varefter Torsten Hansson valdes till årsmötesordförande och Johny Woxberg som sekreterare för mötet.

 

Past President Jan Dirk Kooistra presenterade verksamhetsberättelsen för år 2017-2018, varefter skattmästare Morgan Söderberg gick igenom den ekonomiska redovisningen för samma period.

 

Klubbens revisor Carl-Erik Ramberg informerade om hans och Per Sjölanders granskning av bokföringen samt styrelsens förvaltning i Borlänge-Stora Tuna Rotaryklubb för räkenskapsåret 2017-07-01—2018-06-30. Konstaterades att styrelsens ledamöter inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför dessa av årsmötesdeltagare beviljades ansvarsfrihet.

 

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, valberedning samt budget för år 2019-2020 godkändes av mötesdeltagarna.Klubbmöte 2018-11-16 med Christoffer AnthinBorlänge Musikskola

 

Av glädje bygger man musik, heter det i visan. Men musik är så mycket mer än bara glädje. 

Christoffer Anthin, rektor för Borlänge musikskola med över 1 000 elever, menar att musiken är själva grundbulten för framgångar i livet. 

Det finns akademiska studier som visar hur ungdomars utveckling påverkas positivt av att öva och lära sig skalor, därför har musikskolorna en viktig roll i samhället, säger han. 

Borlänge miste Boom Town, men nu står en ny fas för dörren. Klartecken har getts för att starta en högskoleutbildning i musik som skulle göra staden till ”landets minsta storstad”. 

Vi har Högskolan, vi har gymnasieutbildningar, nu får vi en ny kulturskola som kommer att ställa Borlänge i fokus som en musikstad. 

Borlänge musikskola har 12 orkestrar och körer, vilket är ovanligt. Det visar hur framgångsrikt man arbetar med ungdomars lust att musicera. 

 

Veckobrevskrivare

Jan Tannefors


2018-11-09 Anders Ragnarsson om LSS LagenLSS-lagen; historia – nutid – framtid

 

LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.Lagen trädde i kraft 1 januari 1994 och är en sk rättighetslag, den omfattar bara vissa personer. I en del lägen kan LSS övertrumfa annan lagstiftning. 

Den sk personkretsen omfattar

1 personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2 personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3 personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydandesvårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stöd av stöd eller service.

 

Lagens syfte är att åstadkomma en delaktighet i samhällslivet för den som ingår i personkretsen, att kunna leva som andra. Verksamheten ska grunda sig på respekt för självbestämmande, intigritet och, när det gäller barn, alltid se till barnets bästa. 

 

Det finns 10 olika typer av insatser beskrivna i lagen, allt från rådgivning, ledsagarservice till bostad med särskild service. 

Antalet assistansberättigade i Sverige uppgick 1994 till 6141 st. 2017 var antalet 14 886 st. I Dalarna rör det sig om ca 550 – 570 st per år. 

Kostnaderna var 1994 ca 1,8 mdr kr och 2017 ca 28 mdr kr. 

 

En personlig assistent arbetar efter uppsatta rutiner och en genomförandeplan som tillser brukaren goda levnadsvillkor. Det finns inga formella krav på utbildning. Arbetet har en nedre åldersgräns på 18 år och omfattas av tystnadsplikt. Den personliga assistenten har en rad lagar och regler att förhålla sig till, t ex Socialtjänstlagen, Arbetsmiljölagen och även ska delta i att dokumentera genomförandeplan för brukaren. ”Okvalificerat men inte okomplicerat” som Anders uttryckte det.

 

Det pågår en assistansutredning som innefattar mer av tidsschabloner och som inte ska gälla barn under 16 år. Gruppboenden för barn byggs igen och Anders ställde frågan om detta är att se till barnets bästa, vi riskerar i stället åter institutionalisering av barn.

 

Slutligen tog Anders upp Regleringsbrevet från regeringen till Försäkringskassan 2016 där en del 2016 där en del av texten framhöll att ”Försäkringskassan 

ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar” något som flitigt diskuterats och fått konsekvenser som att Försäkringskassans chef fått lämna sitt uppdrag.

 

Frågor följde på detta intressanta föredrag – gällande fusk och oseriösa aktörer på marknaden menade Anders att problemen nu är åtgärdade.

 

Det framhölls även svårigheten med goda ambitioner och den ekonomiska verkligheten.

 

Veckobrevskrivare 

Maria Lettius

Info kväll 2018-11-05Tillsammans med Borlänge-Domnarvet RK genomfördes en informationskväll för presumtiva medlemmar på ”Flying” (puben på Folkets Hus i Borlänge). Ett 30 tal deltagare varav 11 särskild inbjudna gäster minglade, åt goda mackor, drack kaffe och lyssnade till 5 intressanta och väl genomförda föredrag med anknytning till Rotarys lokala och globala verksamhet.


Det blev till en trevlig och intressant kväll som förhoppningsvis har väckt nyfikenheten om vad Rotary kan betyda för våra gäster och vad våra gäster eventuellt skulle kunna bidra med till Rotarys verksamhet !

Under kvällen meddelade Lars-Göran Lundgren att Borlänge-Stora Tuna RK tillsammans med Patrik Lindström bidrar med en gåva för att anskaffa ytterligare en Shelterbox.

Tack alla föredragshållare och övriga engagerade Rotarianer.

 

Kvällens föredrag:

 

”Rotary: ett lokalt, nationellt och globalt nätverk”

Leif Carlzon, Distriktsguvernör  

”En produkt och 3 möjligheter per vecka att delta i en Rotary aktivitet i Borlänge

Klubbpresidenter Lars-Göran Lundgren (Borlänge Stora Tuna RK) och Gunnar Malm (Borlänge-Domnarvet RK) 

”Shelterbox”

Gunnar Ridderstedt 

”Ge vatten”

Peter Ahlberg 

”Varför valde jag att bli medlem i Rotary ?”

Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge Kommun  

”Hur blir jag Rotarian”: Frågor/Diskussion

Rune Sundqvist, Assisterande Distriktsguvernör 

Foto: Patrik Lindström
Ttext: Jan Dirk Kooistra Klubbmöte 2018-10-26 med Distr Guvernör leif carlzon

 

    
Lars-Göran Lundgren och Göran Näslund välkomnar nya medlemmen Ulf Gylling
 


Inval ny medlem
Ulf Gylling upptogs som ny medlem. Han presenterades av sin fadder Göran Näslund. Vi hälsar Ulf varmt välkommen till klubben.
 

 

Distriktsguvernör Leif Carlzon har ordet 

Leif Carlzon är född i Saxhyttan. Han blev Rotarian i Stockholm för fyrtio år sedan. Kom tillbaka till hembygden och Ludvika och ABB 1990 för att snart få utlandsuppdrag bl.a. i Malaysia och Schweiz. Mellan uppdragen hann han med att vara president i Ludvika-Bärke RK, som han fortfarande tillhör.. Han har hittills under sitt guvernörsår besökt drygt hälften av distriktets klubbar.

-Världspresident Barry Rassins tema för året är ”Be the inspiration” berättade Leif Carlzon.

Själv vill han verka för att stärka klubbarna, öka serviceandan och förbättra Rotarys image.Viktigt också att bli mer synlig i samhället. Målsättningen är att alla klubbar skall öka med minst 2 medlemmar och att få till en föryngring. Vi bör också sträva efter att få med fler kvinnor. Att vi har bara 18% kvinnor i vår klubb är för lite.

Klubbarna behöver ständig nyrekrytering, bra program och hög kvalitet på medlemmarna. Vi fick beröm för att klubben under hösten redan tagit in 3 nya medlemmar och att vi har tydligt fokus på att rekrytera flera. Vår hemsida, som i fjol fick pris som den bästa i distriktet, fick också beröm.

Polio-Plus projektet är mycket framgångsrikt.Med hjälp av ett par droppar vaccin har 2,5 miljarder barn fått ett skydd mot polio. Mycket tack vara det generösa bidraget på 355 miljoner USD från Bill och Melinda Gates.

Vi blev också informerade om att nästa års Rotary Convention blir i Hamburg 1-5 juni. 

-Åk på det. Det är en upplevelse uppmanade guvernören, som önskade klubben lycka till.

Ha kul, nå resultat, skaffa nya vänner, men framförallt ha kulblev slutorden från Leif Carlzon, som avtackades med sedvanligt diplom och en varm applåd.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall


2018-10-19 klubbmöte med Per H Lerström
Vår nye kyrkoherde, Per Henriksson Lerström

 

Per Henriksson Lerström är ny kyrkoherde i Borlänge sedan i våras. Han är född och uppvuxen i Ludvika. Innan han bestämde sig för att bli präst utbildade han sig till socionom i Örebro och har bland annat arbetat som socialsekreterare, fältassistent och som chef för frivården i Dalarna. 

 

I början av 2000-talet påbörjade han dock sina teologistudier i Uppsala. Större delen av utbildningen genomfördes parallellt med heltidsarbete. Den 27 januari 2013 prästvigdes han i Västerås domkyrka. 

Per är gift och har två vuxna barn. Han bor numera i prästgården i Buskåker och trivs bra med att bo nära sitt jobb och dela både ”liv och tro”. 

 

Per berättade om Svenska kyrkans olika uppdrag. Församlingsverksamheten är frivillig att vara medlem i. Begravnings-verksamhetsen är däremot ett statligt uppdrag som finansieras via skattsedeln. 

Svenska kyrkan i Borlänge har ca 32 000 medlemmar vilket är drygt 60% av befolkningen. Kyrkan tappar 300-400 medlemmar per år men man ser även en rörelse åt andra hållet med människor som söker sig till kyrkan. 

Kyrkan vilar på traditionens grund men måste också vara öppen för framtiden, det är viktigt att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Per lyfte fram att det är viktigt att arbeta med barn- och ungdomsverksamhet och han beskriver att han ofta får existentiella frågor som leder till intressanta samtal i möten med ungdomar. 

 

Som ett tack till Per kommer Rotary att vaccinera ytterligare 20 barn mot polio, vilket innebär att 60 barn får möjligheten till vaccination när Bill och Melinda Gates Foundation bidrar dubbelt upp.

 

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg2018-10-12 klubbmöte med Anders ThunestamInval av ny medlem

 

Åsa Lindqvist invaldes som medlem i klubben och hälsades välkommen av dagens vikarierande president Lilian Sjans

 

Föredrag av Anders Thunestam med titel: FÖRETAGarna

 

Anders har varit aktiv med att driva företag sedan han tog över faderns roll i Kaffebönan, och han har varit aktiv i Företagarna i 30 år. Anders blev medlem för att han såg nyttan av att ha kollegor i andra företagare och kunna få hjälp med bl.a. juridiska frågor. Centralt ordnas aktiviteter där man utser ”Årets företagare”, såväl i länen som i hela landet.  Man har bra rabatter som medlem, och han har varit förtroendevald i organisationen i tio år.

 

Organisationen Företagarna består av 70 000 företag i 250 föreningar över landet. I Borlänge finns 240 medlemmar. Organisationen har 1 900 ideellt arbetande förtroendearbetare. Man driver nu frågor som att 4 av 5 jobb skapas av småföretag och att därför måste regler för beskattning, sjuklöneavtal och offentlig upphandling underlättas. Företagarna värnar välfärdsföretagen och vill utveckla utbildningssystemet. 

Det nätverkas, ordnas företagarfrukostar med föreläsningar och man har goda kontakter med kommunens näringslivsenhet.

Man stöttar Nyföretagarcentrum, ger ut gesäll- och mästarbrev, men eftersöker input från näringslivet. Kommunicerar via hemsida och Facebok.

 

Slutordet blir att – Det går att påverka-.

 

Tack Anders för ett informerande föredrag.

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlsson

2018-10-04 Kvällsmöte hos Sahlin BrygghusErik Sahlin, son till vår egen Gunnar Sahlin, driver Sahlins Brygghus på gården som mest är känd för sina strutsar. Men kanske kommer det att ändras när en större allmänhet får smak för den goda öl som produceras på gården. Just att nå ut till konsumenterna är något som ofta kommer upp i diskussionen under kvällen, för även ett bryggeri är ett företag som måste gå med vinst och det räcker inte med att sälja någon enstaka flaska. Eriks förhoppning är att sälja 20.000 liter öl under 2019. Idag finns bryggeriets ölsorter på systembolaget i Borlänge, men för att komma in med sitt sortiment på andra systembolag måste det finnas en efterfrågan. Något som Erik påpekar är ett stort problem, för finns man inte på systembolaget såär det svårt att fåfolk att upptäcka ölen. Förhoppningen finns också om att det snart ska gå att bedriva gårdsförsäljning, något som riksdagen har beslutat om. 

Erik började med att lära sig brygga öl på VLB i Berlin, ett brygginstitut där man lär sig brygga enligt de gamla tyska traditionerna. 2014 började sedan den långa vägen med att på egen hand få fram ett duglig öl. Det är många tusen liter som vi har fått hälla bort berättar Erik men menar att det är så man lär sig. 

Erik visar oss runt i lokalerna och visar särskilt upp tapplinan. Många småbryggerier tappar upp ölen för hand, men det medför att hållbarheten endast blir några veckor, medan Eriks öl som tappas upp maskinellt får en hållbarhet på 7-8 månader.

De ölsorter som Erik har idag är; Rommeheds Lageröl, American IPA, Manges IPA, Trippel, Pilsner 4,9% och snart även Rommeheds Vinterlager. Storsäljaren är Rommeheds Lageröl som tidigare bryggdes av Robert Markus på Rommehedslägret. Etiketten har fått ett mer modernt utseende men pryds fortfarande av Rommehedslägret.

Efter rundvandringen fick vi sätta oss vid bordet där en matig macka dukades fram, men det som alla väntat mest på är ölen. Tre sorter får vi smaka på och många uttrycker sin förtjusning över smakerna. 

Vi önskar Erik och Gunnar lycka till med Bryggeriet. 

Veckobrevskrivare

Patrik Lindström

2018-09-28 Ebba Nyvall om sin tid som utbytesstudent i JapanEbba höll ett mycket intressant och väl förberett anförande om sitt år i Japan. Ebba hälsade välkommen på japanska. Just språket har Ebba tagit till sig på ett bra sätt, all undervisning såväl tal som skrift genomfördes på japanska. Undervisningen skedde på en skola med 2000 elever. 

 

Året tillbringades hos två värdfamiljer där hon känt sig välkommen och väl omhändertagen. Hon säger sig vilja återvända till Japan igen och även återse alla nya vänner hon lärt känna.

 

Under året har Ebba tillsammans med sina nya vänner hunnit med att uppleva och se många ställen och traditioner såsom,

-Svenska ambassaden där det dansades folkdans i svenska folkdräkter. Midsommar och julfirande samtidigt.

-Besök i Hiroshima där Ebba berättade att mycket av det som förstördes under kriget nu var återuppbyggt.

-Disney World

 

Ebba fick många frågor som hon på ett bra sätt svarade på. Klubbens medlemmar gav Ebba varma applåder och enades om att hon är en fin representant för vår klubb. 

 

Veckobrevskrivare

Erik Hedin2018-09-21 Ego med Erik HedinEgo

 

Erik Hedin är 41 år. Uppväxten skedde i Dalhorn, en by utanför Sundborn.

Skolgången startade i Dalhorn. Därefter blev det skola i Sundborn och i Falun. Vid Högskolan Dalarna läste Erik Ekonomi – redovisningsprogrammet.

 

Flyttade ”runt lite”. Bor numera i Borlänge tillsammans med sönerna Elis och Hugo i en villa invid Plättbacken. Sönerna är nu 9 respektive 12 år. 

 

Erik är positiv och glad och hyggligt aktiv. Jakt och fiske är ett stort intresse. Erik känner att Naturen, Skogen är avkopplande. Det är fint med älgkött. Erik prioriterar samvaron med sina två barn.

Idrott är roligt och positivt. Föreningen KIK. Bandy och orientering. Sonen Hugo är med i Brages ungdomsfotboll. 

 

Erik arbetar på SEB som företagsrådgivare. ”Bank och Finans” har Erik sysslat med hela det vuxna livet. Det är ett roligt jobb på SEB. Det har med människor att göra.

 

Ett par frågor från klubben: 

 

”Hur blir framtiden gällande samhällets ekonomi?”

 

Hmmmmm.... Svårt att ge ett kort och enkelt svar.

 

”Hur fungerar det för dig i jobbet med relationen ’Dator – Personliga kontakter’?

 

Datorernas system tar EJ över. Människor är viktigast. Erik är nyfiken på människor.

 

Tack Erik Hedin för en givande presentation av Dig!

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin


2018-09-14 med Matts Dahlberg om Näthandelns inverkan på handeln


Som ordförande i Dalarnas Köpmannaförbund har Matts Dahlberg en god bild av vad som sker i dagens handel. 

Det vi har vant oss vid genom åren, centrumhandel, köpcentra, samhällsservice och tidningar, hotas på allvar av det fenomen som heter näthandel. 

Det hela började med den sk smarta telefonen. Mobilen gjorde det möjligt och intressant att granska, jämföra och handla varor via Internet. Tillväxten i handeln ligger helt på nätet.


Det är inte bara yngre som näthandlar. Mönstret är att gå till butiken, titta på varorna, fotografera och sedan gå hem och beställa. I den digitala världen har butiken förvandlats till en utställningslokal.
 

Resultatet av allt detta slår på handeln. I stort sett alla typer av varor drabbas och den stora förloraren är bokhandeln, som riskerar att helt försvinna. Centrumhandeln utarmas och köpcentra får svårare att nå lönsamhet. Till detta kommer alla de globala företag som billigt skickar sina varor med posten.

  

2017 omsatte detaljhandeln 687 miljarder kronor varav näthandel uppgick till 80 miljarder. Genom subventionerade porton från Kina sker konkurrensen inte på lika villkor.

För att rädda vad som räddas kan måste konsumenten handla lokalt i sin butik och handla mer, betonar Matts Dahlberg.

Veckobrevskrivare
Jan Tannefors2018-09-07 med Jörgen Malmberg om LAKRITS


Jörgen Malmberg berättade om sin stora passion: lakrits i alla former och smaker som klubbens medlemmar fick provsmaka ! Intressant och gott ! 

En resa i svart – om lakrits

 

För sex år sedan fick Jörgen en biljett till en lakritsmässa av sin hustru. Där grundlades en passionerad hobby när Jörgen fick upp ögonen för den äkta råvaran och dess kvalitéer. Lakrits är inte godis utan en krydda betonade Jörgen flera gånger. Hemma har han en samling på uppemot 50 olika lakritssorter, en lakritskvarn är lika självklar som salt- och pepparkvarn och för att vara beredd om krisen kommer har han en egen lakritsreserv på fem kilo. Dyraste lakritsen Jörgen köpt hittills kostade 3600kr/bit men då gick mycket av intäkterna till Barncancerfonden.

 

Lakritsrot, på latin Glycyrrhiza glabra, är som medicinalväxt känd sedan 4000 år f kr. På svenska apotek såldes lakrits långt in i modern tid. Fortfarande används lakrits i kinesisk medicin som bl a slemlösare, mot dålig matsmältning och som humörhöjare. Lakritsrot har även antibakteriell effekt och har använts som tandborste. Storkonsumenterna i norra Europa av choklad med saltlakrits återfinns på Island. 

 

Jörgen använder lakrits i matlagning och har tagit fram en lakritsburgare baserad på älgfärs, fläskfärs, ingefära, chili och lakrits. Han har lovat att skicka oss receptet! Andra användningsområden är som krydda till lax, glaze till kyckling, i en mustig gryta och lakrits med chili över en god vaniljglass. ...... en egen ask med utvalda smakillustrationer

Så vidtogs en helt fantastisk lakritsprovning där alla fick en egen ask med noga utvalda smakillustrationer till det Jörgen berättade om. Där återfanns fänkål, sötlakrits, saltlakrits, salmiak, chililakrits, lakrits med citron och KarlJohansvamp och mycket mer. En del lät som ren poesi, som saltlakrits med Dulce de leche och rosmarin!

 

Veckobrevskrivare
Maria Lettius2018-08-31 om Rotarys ungdomsutbyteRotarys ungdomsutbyte.

 

Förra årets utbytesstudent Ebba Nyvall hade p.g.a. av sjukdom inte möjlighet att medverka. Hon återkommer vid senare tillfälle.

Som program visades istället en informativ nyinspelad film om ungdomsutbytet. I filmen medverkar bl.a. Sofi Gonstead, som var vår gäststudent förra läsåret.

Ungdomsutbytet ger ungdomar mellan 15 och 19 år möjlighet att studera i ett annat land i ett år. Det finns också kortare sommarutbyte samt läger. Dessutom finns ett speciellt Georgiastipendium där de lokala Rotaryklubbarna bekostar ett års collegeutbildning för studenter.

Ett 80-tal länder ingår i ungdomsutbytet. Varje år ger Rotary 8000 unga människor runt om i världen  möjlighet att bekanta sig med nya miljöer och kulturer.

I varje klubb finns en kontaktperson , vilken är navet mellan Rotaryklubb, student, värdfamilj och skola.

På distriktsplanet har guvernören utsett en ordförande för ungdomsutbytet. Centralt i Sverige finns ett kansli, som sköter det administrativa . Allt i form av en stiftelse, som finansieras av deltagarnas programavgifter och våra Rotaryavgifter.

De ungdomar, som åker iväg får underteckna ett kontrakt, som upptar 4  D-punkter: No Driving, no Drinking, no Drugs och no Dating. 

Filmen avslutades med några tips för de lokala Rotaryklubbarna.

Viktigt är att ha en fungerande kontaktperson och att synas lokalt, i skolor och på ställen och miljöer där ungdomar träffas.

15 oktober skall anmälan till 2019-2020 vara inne. Detta datum är dock tänjbart när det gäller länder som inte kräver visum.

Agneta Nyvall lägger in filmen på sin lokala FB-sida. Gå in och titta. Väl värd att se.

Mötet avslutades med att vår egen kontaktperson Anna-Liisa Bergkvist berättade om det möte om ungdomsutbytet som nyligen hållits . Hon berättade också att Sofi Gonstead längtar tillbaka till Borlänge och att hon nu studerar vidare i Seattle.

Anna-Liisa tackades av presidenten för det förnämliga arbete hon gjort och gör för ungdomsutbytet.

 

Veckbrevskrivare

Lars Lyrvall


 

2018-08-24 med Björn Eriksson och ett strövtåg i Borlänges historia


Terminens första lunchmöte med en historisk återblick om Tuna slätten samt Dalälvens och Falugruvans avgörande betydelse för vår byggds utveckling; allt finns nedtecknad i Björn Erikssons nya bok ! 

Strövtåg i Borlänges historia

 

Dagens föredrag blev en historisk återblick om Tuna slätten samt Dalälvens och Falugruvans avgörande betydelse för vår bygds utveckling.

Björn har skrivit flera böcker om dalabygden varav denna om Borlänge är den senaste. Syftet med boken är bland annat att ge gäster från när och fjärran en bild av Borlänge varför texterna finns i dubbla versioner på svenska respektive engelska.

Björn beskrev på ett mycket intressant sätt Borlänges historia utifrån ett antal teman. Dessa teman omfattar bland annat geologi, järnets långa tradition, koppargruvans upptäckt, Tuna ting, Tuna slätten, böndernas slit i skogen för att försörja behoven för koppargruvan med mera.

På framsidan av boken finns en flygbild över Borlänge där älven syns tydligt. Älven har haft stor betydelse för Borlänges utveckling när det gäller bland annat tillgång till vattenkraft, vattenväg med mera. Tunaslätten som bildats av sjöbotten när inlandsisen smälte är bördig och har gett föda under många hundra år samtidigt som det är en upplevelse att se ut över slätten med sin inramning av berg.

Björn avslutade sitt föredrag med att konstatera att en stor fördel med Borlänge är att Naturen är nära!

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg


2018-08-17 med Per Lyrvall om Stora Ensos roll i den nya bioekonomin


2018-års hösttermins första möte: Per Lyrvall berättade om Stora Ensons roll i den nya bioekonomin.

Stora Ensos roll i den växande bioekonomin.

 

Stora Kopparbergs Bergslags AB sammanslogs med finska Enso för 20 år sedan och bildade Stora Enso. De förvaltar och förädlar skog och biomassa från 25% av den svenska skogsarealen, och har 26 000 anställda i världen. Bolaget är Sveriges största skogsbolag fördelat på 5 olika organisationer: Papper, kartong, wellpapp, massa och sågat trä. Den största kapaciteten i bolaget finns i Europa med 80%, och det övriga fördelas på Kina samt syd- och Nordamerika. 

Svensk skogsindustri omsätter 132 miljarder och sysselsätter 100-tusen människor. 80% av produktionen går på export, och håller på så sett svensk glesbygd levande. 

 

Allt som i dag tillverkas av fossilt material kan göras av trä. Forskning i bioekonomi baserad på skogsråvara bedrivs i Stockholm och Karlstad.

Biobaserad kemi kommer att ersätta plast. Textilier framtagna av cellulosa kommer inom snar framtid på marknaden. Prefabricerade byggelement till byggnadsindustrin med en avsevärt lättare konstruktion och minst samma hållbarhetet tillverkas redan i dag. Per nämner även digitala förpackningar, där förpackningen kan tala om hur dess innehåll mår.

Hållbarhet är mycket viktigt för bolaget, såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt. Skogsnäringen upplever det särskilt viktig, med sin långvariga växttid och dyra investeringar i den lokala regionen.

 

Vi tackar Per för ett mycket lärorikt föredrag.

 

Veckobrevskrivare

Arne Carlsson2108-06-15 med Sofi Gonstead, ny medlem och presidentskifteNY MEDLEM 

Denna dag förrättades nyval av Erik Hedin. Varmt välkommen i Rotary och vår klubb Erik !


 Vår nye medlem Erik Hedin flankerad av nye Presidenten Lars-Göran Lundgren och hans fadder tillika President 16-17 Monica Lundin.

PRESIDENTSKIFTE

Så var det dags för högtidligt presidentskifte. 

Jan Dirk tackade för ett presidentår som både gått fort och varit roligt. Han har uppskattat det arbete som sker i klubben, som exempel nämndes bland annat veckobreven som kommit ut snabbt, vår hemsida som vunnit pris och ett fantastiskt arbete av programkommittén. Ett särskilt tack riktades dels till Anna Liisa Bergkvist för hennes engagemang i vår utbytesstudent Sofi från USA och i Ebba Nyvall som varit utbytesstudent i Japan, dels till Anders Björnhager som via sina tavlor bidragit med närmare hälften av de 36 000 kr som klubben fördelat som gåvor under verksamhetsåret. 

Inkommande president Lars Göran Lundgren tog emot halskedjan och tackade Jan Dirk för hans fina insats som president. Lars Göran talade sedan om det som kommer att vara viktiga frågor under hans presidentår – medlemsvård (som både omfattar inval av nya medlemmar men också att uppmärksamma de som kommer sällan) och ungdomsutbyte. MariLou Koistra uppmärksammades med en vacker blombukett som erkänsla för att hon ”lånat ut” maken på deras gemensamma lediga tid dvs fredagar.

FÖREDRAG SOFI GONSTEAD: ”Mitt år som Rotaryutbytesstudent” 

Sofi sammanfattade på ett trevligt sätt sitt år hos oss där nu 25 dagar återstår, varje resterande dag kändes viktig! Om du söker på Sofi Gonstead på You Tube hittar du filmer från varje månad under hennes utbytesår. 

Värdfamiljer har varit familjerna Nyvall, Åhman och Hammarström. Alla har bidragit till att skapa trygghet, lära ut svenska språket (som Sofi behärskar så gott som flytande, imponerande!) och visa upp Sverige. 

Under året fyllde Sofi 18 år och tog studenten vid Helixgymnasiet i Borlänge.

Många nya vänner, många nya kontakter och många Rotaryarrangemang som Wild Camp Åre, konferens i Östersund och Introduction Camp i Sundsvall. Bäst var Rotaryvecka i Kiruna med ishotellet, hundspann och samisk kultur. 

Nyheter som kräftor och surströmming nämndes också liksom skidåkning och den första renen.

 

Efter föredraget överlämnade Anna Liisa Bergkvist ett vackert smycke, det sk ”Dalasigillet” från 1400-talet och tackade Sofi för den glädje hon spridit i klubben och önskade lycka till från oss alla. 

Presidenten överlämnade vårt nya vackra standar att ta med till hemmaklubben. Dessutom överlämnades blommor och ett stort tack till värdfamiljerna Nyvall, Åhman (tyvärr ej deltagande pga studentfirande) och Hammarström.

 
  Som passande avslutning stämde Ragnar Nåhem upp ”Här är gudagott att vara” välfunnet detta välbesökta och trivsamma sista möte före sommaren.

 

Veckobrevskrivare

Maria Lettius

Bilder
Patrik Lindström

2018-06-08 Sjöräddningssällskapet med Gustaf Wallheden
SJÖRÄDDNINGSÄLLSKAPET

 

Svenska Sjöräddningssällskapet (SSR) är med vid 80 % av all sjöräddning i Sverige. Det berättade Gustaf Wallheden, som är uppsyningsman och chef för sjöräddningen i Dalarna.

SSR startade 1907 och är verksam runt hela Sveriges kust samt vid de större insjöarna. Förra året ackrediterades RS Siljan/Runn, som blev Sällskapets 70:e räddningsstation efter starten 2013.

All verksamhet sker på ideell basis, utan bidrag från staten. Allt finansieras av medlemsavgifter, gåvor, testamenten och donationer. Över 100.000 är medlemmar i Sällskapet. Inom SSR finns omkring 2100 frivilliga sjöräddare varav ett 40-tal är verksamma inom Dalarna, hälften av dem i Runnområdet. Samverkan sker på det lokala planet med de kommunala räddningstjänsterna , som också utnyttjar Sällskapets utrustning.

Till sin hjälp har man moderna, välutrustade sjöräddningsbåtar, den största av dem döpt efter en Dalaprofil, Fet-Mats. Vidare finns en specialbyggd snabbgående vattenscooterliknade rescuerunner och en hydrocopter, som är ovärderlig vid svaga isar.. Man prövar också drönare, vilka skickas ut för att lokalisera och markera olycksplatsen.

Förutom sjöräddning arbetar SSR med utbildning av sjöräddare, förebyggande sjösäkerhet och insamling av medel.

Visionen för Sällskapets arbete är att ingen skall dö vid landets kuster.

Vi tackar Gustaf Wallheden för en upplysande information om en för många okänd verksamhet.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall

2018-06-01 CoSpace med Jonas NyströmNytt kontorshotell i Borlänge 

 

Jonas, har tidigare erfarenheter av arbete i ”cospace´s”runt om i världen. När han kom hem till Dalarna saknade han en liknande arbetsplats. Tillsammans med vår tidigare medlem Anders Tunestam har han nu startat en sådan verksamhet i f.d Akademihandelns lokaler i centrum.

 

Han berättade att många människor i dag arbetar som digitala nomader med bara en bärbar dator, men har nytta av, och ibland behöver kreativa människor ikring sig. Idén är att man har allting som kan och bör finnas på ett kontor gemensamt, och att man bara hyr skrivbordsplats eller en hot desk, där man kan arbeta där det för tillfället är ledigt.

Den som behöver en kontorsplats bokar via internet sin plats, och kan oftast komma på en gång. 

Av de fasta platserna hyrdes de flesta ut direkt när man hade skrivit på kontraktet för lokalen.

Jonas berättade att de endast via sociala medier marknadsfört idén, och inte spenderat mer än 2000kr för det. Flera har hört av sig och önskat liknande upplägg på andra platser, så nu funderar man på hur och om man skall gå vidare. 

 

Vi tackar Jonas för en intressant information.

Veckobrevskrivare
Arne Carlsson

2018-06-01 Utdelning stipendier till Musikskoleelever


Anna-Lisa Bergkvist och Jan-Dirk Koistra delade ut stipedendierna till Frida Hedman, Alva Drake, Emil Jansson, Martina Falk och Felicia Dahlqvist.

 

 

När Borlänge Musikskola hade avslutning med en konsert i Galaxen fick fem elever det årliga stipendium som Borlänge-Stora Tuna Rotaryklubb delar ut. 

Rotaryklubben har under flera år uppmärksammat Musikskolan med fem stipendier om 1.000 kronor vardera. Musikskolan väljer själv ut de elever man tycker bör uppmärksammas. 

”Vi på skolan är mycket glada och tacksamma för att Rotary på det här sättet stöttar våra duktiga och förebildande elever”, säger skolans chef Christoffer Anthin. 

Jan-Dirk Kooistra, president i klubben, delade ut tillsammans med Anna-Lisa Bergkvist, stipendierna till  Alva Drake, en flitig elev som med sin klarinett medverkat olika ensambler under sina 10 år i Musikskolan. Körsångerskan och violinisten Frida Hedman som också deltar i olika teatersammanhang med sin kör. Emil Jansson uppmärksammas för sin känsla och rytmik på sitt jazzpiano. Han börjar till hösten på konservatoriet i Falun.

 

Felicia Dahlqvist belönas för sina insatser i solosång och kör. Martina Falk är en förebild och tillgång i de grupper hon medverkar i som violinist. Hon har spelat i 13 år och är ungdomssymfoniker sedan sex år. 

Borlänge-Stora Tuna Rotaryklubb har under många år delat ut sina musikstipendier. 

Vi gör det för att uppmärksamma ungdomarna i sina strävanden, vilket ligger helt i linje med Rotarys idéer om att stödja och hjälpa dem på vägen genom livet, säger Jan-Dirk Kooistra.

 

Jan Tannefors

Vinnare årets hemsidetävling


2018-05-25 Mitt liv som Präst med Ann-Gerd Jansson


Ann-Gerd Jansson kåserade om sitt liv som präst, Past President Monica Lundin gjorde come-back och Börje Hagström presenterade klubbens nya standar .....

Mitt liv som Präst

Nära livet, döden och kärleken, så beskriver Ann-Gerd Jansson sina år som präst.
Hon prästvigdes i Västerås den 14 december 1975. Dagen efter kom hon till Stora Tuna och Torsångs pastorat, som hade önskat sig en kvinnlig präst, sedan kom jag inte lägre säger, Ann-Gerd med ett skratt. 

42 år hann det bli innan hon nu pensionerat sig, något som hon tycker det är en vilsamt tillvaro. Hon är född hemma på föräldrarnas bondgård i Söderbärke och är stolt över att kunna köra traktor, jag kan till och med backa med en fyrhjulsvagn tillägger hon. 

Det blir glimtar från människor jag mött under mina år. Men de bästa historierna kan jag inte berätta om då jag har tysnadsplikt, säger Ann- Gerd och fortsätter berätta om hennes allra första julotta, bara några dagar efter att hon tillträtt som präst. Görgen Dikander ringer och säger att han blivit sjuk och ber Ann-Gerd åka till Finnåsens fäbovall för att hålla julotta klockan fem på juldagens morgon. En vacker upplevelse med marschaller och gnistrande snö. Därefter till Idkeberget och julotta klockan sju. Där spelades det på såg, vilket är något av det vackraste jag hört säger Ann-Gerd. Ann-Gerd fortsätter berätta om olika minnen, som när hon vid en andakt på Hällsjöhemmet vid Borlänge sjukhus gick runt och hälsade på de boende och kom fram till en äldre herre som satt i rullstol, iklädd hatt. Ska jag hjälpa farbror av med hatten säger Ann-Gerd varpå farbrorn med hög röst säger ”Ge fan i hatten prästjävel”. 

Annars återkommer Ann-Gerd ofta till barnen som många gånger har fått henne att skratta. En händelse som inte ligger så långt bak i tiden är när hon vid en musikafton I Stora Tuna kyrka får frågan från en liten pojke om det är Jesus som hänger på korset. Ja säger Ann-Gerd varpå pojken svarar ”här också? Han finns ju i Torsångs kyrka med”. 

Efter ett dop i Amsbergs kapell skulle de äldre syskonen hem och leka dop. När det kom till själva välsignelsen så sa barnen ”Döper dig i faderns, sonens och den helige Ann-Gerds namn”.
Hon har även blivit prövad i sitt ämbete, som när hon besökte diktskrivande Holger Lövstrand i Stora Tuna. Där fick hon bevisa att hon kunde stoppa en pipa, vilket hon minsann kunde. 

Veckobrevskrivare
Patrik Lindström 

2018-05-18 Israel/Palestina frågan med Peo Forsström


PeO Forsström tog upp ett, återigen, brinnande aktuellt ämne och Arne Carlsson vikarierade som dagens President.


”Jag har inte sanningen, jag söker den”. Med dessa ord av

K.G.Hammar började Peo Forsström sitt anförande. Han har gjort många besök i Israel och Palestina, ibland med sina elever då han varit medielärare bl.a. på Hagaskolan.

Den judiska historien går tillbaka 3000 år i tiden . Då regerade kungarna David och Salomo. Jerusalem intogs och templet byggdes. Det betraktas som judarnas guldålder. Sedan kom den Romerska occupationen som varade till år 70 e.kr. Efter denna väcktes nya tankar på att återupprätta en judisk stat. Man fick dock vänta länge. Efter några lugna århundraden ökade judeförföljelserna efter rättskandalen med den s.k. Dryfusaffären i slutet av1800- talet. Efter andra världskriget fick judarna äntligen ett eget land då staten Israel utropades 1948 på mark som förslagits året innan av FN genom delning av Palestina. Vid det s.k. sexdagarskriget 1967 annekterades palestinskt område bl.a i Gaza, på Västbanken och i Jerusalem och har inte återlämnats. 

Jerusalem är i dag delat i 4 zoner, kristna, arameiska, judiska och arabiska. De kristna har det svårt och är trängda från alla håll. Ingen vill ha dialog med dem.

Palestina är ett feodalt samhälle med en svag stat och starka klaner medan Israel är ett modernt hightechland. Parterna har mycket olika värderingar och litar inte på varandra. Israelerna tuggar i sig mark från palestinierna genom bosättningar, där man börjar med att sätta ut en husvagn och vakter och slutar med att bygga hus. Palestinierna å sin sida får inte bygga hus ens på mark som de äger. Rörelsefriheten för dem är starkt begränsad. För att passera de många kontrollställena fordras flera tillstånd även om man har en skola eller att arbete att gå till. Gaza är det största öppna fängelse som finns. Arbetslösheten är stor, 40-50% för många akademiker. De som kan drar därifrån.

En lösning av problemen verkar tyvärr vara avlägsen. Enligt PeO Forsström är en 2-statslösning enda framkomliga vägen. Det är också vad som stöds av USA, EU och FN samt flera av de Israeliska partierna. Gränserna föreslås då flyttas tillbaka till hur det var före 1967.

Framtiden får visa var det slutar. PeO kunde inte presentera lösningen men gav en fin inblick i konflikten.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall

2018-05-04 EGOföredrag med Anders Ragnarsson


Ett välbesökt möte då vår nye medlem Anders Ragnarsson höll sitt EGOföredrag; en trevlig, energisk och drivande kamrat har anslutit sig till våra led. Välkommen Anders.

Egoföredrag Anders Ragnarsson

 

Ego betyder jag och är grekiska. Det vet jag eftersom min fru är halvgrekiska, inledde Anders Ragnarsson.

 

Med sina 36 år sänker han medelåldern i klubben. Anders är född och uppvuxen på en gård utanför Sala. Redan tidigt kom musiken in i hans liv. Han har spelat sedan 6-årsåldern. Jazz, soul, rock och storband, inget har varit främmande. Instrumentet är bas och den egna rösten. Fortfarande blir han ibland ombedd att sjunga bl.a.vid kyrkliga förrättningar. Annars är fotografering numera hans stora och allt mer växande fritidsintresse.

 

I yngre år var han ungdomsledare i kyrkan. I grunden är han utbildad elektriker. För att dryga ut inkomsterna när han skulle vidareutbilda sig, började han arbeta som personlig assistent. En dag blev en tjänstledig på assistansbolagets kontor. Anders sökte och fick jobbet, och på den vägen är det fortfarande. Numera är han Uppdragschef hos Lystra, ett av landets större assistensbolag, med kontor bl.a. i Falun där han arbetar. Hans områden är bl.a. utbildning och fortbildning inom företaget, vilket betyder mycket resor.

 

Den personliga assistansen är en del av LSS, som är en rättighetslag, berättade Anders. Man kan söka om personlig assistens om man behöver hjälp för att lösa grundläggande behov. Både vuxna och barn är berättigade.

Besparingskrav har på senare tid inneburit att assistansbranschen känner sig hotad. Innan valet vågar dock ingen komma med någon förändring.

 

Om sin familj berättade Anders att han är gift med Katarina, som är lektor vid högskolan Falun/Borlänge. De är bosatta i Falun och har två söner, tre och fem år gamla. På fritiden är familjen ofta ute i skog och mark och till svenska fjällen åker man gärna.

 

Sig själv vill Anders Ragnarsson beskriva som pragmatisk. Man måste kunna förhandla. Det är viktigt med balans i tillvaron, både privat och i arbetet.

Rotary vill han gärna vara med i då det betyder samvaro och kontakt med nya människor.

 

Tack Anders för ett informativt, personligt och underhållande egoföredrag.

Välkommen i klubben.

 

Veckobrevskrivare

Lars Lyrvall

2018-04-27 Peter Ahlberg om Biståndsprojektet Ge Vatten


Peter Ahlberg berättade om biståndsprojektet "Ge Vatten"; ett engagerande föredrag som ledde till generösa insatser från 2 av klubbens medlemmar och som möjliggör att klubben kan bidra med 7 500:- kronor som stöd till Peters vällovliga projekt. Rotary när den är som bäst ! 

 

Ge Vatten 2018

Vatten, det för oss självklara, rena och i våra kranar lättillgängliga, beskrev Peter  Ahlberg som:


Livsviktigt - Livsfarligt - Framtida konfliktkälla

 

1,9 miljarder människor är hänvisade till otjänligt eller kontaminerat dricksvatten.

 

En rad sjukdomar är förknippade med fö

rorenat vatten, det kan röra sig om parasiter, bakterier och virus. Sjukdomar som hos oss många gånger kan botas men som i stora delar av världen innebär ett kraftigt nedsatt immunförsvar eller döden.

 

Kolera är ett exempel, där mycket stora vätskeförluster kan leda till döden inom ett dygn. Peter påminde oss om att kolera härjade i Sverige runt 1850, det finns flera kolerakyrkogårdar som minne av den tiden.

 

Andra allvarliga sjukdomar är dysenteri, river blindness och trakom.

 

Mot bakgrund av detta framstår utvecklingen av Solvatten, ett enkelt sätt att rena vatten, som en fantastisk innovation. Metoden har utvecklats av Petra Wadström. Vatten renas i en särskild kassett med hjälp av solen. Processen är tudelad, dels förstör UV- ljuset arvsmassan hos virus och bakterier, dels sker en upphettning till +75 grader och därigenom en pastörisering av vattnet. En grön smiley indikerar när vattnet är rent och drickbart. Tidsåtgången är ca 2 till 4 timmar vid solsken, något längre vid mulet väder och ger runt 12 liter vatten.  Framställningen av de soldrivna vattenrenarna sker i Örkelljunga och kostnaden är ca 1000 kr, konstruerad och på plats. Kassetten är mycket hållbar, det finns fortfarande exemplar som är i bruk efter 10 år.

 

Ge vatten är ett kultur – och biståndsprojekt som i samarbete med Solvatten samlar in pengar till förmedling av de soldrivna vattenrenarna. Ge vatten-galan arrangeras i Falun 19 maj med en rad artister.

Läs gärna mer på www.gevatten.com , på Facebook och titta på vattenvideo på YouTube.. 

Alla bidrag, från såväl privatpersoner som grupper/företag hälsades välkomna.

Klubbens egen medlem, konstnären Anders Björnhager skänkte intäkterna (som kom föredömligt snabbt under sittande lunchmöte) för en akvarell av Tuna Kyrka, 5000:- till Solvatten.

 

Veckobrevskrivare

Maria Lettius


                                                          Stora-Tuna kyrka - akvarell av Anders Björnhager, 2018

2018-04-20 Erik Gatu om det Brottsförebyggande arbetetErik Gatu poängterade vikten av samverkan mellan polis, olika myndigheter, kommunal verksamhet, religiösa och informella ledare samt grannar i det brottsförebyggande arbetet.

Erik Gatu arbetar som kommunpolis och samordnare mellan de tre kommunerna Gagnef, Säter och Borlänge vad gäller brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet. Det gäller att skapa samarbete och utveckling. 

Brottslighet förekommer. Detta är inte en önskvärd situation. 

Inom storstadskommunerna förekommer de flesta brotten. En stor del av brotten anmäls till polisen. Förra året anmäldes exempelvis 6 800 brott i Borlänge. Brotten är av olika typ och förekomst. Viktiga faktorer är: Där det bor många människor är antalet anmälda brott stort. Norra Backa – flest anmälda brott. Brott i Borlänge Centrum är ofta krogrelaterat. Många aspekter visar att problematiken är komplex. 

 

Brottslighet kan bekämpas på flera olika sätt. Olika brottstyper bekämpas med skilda metoder.  

Brottsförebyggande åtgärder har som målatt förhindra att brott begås. BRÅBrottsförebyggande Rådet, är en nationell resurs. BRÅ står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige (se: https://www.bra.se/). 

Här i Borlänge finns ett lokalt Brottsförebyggande Råd med uppdraget att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället. 

 

I Borlänge har ett medborgarlöfte upprättats mellan kommunledningen och polisledningen. 

Som en del av Polisens och Borlänge kommuns medborgarlöfte jobbar Anna Ståll och Marie Edlund heltid som områdespoliser i stadsdelarna Bullermyren, Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar. De skall synas – ett sätt är att göra trygghetsvandringar i stadsdelarnas utemiljöer. 

 

Projektet ”Människan bakom uniformen”, akronymen MBU. 

Brandmän i Göteborg utsattes för stenkastning vid utryckning. Detta oacceptabla beteende måste motverkas. En ny metod konstrueras. Det skall synas att blåljuspersonal i uniform är människor med uppgift att hjälpa. Målsättningen är att komma närmare medborgaren. I arbetet skall förekomsten av eventuella parallella rättssystem beaktas. I vissa kulturer förekommer en misstro mot polisväsendet. Alltför många människor från vissa andra länder har erfarenhet av att uniformerade personer har ett repressivt uppdrag från statsledningen.

 

MBU-projektet i Borlänge riktar sig till ungdom mellan 16 och 19 år. De utvalda får inte vara aktivt kriminella, brottsaktiva. Det kan emellertid vara personer som ”ligger nära” att bli kriminella. De utvalda ungdomarna får under flera tillfällen följa vardagsarbetet hos Polisen, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården. Den ordinarie personalen får då också träffa dessa ungdomar. Syftet är att nå en samsyn på blåljusarbetets nytta och nödvändighet. Gemensamma erfarenheter kan resultera i ett gemensamt språk och gemensamma värderingar. MBU-projektet innefattar skiftande ”övningsuppgifter”, exempelvis olika rollspel kring blåljuspersonalens arbetsuppgifter. De som genomgått MBU-projektets kurspaket blir ambassadörer för projektets idévärld. En ungdomscoach stöttar dessa ambassadörer. 

 

Vad mer kan göras?

”Grannsamverkan” är en metod för boende i ett område att i samverkan hindra brott. Försvåra för brottslingen att begå brott! Larm kan vara till viss hjälp. Säkerhetsdörrar till bostaden. Fönsterlås. Var uppmärksam. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden (se vidare: http://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/). Ja, mycket kan och bör göras. 

 

Tack Erik Gatu för en intressant och givande presentation av ett viktigt problemområde och arbetet med att lösa problemen! 

 

Veckobrevskrivare

Ramon Wåhlin 

18-04-13 Rickert Olzon om skogsbranden i Västmanland 2014


Den stora skogsbranden i Västmanland 2014: hur kunde det hända och vad har hänt efter ? Sala-Hebys Beredskapssamordnaren Rickert Olzons föredrag påminde oss alla om denna katastrof som utspelade sig juli 2014 då aska och rök nådde hela vägen upp till våra trakter.


En kris inträffar (nästan) alltid på fel tid! Det fick Rickert erfara när han mitt under sin semester började känna brandrök på många mils håll och insåg att det var läge att avbryta semestern.  Den stora skogsbranden i Västmanland startade den 31/7 2014. Branden startade i samband med markberedning och gnistbildning från en skogsmaskin. Det var mycket torrt i markerna och blåste. Detta gjorde att branden spred sig mycket snabbt. Elden spred sig under en period 30-50 meter per minut. Rickert beskrev att man även kunde se att det brann i brandgaserna ovanför skogen och höra dånet av det vindsug som uppstod. Brandområdet blev ca 2 mil långt och 1 mil brett. 


När branden till slut lyckades släckas hade ett område på 14.000 hektar brunnit ner. En person avled och två skadades svårt i branden. 12 bostadshus (varav 11 fritidshus) och 59 ekonomibyggnader brann ner. Flygplanen som hjälpte till med släckningsarbetet var uppe 1533 gånger och dumpade 10 000 kubikmeter vatten. Där utöver användes helikoptrar 320 flygtimmar som släppte 9000 kubikmeter vatten. 72 mil brandslang användes. 

Det var många frivilliga som hjälpte till vilket var ovärderligt! Helt otroliga insatser. 


Något som däremot inte var uppskattat var brandturisterna som ville titta på området och trotsade avspärrningarna. Många stora träd hade avbrunna rötter och det var förenat med livsfara att vistas nära dem då de utan förvarning kunde falla. 

Nu har det gått ett antal år och växtligheten börjar komma tillbaka till området. Det dyker upp sällsynta arter som till exempel Svedjenäva. Kommunen har ordnat gångbroar och utsiktstorn för den som idag vill besöka området och se hur naturen sakta återhämtar sig. 


Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg 

2018-04-06 Dalsjö Golf med Tony Mullborn


Tony Mullborn, VD Dalsjö Golf berättade om hemligheten om hur man skapar världens bästa 18-holes bana: digitalisering !

Dalsjö Golfklubb inför säsongen 2018

 

Redan 1991, när Dalsjö GK projekterades, kom Tony Mullborn i kontakt med klubben, då som markägande bonde. Idag är han, sedan 2012, klubbchef för Dalsjö GK och vd för Dalsjö AB.

 

Dalsjö GK firade 25årsjubileum förra året. Med 1260 aktiva medlemmar närmar man sig det tak för medlemsantal som anses optimalt. Intäkterna har ökat med 1,1 miljoner de senaste tre åren. Nya skatteregler för friskvård kommer sannolikt att påverka ekonomin positivt med t ex fler golflektioner.

 

Kraven på spelupplevelser ökar. För att möta dessa har klubben vidtagit en rad åtgärder. En ny tjänst som marknadschef med arbete mot sponsorer är tillsatt i år, Johan Höglund, som kommer att jobba heltid med detta. Verksamhetsplanen rymmer mål som att öka andelen golfspelande kvinnor och miljöcertifiering. För att sköta banorna har Tony Mullborn varit med och tagit fram ett unikt digitalt verktyg.

 

”Digital banskötselstyrning” innebär att banskötaren får sitt schemalagda arbete direkt i mobilen. När hen är färdig med detta finns nya uppgifter i stapelform att välja bland. De som är mest prioriterade är rödmarkerade, det kan t ex vara röjsågning, lokalvård, tee lagning. Banarbetaren aktiverar en röd stapel och slutför sedan uppgiften. När målet är nått, dvs alla röda staplar borta, bjuds tårta till de som utfört jobben. 

 

Det digitala verktyget ger banarbetaren delaktighet, nulägesanalys och hjälper till att hålla ordning. Det är kopplat mot de mål som vd och banchefen har och är ett värdefullt komplement för styrelsens arbete.

 

Veckobrevskrivare 

Maria Lettius

Klubbmöte 2018-03-23 med Ulrika Sonesson om MentorskapALMI har valt en ny logotype; Per Häggberg och dagens föredragshållare Ulrika Sonesson beundrar den färglada skapelsen ! 

Ulrika började med att presentera Almis nya färgglada logga som t.o.m. är animerat i de fall det är möjligt. Därefter fortsatte Ulrika att berätta om Almi i stort vars vision är ”Vi investerar i framtida tillväxt”. 

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag varav Gävle-Dala är ett. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare, kommuner och Landsting och bedriver huvudsakligen rådgivning och låneverksamhet. 

Almi väder sig till små och medelstora företag som vill växa. Man kan erbjuda rådgivning, lån och riskkapital i företagets alla faser. Lån erbjuds oftast som komplement till banklån, man kan likna Almis lån med topplån. 

I en mätning som SCB gjorde 2016 ger ett samarbete med Almi ökad tillväxt, ökat förädlingsvärde och ett ökat antal anställda. 9 av 10 kunder rekommenderar Almi. 

Det finns två olika mentorskapsprogram hos Almi dels ”Starta företag” och dels ”Utveckla företag”

Som adepten blir du matchad mot en metor som passar dig och dina behov. Längden för programmet är 6 eller 12 månader och bestäms av adepten. Hur mycket man träffas bestäms av adept och mentor tillsammans. Under denna tid har adepten även tillgång till regionala nätverksträffar. 

Som mentor förväntas du vara en förebild, förmedla kunskap och vara ett bollplank. Bidra med kunskap och kontakter och kunna lyssna på din adept. Du behöver inte vara någon expert på om området din adept verkar. Arbetet sker på ideell basis. 

Ansvarig för mentorsprogrammet i Dalarna är Anna Hanspers som finns på kontoret i Mora. 

Veckobrevskrivare
Patrik Lindström

2018-03-16 med Mikael Prennler om den offentliga marknaden i Dalrna 2016Klubbens egen Klubbmästare och tidigare President Mikael Prennler höll dagens föredrag.

Klubbens egen medlem, Mikael Prenler, arbetar som konsult på Double Check, ett företag som har fokus på bättre offentliga affärer. Han inledde med att konstatera att: 

”den offentliga marknaden är offentlig !” 

2016 hade den offentliga marknaden (stat, kommuner och landsting)  i Sverige ett affärsvärde på 812 miljarder SEK och 216 000 leverantörer.I Dalarna dominerar tre upphandlande organisationer, Högskolan Dalarna, Trafikverket och Länsstyrelsen. Därtill kommer landstinget och kommuner. 

Mikael gick igenom nyckeltal för 2016 som affärsvärde, antal branscher, totalt antal leverantörer och fakturabelopp. Landstinget Dalarna hade t ex ett affärsvärde på strax över 2 miljarder SEK, många mindre leverantörer och kunde från 2012 och fram till 2016 visa tydliga besparingar. 

Dalarnas kommuner hade ett affärsvärde runt 5,7 miljarder SEK (exkl kommunala bolag), Falu kommun hade störst affärsvärde,1,348 miljarder SEK medan Älvdalen var minst med 117 miljoner. Falu kommun hade även flest leverantörer medan Orsa kommun hade minsta antalet. 

Under 2016 hade Borlänge

 • ett affärsvärde på ca 1 miljard SEK
 • 173 branscher – byggande av bostadshus och andra byggnader störst
 • 2 252 leverantörer – de fyra största var Moelven Bygg, HMB Construction, ATEA, PEAB 

Under 2016 kunde en klar ökning av inköp ses jämfört med 2012-2015. 

Bland de frågor som ställdes efteråt var hur professionellt upphandling hanteras?  Mikael kunde konstatera att spannet är stort, att kunskapen varierar men att även många myter florerar. 

Veckobrevskrivare
Maria Lettius

2018-03-08 Kvällsmöte på IKEA med Johan NestorStor uppslutning när klubben hade kvällsmöte på IKEA, Borlänge då den energiske varuhuschefen Johan Nestor blickade backåt och framåt efter ca 5 år med IKEA på Norra Backa i Borlänge.

Kvällsbesök på IKEA, Norra Backa, och en presentation av varuhuschefen Johan Nestor. Johan var för cirka fem år sedan inbjuden till klubben senast. Vid det tillfället var han nytillträdd som varuhuschef i Borlänge. Varuhuset fanns då bara på pappret och var på väg att byggas. Fem år senare är verksamheten i full gång och har omkring 250 anställda.

Det första IKEA varuhuset startade i Älmhult år 1957. Sedan dess har det hänt mycket. Idag finns drygt 400 varuhus runt om i världen med cirka 200 000 anställda. Närmare en miljon människor har sin försörjning genom IKEA som anställda eller som underleverantörer. En imponerande siffra!

Varuhuset i Borlänge har årligen omkring 1,5 miljoner besökare. Restaurangens omsättning står för cirka 12% av den totala omsättningen vilket är en hög siffra i förhållande till andra varuhus. För den som tycker att det är långt att gå i varuhuset fick vi veta att det är en promenad på närmare 3 km om man går in i alla gångar.

Johan berättade också om IKEAs hållbarhetsarbete som är en viktig framgångsfaktor. Det handlar bland annat om en ambition att bli cirkulär istället för linjär. Att se till att materialen i möblerna kan återvinnas och bli nya produkter snarare än att kastas när de byts ut. IKEA är även självförsörjande på el från egna vindkraftverk i Sverige. Hållbarhetsarbetet omfattar även att hjälpa kunderna att leva mera energisnålt genom att till exempel erbjuda energisnåla LED-lampor och vattensnåla vattenkranar som ändå upplevs som de ”vanliga”.

En annan framgångsfaktor är att visa möbler i funktion i rumsmiljö. Vi fick också höra om att alla IKEAs produkter ska leva upp till Demokratisk design. Med detta menas att de ska ha god form, funktion, kvalitet och inbyggd hållbarhet. Dessutom ska priserna vara så låga att så många som möjligt har råd att köpa dem.

En mycket intressant kväll som avslutades i varuhusets restaurang för den som ville.

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg

2018-03-02 Carl-Johan Bergman om en lokalreporters vardag

Carl-Johan Bergman, chefredaktör Dalarnas Tidningar, berättade om den revolution som pågår inom journalistiken och tidningsbranschen; intressant och tänkvärd !

En lokalreporters vardag 

Carl-Johan Bergman började som ung tonårig lokalreporter hemma i Grängesberg. Som 31-åring tillträdde han hösten 2014 jobbet som chefredaktör och ansvarig utgivare i Dalarnas Tidningar. Han går nu vidare i karriären och blir redaktionell chef i Mittmediakoncernen och därmed chef över chefredaktörererna. Mittmedia är en av Sveriges största mediakoncerner där Dalarnas Tidningar med sina 6 tidningar ingår. Totalt omfattar Mittmedia 29 morgontidningar, digitala medier, tryckerier, gratistidningar och radiokanaler. Man täcker en yta större än hela Danmark. 550 journalister är verksamma inom företaget.

Som tidningschef i Dalarna har mycket av arbetet rört sig om att få tidningarna att leva vidare. I en tid då papperstidningen tappar läsare har det gällt att satsa på digitalisering. Från början var det digitala materialet tillgängligt för alla. 2016 infördes betalväggen Plus. De digitala kunderna har gjort att antalet prenumeranter har växt med 6000 de senaste åren. Antalet prenumeranter på de 6 Dalatidningarna uppgår till 44.500.

Papperstidningens läsare är i genomsnitt drygt 65 år och tidningen läses 12 minuter per dag. De digitala prenumeranterna är omkring 40 år och för yngre är papperstidningen ointressant. Papperstidningens traditioner förs vidare till de digitala tidningarna. Man känner till det mesta om läsarmönstret. Det gör att läsarna får vad man är intresserad av. Även annonserna blir allt mer riktade. En avigsida, men tyvärr nödvändigt, sade Bergman.

Som journalist har man ansvar att bevaka den politiska och ekonomiska makten och ta upp det som skaver i samhället. Det som skrivs skall vara väl underbyggt för att motverka desinformation.

De lokala redaktionerna har till stor del försvunnit. En proposition är lagd om nytt mediastöd. Går denna igenom kan det bli lättare att täcka upp de vita fläckarna på kartan. Till dess får man förlita sig på lokala tipsare.

Carl-Johan Bergman avslutade det intressanta föredraget med att berätta vad hans första chef i Grängesberg lärde honom:
”Du skall skriva det som är sant och relevant och du skall kunna se personen i ansiktet när ni sedan träffas på Konsum”. 

Veckobrevskrivare
Lars Lyrvall

2018-02-23 Morgan Norman om ikonmålning

Morgan Norman visade några av hans fantastiska verk; detta är inga tavlor men detta är ikoner, en stor skillnad förklarade Morgan.

Ikonmåleri 

Ikon är grekiska och betyder bild. Ikonmåleri har sina rötter i kristet måleri från 300-talet. De äldsta bevarade Ikonerna kommer från 500-talet och har hittats i ett kloster i öknen. Att måla en Ikon kan ses som en gudstjänst genom hantverk. Man börjar ofta med en bön eller med att tända ett ljus.

Morgan Norman bor i Falun och har ett förflutet som diakon innan han började måla ikoner för 20 år sedan. Hans släktrötter finns i Ryssland och den grekisk-ortodoxa religionen.

Tekniskt sett målas ikonen på en träplatta, förstärkt på baksidan med ribbor, och försedd med en pålimmad duk. Denna bestryks med många lager lim och krita med mellanliggande slipning. Huvudlinjerna till målningen förs över från en pappersförlaga. I olika lager läggs färgen på. I regel används äggtempera.
Mörka färgerna läggs på först och sedan går man mot allt ljusare. Bladguld använts i vissa partier. Ytterst kommer ett lager av bivax eller lack. 

Det finns en tydlig symbolik i de färger som används.

De vanligaste motiven är Kristus och Jungfru Maria men även helgon, martyrer och profeter m.fl. förekommer. 

Morgan Norman berättade att det finns 25-30 professionella ikonmålare i Sverige. Det tar mellan 25 och 45 timmar att måla en ikon och att priset ligger mellan 2.500 och 4.500 kronor.

Ikoner hör av tradition till den Ortodoxa kyrkan men letar sig allt mer till de Romersk katolska och Protestantiska kyrkorna. Morgan är själv representerad bl.a. i Falu Kristina kyrka och Göteborgs domkyrka.

Vi tackar Morgan Norman för mycket intressant program om ett udda ämne 

Veckobrevskrivare
Lars Lyrvall

Rotary 113 år
2018-02-16 Bosse Liljegren om Swish o BankIDBo Liljegren, VD Leksands Sparbank berättade om säkerheten kring SWISH och BankID; ett viktigt och aktuellt ämne !

Bo presenterade sig som en skåning, med tidigare erfarenheter av arbete i storbank runt om i världen, som nu kommit upp sig och landat i Leksand.

Han berättade att banker inte rånas i dag p.g.a. säkerheten, och att de inte hanterar pengar. Därför har också bedrägeribrotten mot privatpersoner ökat lavinartat. Under 2017 rapporterades 200 000 bedrägerier, och då alltid via ID-kapning.
Säkerheten beror alltid på de enskilda personerna och deras hantering av sin IT-säkerhet.
DE AV BANKEN TILLHANDAHÅLLNA SÄKERHETS-LÖSNINGARNA ÄR SÄKRA.

Bank-ID är en elektronisk legitimationshandling som fungerar motbanker och myndigheter. Här tipsar oss Bo att aktivera Push-notiser för vårt eget bank-id. Då får man direkt information från banken då inloggning på kontot sker, och man skulle hinna spärra kontot innan det töms. Utökat bank-ID ger å andra sidan en oärlig person, tillgång till hela ens ekonomi om hen t.ex. skulle komma över en glömd mobiltelefon, som inte är lösenordskyddad och har alla koder uppskrivna i sig.

Swish är en betaltjänst via mobilen som kräver bank-ID som inloggning. Pengarna skickas till ett bankkonto som är kopplat till ägarens mobilnummer. Där sker överföringen direkt. De vanligaste sätten att bli utsatt för bedragare är genom att dessa utger sig för att komma från din bank och behöver dina inloggningsuppgifter för att stoppa ett pågående bedrägeriförsök.

Klicka aldrig på ett meddelande, som du fått från banken för att den vägen logga in.  Det är med stor sannolikhet ett s.k. Phishingprogram, där man försöker att komma in i din dator/telefon. Alla känner ju till bedragarna som uppger sig ringa från Microsoft och det är samma sak LÄGG BARA PÅ telefonluren. Exponera dig så lite som möjligt. Skydda känslig information.

Kasta inte kontoinformation eller gamla kontokort i soporna.

Behandla dina lösenord som du gör med tandborsten, m.a.o byt ofta och låna inte ut. Använd INTE samma lösenord i åratal, och när du byter använd då både SToRa @oCh små TeCkEN.. 

Tack Bo för en välbehövlig säkerhetsgenomgång. 

Veckobrevskrivare
Arne Carlsson

2018-02-09 Gunnar Ridderstedt om arbetet med ShelterboxHur lämnas gåvor och vad händer med dem? För info, se http://shelterboxsweden.org 

SHELTERBOX ARBETET

ShelterBox startade inom Rotary år 2000 som ett klubbprojekt i Helston, Cornwall i England inför millenieskiftet. Projektet har växt. Idag är det en stiftelse som sköter ShelterBox. Det finns stödföreningar i olika länder.
ShelterBox är idag en internationell katastrofhjälpsorganisation. Syftet är att mycket snabbt ge nödboende och livräddande materiel till familjer som drabbats av katastrofer.
Konkret innebär det att man laddar boxar med det viktigaste, som behövs direkt efter att en katastrof har inträffat. Boxarna laddas i England. Arbetet utförs mestadels av volontärer.

Boxarna är en gåva till mottagarfamiljerna.
På olika ställen i världen finns boxupplag. Vid katastrofer är det bråttom. Boxar måste finnas till hands direkt. Logistikens princip måste finnas färdig. 
Svarthandel skall förhindras. Personal följer boxarna till de behövande familjerna. Därmed erhålles en kontroll av handhavandet, så att hjälpverksamheten följer syftet. Ett exempel på insats gäller jordbävningen i Nepal 2015. Då levererades 14 000 stycken boxar.

En box innehåller huvudsakligen följande:Ett högkvalitativt familjetält. Stort preparerat myggnät. Vattenrenare. Uppblåsbara sollampor. Köksutrustning. Uppblåsbara vattendunkar. Golvmattor. Filtar. Totalkostnaden, inklusive frakt och administration, för detta är 7 000 kronor.  

Man kan leverera ett större tält, som inrymmer 12 stycken personer. För 700 kronor finns ett litet hjälpkit. Det innhåller olika verktyg. 
Det finns också en SchoolBox. Med den möjliggöres undervisning, En skola kan hållas igång. Det finns demonstrationsboxar att nyttja vid presentationer av verksamheten.  

ShelterBox-arbetet möjliggörs med donationer. Rotary är huvudsponsor idag. Målet för det svenska stödföreningen insamla 800 kkr. Cirka fyra procent av det som samlas in i världen går till administration. 
Ett enkelt sätt att stödja ShelterBox är att sända ett belopp till dem via Swish.

Swishnummer: 123 319 91 14 Namn: ShelterBox Sverige

Privatpersoner kan också vara medlemmar i ShelerBox Sverige.
Besök gärna ShelterBox hemsida: http://shelterboxsweden.org

Tack Gunnar Ridderstedt för en intressant presentation av ett viktigt arbete! 

Veckobrevskrivare
Ramon Wåhlin 

2018-02-02 Tennisproffs Stefan OlssonVad har Stefan Olsson från Sundborn gemensamt med Björn Borg och Stefan Edberg? Jo de är alla tre vinare av Wimbledonmästerskapen i tennis.
Stefan Olsson har dessutom gjort det sittandes i rullstol. Rullstolstennis är den största sporten inom paralympics med över 600 rankade spelare värden över, så konkurrensen är stor. Det enda som skiljer rullstolstennis mot vanlig tennis är att man får låta bollen studsa 2 gånger om man vill. 

Intresset för tennis började redan när Stefan var 5 år och såg tennis på teven för första gången, Pete Sampras och Pat Rafter var mina stora idoler säger Stefan. Men det dröjde tills han var 7 år innan han fick möjligheten att prova på. Han var fast direkt och började träna. När han var 13 år blev han inbjuden till en tävling i Holland där motståndarna var så gamla som 17-18 år, trots det så gick Stefan och vann tävlingen och han förstod på allvar att han hade talang. 

2004 var han med i paralympics första gången, men åkte ut direkt i första omgången. Det var ändå ok att bara få vara med berättar Stefan. 2006 blev Stefan proffs och började resa värden över och spela tävlingar. Det finns runt 170 tävlingar att välja bland, men ett 20 tal blir det varje år för Stefan som berättar att några stora prispengar är det inte, en Wimbledon seger ger 340.000 kr men i andra tävlingar ligger det kring 20.000 kr.

2008 var det dags för paralympics för andra gången, nu gick det bättre och han gick ända till kvartsfinal. Ännu bättre gick det i dubbeln tillsammans med Peter Wikström där de tog silvermedalj.
Stefan var ett tag tvåa på rankinglistan och spelade bra, men så skadade han axeln och blev borta i 6 månader. Det blev sedan en lång väg tillbaka och till paralympics 2012 hade han inga förväntningar på sig och det gick heller inte så bra i singelspelet. I dubble däremot gick Stefan och Peter in utan några krav eller förväntningar på sig och spelade överraskande bra, så bra att de gick hela vägen och vann guld. 

Uppståndelsen efter guldet blev stor och Stefan tappade bort sig själv och blev deprimerad. Det tog ett helt år innan intresset kom tillbaka och ännu en gång fick han kämpa sig tillbaka för att komma i form för tävling, 22 kilo hade han gått upp i vikt som nu skulle tränas bort.
Det var kämpigt i början men 2017 vände det och han van en tävling i Sydafrika, den näst största tävling man kan vinna. Sedan var det dags för Wimbledon. Stefan fick ett tufft motstånd redan från början, han var t.ex. tvungen att slå förra årets Wimbledon vinnare för att gå vidare, men det gjorde Stefan och det räckte hela vägen till guldet. 

Klubben gratulerar Stefan I efterskott till segern med en blombukett.

Veckobrevskrivare
Patrik Lindström

2018-01-26 - Hemvärnet i Dalarna med Peter Lasén
Peter Lasén berättade om Hemvärnet i Dalarna; vi kan känna oss trygga här i Dalom !

Hemvärnet i Dalarna består av 1000 medlemmar, med en medelålder av 40 år. Av dessa är 15% kvinnliga soldater. All verksamhet bygger på frivillig basis. I Dalarna är man Sverigebäst på rekrytering, vilket Peter menar på beror på den historiska försvarsviljan i regionen. 

Hemvärnet verkar vid kris, mellan fred och krig och är i dag 50% av försvarsmakten. Uppgiften är att bevaka, skydda, fördröja samt ytövervaka.

Lämna stöd till samhället på begäran från räddningstjänst och polis. I Dalarna har man två skyttekompanier, ett granatkastarkompani, en flyggrupp samt stoltheten en musikpluton.

Hemvärnet deltog på försvarsövningen Aurora -17 med 7000 soldater för transport och logistik. Dalabataljonen ansvarade då för en Amerikansk helikopterdivision på Gotland.

Framtidsutsikerna är inte så ljusa om ingenting görs, men Peter tror på att det inom några år kommer att utbildas 100-tals värnpliktiga i Falun igen. Det enda militära objektet i Dalarna är flygfältet i Romme, viket betyder att man har sin mesta insatsverksamhet i Mälardalen.

Tack för ett intressant föredrag. 

Veckobrevskrivare
Arne Carlson 

2018-01-19 The Lost VikingsGunnar Lundgren berättade om hans 3-veckor långa ribbåtfärd från Torsång till Marseille genom Västeuropas kanalsystem och ca 450 slussar.

Gunnars föredrag inleddes med en fartfylld filmsnutt där vi kunde ana känslan av hur snabbt det går att färdas i ribbåt. Gunnar berättade sedan med stor inlevelse om The Lost Vikings expedition sommaren 2017. Målet var att ta sig från Torsångsfiket och ner till Marseille på tre veckor i ribbåt.

The Lost Vikings består av 4 män som för fyra år sedan försökte sig på samma färd på vattenskoter men inte nådde ända fram till målet. De ville nu ha revansch och hade uppgraderat vattenskotrarna till en ribbåt.

För att inte förlora tid så åt man och sov på båten eller i dess närhet under bar himmel. Kosten bestod främst av ost, salami, jordnötter och lite militär proviant. Det är stor påfrestning på kroppen att åka ribbåt i öppen sjö, ju högre sjö desto högre fart för att parera vågorna. Det var därför skönt att komma ner i lugnare tempo i Europas kanaler. Kanaler innebär dock slussar, många slussar!

Vikingarna gick i mål i Marseille denna gång och hade då passerat 450 slussar och haft regn i nästan två av de tre veckor. De hade dock träffat många trevliga människor efter vägen som hjälpt till med olika saker som tex att tanka bensin. Vikingahjälmarna med horn var en bra ice breaker!

Vill du följa efter i vikingarnas spår så är deras resa dokumenterad på facebook.

Veckobrevskrivare

Kristina Hagberg 

2018-01-12 Året som Gått

Året som gått. 

Utifrån det som hänt under 2017 – Vad kan hända inom det partipolitiska under valåret 2018? Politisk reporter Anders Jonsson ger sina kommentarer kring några möjliga utvecklingsvägar.

Den nuvarande mandatperioden med en minoritetsregering kommenteras. Lövén sitter kvar trots IT-skandalen inom Transportstyrelsen. 

Det går bra för Sverige just nu. Stora uppgörelser har genomförts. I goda tider tycks det inte spela så stor roll vilket parti som har regeringsmakten. Varje situation analyseras på likartat sätt och besluten blir också likartade vid jämförelser mellan olika partier. Integrationspolitiken är problematisk.  

Valrörelsen blir nog ”rörig”. Diskussioner visar på osäkra kort. Troligen blir det regeringsbyte. 
Sverigedemokraterna kan väntas växa; kanske upp till 19 %. Nya Moderaterna har haft ledningsproblem och tappat väljare. Men med ny ledning och krafttag kan det bli en moderatledd minoritetsregering.

Hur ser det då ut i Borlänge? 

Från Borlänge kommuns hemsida hämtas följande uppgifter:
De partier som är representerade i Borlänges fullmäktige under nuvarande mandatperiod är:

Socialdemokraterna 22, 
Moderata samlingspartiet 9, 
Centerpartiet 5, 
Liberalerna 2, 
Vänsterpartiet 4, 
Omsorg för alla 2, 
Kristdemokraterna 2, 
Miljöpartiet de Gröna 3, 
Sverigedemokraterna 7, 
Politiskt oberoende 4 

Vänstern är splittrad och har interna ledningsproblem. 

Några svar på klubbmedlemmars frågor:?De politiska processerna ”blir man inte riktigt klok på”.

Trovärdighet och demokrati – hur kan det gå? Det moderna informationssamhällets superkomplexa samtal kanske inte stödjer demokrati? 

Hur länge kan Sverigedemokraterna mötas med ”stängda dörrar”? Direkta samarbeten mellan SD och övriga riksdagspartier förekommer inte. Men SD deltar ju i den politiska debatten. Där finns ju ”sägandet och lyssnandet”. 

Tack Christer Gruhs och Anders Jonsson för en intressant presentation! 

Veckobrevskrivare Ramon Wåhlin 

2017-12-15 Fotbollsdomare på Heltid med Glenn NybergGlenn Nyberg - Fotbollsdomare på Heltid


Glenn Nyberg presenterar sig själv. 29 år. Sambo och en dotter.Glenn Nyberg föddes i Säter.Familjen är ”sjukligt” intresserad av fotboll. Glenn Nybergs pappa, Per-Inge Nyberg, var fotbollsdomare. Glenn Nyberg lär sig tidigt alla regler gällande fotbollsspelandet. 

Bästa egenskapen hos mig, säger Glenn Nyberg, är att vara kommunikativ. Att vara domare är att vara ledare för matchen. ”Jag skall vara den som är bäst tränad i varje match!” Det förekommer observationer och bedömningar av fotbollsdomare. 

Glenn Nyberg har genom hårt och medvetet arbete gått fort i karriärstegen inom fotbollsdomarsystemet.En del statistik och kronologiska nedslag ger en bild av honom: 

2002 Spelar i 7-mannalag.
2006 – slutar spela fotboll och blir fotbollsdomare. Satsar på att bli elitfotbollsdomare.
2013 blir Glenn Nyberg elitdomare i högsta seriesystemet.
2013 – Allsvensk debut.I
dag – Internationell fotbollsdomare. 

Glenn Nyberg är en av sju anställda Fifa-domare. Svenska fotbollsförbundet är arbetsgivare.
Att vara verksam inom denna fotbollsnivå är mycket stimulerande. Fokus på fotboll. Träffar också många fotbollspersonligheter. 

Från en bild visar Glenn Nyberg systematiken och disciplinen vid en match:

Matchdag -1- Resdag beroende på avstånd.

Matchdag

            -  2,5 h Samling med domarteamet för genomgång
-  1,5 h Ankomst arenan 
-  1,5 – 1 h Genomgång med matchdelegat och hemmaförening (säkerhet)
-  45 minuter Start uppvärmning
-  20 minuter Slut uppvärmning
-  8 minuter Blåsa ut spelarna + utrustningskontroll  

Efter match

            -  Genomgång med domarobservatör
-  Genomgång med matchdelegat
-  Egen videoanalys av matchen  

Det är svårare att döma ungdomsfotboll jämfört med att döma en match i allsvenskan. Fotbollsspelarna i allsvenskan kan fotbollsreglerna. Ungdomarna håller på att lära sig reglerna – det blir mer diffusa situationer att bedöma och förklara. 

Tack Glenn Nyberg för en stimulerande beskrivning av Dig själv som professionell, entusiastisk och mycket kompetent fotbollsdomare!  

Veckobrevskrivare Ramon Wåhlin

17-12-08 Årets Julfest

  
T
radition och förnyelse är några ord som kan sammanfatta årets julfest. Att samlas i kyrkan under en andaktsstund ledd av Ann-Gerd, att få lyssna till vacker musik, att få sjunga några adventspsalmer och att få möta Lucia med tärnor, det är sedan länge upptakten till julfesten i vår Rotaryklubb.

Det sjönsjungande Luciatåget kom från Borlänge musikskola. Anita Sundmark stod för vacker orgelmusik. 

Nytt för året var att julfesten fortsatte i Rolf Sandströms lokaler på Dalaprofil.

Traditionellt bjöds det på mat och dryck och mycket sång under Börje Hagströms entusiastiska ledning. Tillsammans med kvällens musiker, Hans Lund och Bengt Fredriksson, blev det en kombination som fick alla att stortrivas.

Efter lotteriet med många fina vinster avslutades kvällen med den sedvanliga manskören om julen på Hawaii. Intet öga torrt…


Vid penna och kamera: Lars Lyrvall och Jan Tannefors

2017-12-01 Klubbmöte med Carla Ludvigsson, ECPAT

 

En värld fri från sexhandel 

Carla Ludvigsson presenterade sig själv som sakkunnig jurist med ansvar för frågor rörande resande förövare. Hon arbetar för ECPAT Sverige vilka kämpar för att erhålla en värld fri från barnsexhandel genom påverkan, samverkan, opinionsbildning och förebyggande arbete. 

ECPAT startades 1996 i Stockholm av 122 deltagande regeringar

Barnsexhandel är ett brott som sker överallt – i Sverige, utomlands, på och utanför nätet och det finns inga stereotyper bland förövarna. Hon råder att alltid anmäla misstänkt barnsexhandel. Man får in över 6000 tips årligen till Ecpat Hotline, där alla relevanta tips leder till polisanmälan. 

Föredraget var väldigt rörande, vi tackar Sara och tar vid sittande bord ett beslut att bidraga med 2000 kr till Ecpat´s verksamhet.

Arne Carlsson
veckobrevskrivare 

GE EN GÅVA TILL ECPAT PÅ 90 34 3492017-11-24 Årsmöte


2017-11-24 Klubbens Årsmöte med Lars Lyrvall som ordförande då Rotaryåret 2016-17 under ledning Monica Lundin avhandlades.

 

2017-11-17 med spontant inlägg från Agneta NyvallAgneta Nyvall och presidenten Jan Dirk Kooistra flankerade av dagens gäster Jonas Hillerström och Frank Kooistra 

Dagens utlysta program utgick, men med kort varsel ställde Agneta Nyvall upp.
Sju företagare möter sju politiker i rådet, som har till syfte att fånga upp idéer och förbättra företagarklimatet. Politikerna för tankarna vidare och återrapporterar om hur det gått.
Uppstart för projektet 7 dec. 18.30. Anmälan till Agneta.

Resten av mötet kom att ägnas åt turerna kring fotbollslaget Dalkurds flytt från Borlänge. Som känt är flyttar elitverksamheten  till Uppsala när den tänkta arenan är klar om 2-3 år. Innan dess förläggs hemmatcherna antagligen till Gävle. Tråkigt för fotbollsälskare.
Nu gäller det att rädda ungdomsverksamheten som är omfattande. Agneta och politikerkollegan Jonas Hillerström (KD) gav oss inblickar i hur ärendet utvecklats. Det borde ha kunnat hanteras på ett bättre sätt så att det inte slutat med konflikt mellan klubben och kommunens företrädare. Kanske det till viss del beror på en krock mellan olika kulturer.
Ämnet engagerade och är högaktuellt. 

Tack Agneta för din insats.

Lars Lyrvall
Veckobrevskrivare

2017-11-10, Jan Wiklund om Falun-Borlänge Skidklubb

Dagens föredragshållare Jan Wiklund

Dagens föredragshållare, Jan Wiklund och Past President Lilian Sjans 

Jan Wiklund, vice ordförande i Falun- Borlänge Skidklubb är tillsammans med Bengan Dahlqvist (som assisterade Jan) marknadsansvariga i klubben. 

Klubben som är en av Borlänges elitklubbar startade 1996, då med namnet Svenska Skidspelen Skidklubb och där det utöver Svenska Skidspelen  även fanns en koppling till Falu IK och Domnarvets GOIF som båda vuxit sig stora och ej längre orkade med de satsningar som krävdes för att finnas med på elitnivå. 

Då Svenska Skidspelen år 2000 drog sig ur samarbetet ombildades klubben nu med namnet, Falun- Borlänge Skidklubb. Den nybildade klubben skulle enbart bli elitsatsande med ett begränsat antal utvalda, hårdsatsande skidåkare och exvis ingen ungdoms- eller juniorverksamhet. Det senare överlåter man till övriga klubbar i regionen. 

Utöver idag ett 13-tal åkare består organisationen av 35- 40 ideellt arbetande och stödjande funktionärer som gör ett mycket värdefullt jobb för klubbens åkare.

STYRELSE: 8 personer varav 1 från vardera Falu IK och Domnarvets GOIF.
SPORTKOMMITTE: Sköter bl. a. kontakter med åkare och tävlingar
MARKNAD:  Sponsorjakt, livesändningar på Internet från tävlingar, Facebook-sida (1500 följare)
SERVICEORG: Resor, boende, mat (1200- 1300 matlådor under säsong)
SERVICEMÄN:  Tidservice, stavar, vallning m. m.
TESTÅKARE: Glidet!! 

All träning sköter åkarna på egen hand med individuella tränarresurser ofta kopplat till DSA (Dala Sport Academy), högskolor eller skidgymnasier. 
Av de 13 åkare man i år har i ”stallet” finns 6 med i något av landslagen! 

En stor fördel jämfört med andra klubbar är den ”valla-trailer” som man via en sponsor förfogar över. Den spar mycket tid men även pengar då man slipper jaga dyra vallabodar vid tävlingarna. Driftskostnaden för de idag 13 åkarnas tävlingar, resor, mat, klubbsupport etc uppgår till ca 1,2 miljoner kronor/säsong. Funktionärernas ideella insatser samt sponsorstödet till åkarna är ekonomiskt viktiga faktorer. 

Målsättning. Att vara Sveriges ledande elitklubb 2020.

Klubbmål 2017-18 : Vara väl representerade på SM med både individuella och stafettmedaljer samt även få med någon åkare i OS-truppen och J23-EM. 

Vi tackar Jan och Bengan för en spännande information och önskar klubben Lycka till!

Veckobrevskrivare
Lennart Lidström     

2017-10-27 DG Iréne Andersson: Att vara engagerad i RotaryAtt vara engagerad i Rotary

Distriktsguvernören Irene Andersson började med att ställa frågan: När någon frågar dig om Rotary, vad säger du då? Svaren från åhörarna blev bland annat: Det handlar om bra kontaktnät, samhällsengagemang, yrkesnätverk, välgörenhet och trevlig samvaro.

Irene följde upp med att vad man än svarar så handlar det om att ”Rotary gör skillnad”. Detta är även den nuvarande presidentens tema.

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar över hela världen fördelade på 34 000 klubbar. Det tillkommer 100 000 nya medlemmar varje år (en del slutar förstås också). Rotary Foundation är rankad nummer 3 bland världens välgörenhetsorganisationer. Insamlade pengar gör mycket gott i världen. Ett tydligt resultat är att 2,5 miljarder barn har fått poliovaccin sedan starten 1985.

Irene berättade också om satsningen på ShelterBox vars syfte är att hjälpa utsatta och nödställda familjer som drabbats av katastrofer. Varje box har ett innehåll värt ca 7000 svenska kronor och innehållet bland annat ett tält.

Den som vill har möjlighet att bli månadsgivare och stödja ett antal projekt tex ShelterBox. Engångsinsättningar är också möjliga, istället för att köpa presenter kan en gåva till exempel ges i någons namn.

Irene avslutade med att uppmuntra till att delta på kommande Rotary International Convention som hon tycker är en fantastisk upplevelse. Nästa gång är det i Toronto.

Kristina Hagberg
Veckobrevskrivare
Borlänge-Stora Tuna RK

2017-10-20 Staffan Müller om Dalarnas Natur

 Våra Gäster: Anna Ek (Rytmus), Carina Andersson (Rytmus) Staffan Myller, Birgitta Fries (SSAB) 

Våra gäster: Anna Ek (Rytmus AB), Carina Andersson (Rytmus AB), 
Staffan Müller och Birgitta Fries (SSAB)

Staffan Müller, naturvårdare i Leksand sedan 40 år, talade om sitt 40-åriga liv som naturvårdare och sin önskan att folk skall trivas i naturen. Vi har många älgar i naturen i Dalarna och det är tack vare detta som vi också har vargen. Detta ser Staffan som ett bevis på att naturen åter fungerar som det skall. Lappugglan har etablerat boplats i Dalarna och 15-20 par häckar i länet. Han anser att vi har ett problem med mångfalden i skogen, då nu skogsbruket industrialiserats och all skog i ett område är lika gammal. Och önskar därför ett mer långsiktigt skogsbrukstänkande, med mera av lövskog, vilket gynnar mångfalden, och skogsägarens plånbok.  Lavskrikan som har sin sydligaste utpost i Faxberg är som ett exempel en mycket känslig fågel för skogsbruk, lövskogen är också en inkomstbringande skog på annat sätt. Så t.ex. betalar gärna en Hollänsk turist gärna 1000.-kr för att se en gråspett.  Vi fick också veta att det i Frostbrunnsdalen finns vitryggad hackspett. 

Mycket intressant och lärorikt fick vi oss till del.

Arne Carlson
Veckobrevskrivare
Borlänge-Stora Tuna RK

2017-10-13 Vår nye medlem Oscar Sjökvist håller sitt Ego2017-10-13 Vår nye medlem Oscar Sjökvist håller sitt Ego 

Oscar är vår yngsta medlem blott 23 år gammal. Oscar kom i kontakt med Rotary genom Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) i Falun och kom sedan att bli medlem i vår klubb. I Ryla har Oscar gått från att ha varit deltagare till att idag vara med och samordna programmet för kommande Ryla-deltagare. 

Oscar är uppvuxen i skräddarbacken i en orienterings tokig familj som han utrycker det. Oscar som har ett funktionshinder följde med på tävlingarna men satt i publik och hejade fram sin familj. Själv har Oscar provat på både innebandy och kälkhockey. Funktionshindret var jobbigt i unga år men efterhand har Oscar hittat saker han kan göra, föreningsliv är en sådan sak. Oscar vill inte bara höra framtiden till som ungdomen ofta får höra, utan även vara med i nutiden. Därför har Oscar engagerat sig i Borlänge Ungdomsråd som bl.a har regelbundna träffar med kommunens politiker, så att ungdomarnas röst blir hörd.?

RG Dalarna är en annan förening Oscar har engagerat sig i. RG Dalarna arbetar för att ungdomar med funktionshinder ska få ett mer självständigt och aktivt vardagsliv. Oscar är bl.a. med som lägerledare. Han ser det som en bra plats för ungdomar med funktionshinder där de kan hitta både vänner och saker att göra tillsammans.?

Oscar studerar nu Personal och arbetsgivarprogrammet på högskolan Dalarna och hoppas på en framtid inom HR.?På frågan varför han sitter i rullstol svarar Oscar att det beror på ett ryggmärgsbrock. Han gick fram till 10-12 års åldern och kan fortfarande gå, men då det tar mycket energi föredrar han rullstolen när han är utanför hemmet.

Patrik Lindström

Veckobrevskrivare

Borlänge-Stora Tuna RK

 

2017-10-05 Kvällsmöte Dala Profil, BorlängeKvällsmöte på Rolf Sandströms livsverk Dala Profil i Borlänge.

Dala-Profil grundades 1980 av ägaren och styrelseordföranden Rolf Sandström. Företaget finns på Tunavägen i Borlänge med både kontor och produktion. Industrihallarna är rymliga ( 12000 kvm) och maskinparken modern och välanpassad med bl.a. nyinskaffad industrirobot. Man har c:a 30 anställda och omsätter 130 milj.kr. Lönsamheten är god. 

Dala-Profil producerar och levererar plåtlösningar för tak och fasader och har ett brett program av tak-och väggprodukter, takavvattning och taksäkerhet. Kunderna är huvudsakligen plåtslagerier, byggföretag och industrier i Mellansverige , men 6-8% exporteras, huvudsakligen till Tyskland. Plåten, som används importeras från Finland . Den har oftast tjocklek på 0,5-0,6 mm och är färgbelagd. Företaget har ett eget datorbaserat mätsystem för att kvalitetssäkra kulörer. För att produkterna snabbt skall nå kunderna har man egna turbilar i lokalområdet. 
För längre transporter används externa speditörer.  Målsättningen är att ha ett kundanpassat sortiment, korta leveranstider, kundfokuserad personal och ett välfungerande logistiksystem. 


Besöket började med rundvandring i industrilokalerna i grupper. Rolf Sandström, VD Per Sixtensson och produktionschefen Lars Göran Olsson höll i visningarna. Återkomna till samlingslokalen serverades en matig ”Hästräkmacka.” Medan den avåts informerade Per Sixtensson om företaget. 

Man kan verkligen imponeras av vad som byggts upp av Rolf Sandström. Ordet framgångssaga passar bra i det här sammanhanget. 

Presidenten Jan-Dirk tackade för besöket och överlämnade traditionellt gåvobevis på vår (och Bill Gates´) insats för Polio Plus.

Lars Lyrvall
Veckobrevskrivare
Borlänge-Stora Tuna Rotaryklubb

 

2017-09-29 Klubbmöte med utbytesstudent Sofi Gonstead som föredragshållare.

   

MY HOME 

Under rubriken My Home presenterade Sofi sin familj, och hemort Klinton Wisconsin, USA för oss med ett bldspel. Klinton är en liten ort med ca. 2000 innevånare i en jordbruksbygd, med Madison som närmast större stad. Modern arbetar för Sandvik och fadern är kiropraktor. Hennes Rotaryklubb ligger i Jamesville 30 min hemifrån. Intressen musik, golf och resor. Sofi spelar flera instrument och har rest i Europa och Asien. Hon avslutade med att visa en video från sin första månad här i Sverige tillsammans med 50 utbytesstudenter från hela världen. 


Rotary har 8000 utbytesstudenter runt om i världen, vilket ger ungdomarna en fantastisk utbildning och förståelse inför livet. På frågan varför det blev just Sverige, svarar Sofi att hon hade över 50 länder att välja men att det kändes naturligt med Sverige. Vi får säkert höra mer om hennes vistelse här framöver. 

Vi tackar Sofi för ett mycket trevligt föredrag och önskar henne lycka till med sina studier, och hjärtligt välkommen tillbaka till klubben.

Arne Carlsson
Veckobrevsskrivare
Borlänge Stora Tuna Rotaryklubb

Klubbmötemöte 2017-09-22

"Från dunka, dunka i Djurås till möbelmässa i Milano"

Klubbmöte 2017-09-22 med föredrag av Louise Modigs, Pappelina


         


2017-09-08, Klubbmöte med Carina Nolåkers

Klubbmöte 2017-09-08, Föredrag av Carina Nolåkers 


Smide är ett uråldrigt hantverk, huvudsakligen utövat av män. Kvinnliga smeder är sällsynta. Idag fick vi dock träffa en, Carina Nolåkers.

Carina är utbildad fritidpedagog. För 17 år sedan var hon nära att ”gå in i väggen”. Under barnledighet prövade hon en kvällskurs i smide på Matjes Emils gård. Det gav mersmak och hon fortsatte utbildningen  på Sätergläntan.  2002 lät hon bygga upp en smedja i Mats Knuts och fortsatte att smida på halvtid och vara pedagog på andra halvan. För fyra år sedan fick hon ta ett nytt beslut. Smidet tog allt mer tid och plats och hon valde att satsa helt på detta.

Smidesstålet är vanligt handelsstål, i regel 6 mm. rundjärn som värms i ässjan till 1100 grader. Färdiga produkter ytbehandlas när de är klara genom linoljebränning i 300 grader.Förutom att vara ute på mässor, marknader och utställningar händer det mycket hemma i smedjan.Hon har öppet för längre och kortare kurser i smide.  Möhippor, svensexor och andra sällskap kommer på besök och deltagarna får då själva pröva på. 

Hon är också smideslärare på sin gamla skola, Sätergläntan. Under namnet ”skapande skola” har hon visat 7.e klassare i Avesta och Säter hur man smider.

Det blir tunga släpvagnslass på uppåt 1000 kg. när hon åker omkring med sin utrustning. På lördag 9 sept. mellan kl. 10-15. har hon sin ässja igång på Sveagatan i Borlänge. 

Förutom prydnadssaker jobbar hon med större beställningsarbeten t.ex. grindar och järnstaket. Hon formger själv sina arbeten. Vid kyrkogårdarna i Stora Tuna och Norra griftegården i Kvarnsveden kan man se några av hennes vackra ljusträd.

Tack Carina för ett intressant föredrag.

Lars Lyrvall / gm Jan Dirk Kooistra


Klubbmöte med Carina Nolåkers           


 

RYLA, Rotary Youth Leadership Awards och ny medlem

Kjell Bergström, Oscar Sjökvist och Monica Lundin.
Kjell Bergström, Oscar Sjökvist och Monica Lundin. Foto: Torsten Hansson

2017-02-24

Onsdag den 22/2 firade scouterna world thinking day. Det är en dag när alla scouter tänker lite extra på varandra och hur de kan göra världen bättre. Det finns 50 miljoner scouter i världen. 
 
Dagen efter, den 23/2 firade Rotary 112 år. Det var då 112 år sedan Paul Harris hade det första rotarymötet med den första rotaryklubben i Chicago 1905.  Rotary är, liksom scouterna, en organisation som också jobbar för att förändra världen. Vi, alla 1,2 miljoner medlemmar, är världsförbättrare genom de människor, de ledare vi är. Årets ledord för Rotary är: Rotary serves humanity. Vi är alltså många organisationer som arbetar för att förändra världen till det bättre och jag önskar att vi alla är stolta för det Rotary gör och det arbete vi tillsammans gör för att förändra världen till det bättre. Steg för steg, bit för bit.  

På mötet idag välkomnade vi Kjell Bergström som ny medlem samt att vi lyssnade på Oscar Sjökvist som pratade om RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). Oscar var med i den senaste RYLA-gruppen i Falun.  Tack till dig Oscar för att du delgav oss dina tankar och erfarenheter om ledarskapsprogrammet och varmt välkommen till vår klubb Kjell!

Jag önskar er en fortsatt härlig vecka!

Monica Lundin
President Rotary Borlänge Stora Tuna

Möte med Svenskt näringsliv i Dalarna

Teresia och Monica
Teresa Puzia Bergkvist och Monica Lundin. Foto: Torsten Hansson.


2016-12-02

Fredag den 2 december gästades vi av Teresa Puzia Bergkvist som är regionchef på Svenskt näringsliv i Dalarna. 
Hon pratade passionerat och reflekterande över varför företag är viktiga för Borlänge, Dalarna och Sverige. Det handlar om allt från arbetstillfällen till tillväxt, skatteintäkter, innovationer, produkter och tjänster som vi vill använda, bidra till integration och att driva samhällsutvecklingen framåt. 

En vanlig bild av svenskt näringsliv är att de organiserar stora företag men visste ni t ex att 7 av 10 företag inom Svenskt näringsliv anställer färre än 10 personer? Småföretagarna skapar många jobb. 

Teresa Bergkvist in action
Teresa in action. Foto: Monica Lundin

Genom den årliga undersökningen Lokalt företagsklimat undersöker Svenskt näringsliv hur företagen upplever företagsklimatet i Sveriges olika kommuner. Borlänge placerar sig som nummer 136 av 290 bland Sveriges kommuner i undersökningen. 44,9 % av de 183 företag som svarat i undersökningen tycker att Borlänges näringslivsklimat är bra. Borlänge ligger bättre än riksgenomsnittet men har haft en negativ trend sedan 2010. Teresa skickade med oss att det handlar om att arbeta med flera olika delar i en kommun för att förbättra företagsklimatet. Inte bara de områden som oftast tillhör näringslivskontoret. Tillstånd och upphandling är två viktiga områden. 

Stort tack för att du kom och gästade oss Teresa! Som tack kommer 60 barn att vaccineras mot polio med bidrag från oss och medfinansering av Melinda och Bill Gates :) 

Jag önskar er en fortsatt härlig vecka!

Monica Lundin
President Rotary Borlänge Stora Tuna

Valbona Shala och hennes arbete med Feen AB

Valbona och Monica. Foto: Torsten Hansson.
Monica Lundin och Valbona Shala. Foto: Torsten Hansson. 

2016-10-28

Valbona Shala driver företaget Feen AB som hon startade i mars i år och som inriktar sig på att i första hand integrera och få nyanlända ut på den svenska arbetsmarknaden. Företagets motto är ”Med människor för tillväxt”

Valbona som själv är flykting från Kosovo kom till Sverige 92. Hon har tidigare arbetat på Borlänge kommun med integrationsfrågor och är aktiv politiker.

Valbona berättar med stort engagemang om integration och om de problem som finns, och som vi behöver se och belysa, för att kunna få alla som kommer hit i sysselsättning. För alla behövs betonar Valbona. Hon tar upp flera exempel bl.a. Amina som kom till Sverige från Somalia, 16 år gammal och gravid. Hur hon blev utfryst av de andra Somalierna i Borlänge på grund av att hon var gravid och ogift. Men hur hon utbildat sig till undersköterska, fått jobb på Falu lasarett och nu köpt sig en alldeles ny Volvo. Med rätt hjälp går det menar Valbona.

Valbona pratar om de trösklar som finns in i arbetslivet och om behovet av enklare jobb, vilket hon tror att även regeringen kommer att inse behovet av. Att komma in på arbetsmarknaden är det bästa sättet att integreras menar Valbona. Hon berättar också om den bristande samsynen mellan de olika myndigheterna, som hon menar bara samarbetar på ytan, vilket gör att många hamnar mellan stolarna. Valbona önskar mer individuellt anpassade utbildningar i samarbete med företag, företagen är ofta väldigt positiva menar hon.

Företaget Feen AB består av olika delar som är eller är på väg att bli egna bolag. Man arbetar bl.a. med utbildning där målet är att matcha marknadens behov av utbildad arbetskraft. Samt utbildning för företag som rör mångfaldsfrågor och kulturkompetens.

Bemanning i ett bemanningsföretag där Feen med sin personal och kunskap fungerar som brobyggare. Man driver även ett eget projekt där man som underleverantör till Dala Energi arbetar med fibergrävning i form av tomtschaktning.

Företaget driver även Siljansnäs Stugby. Där man bedrivit flyktingmottagande.

Företagets styrka ligger i människorna, styrelsen, medarbetarna och ett stort kontaktnät. Valbona menar att det är viktigt att ha substans i det som företaget arbetar med. Vi som lyssnade till föredraget förstår att Valbona verkligen brinner för sitt uppdrag. Med sina exempel på lyckad integration så visar hon att allt är möjligt.

Patrik Lindström
Veckobrevsskrivare
Borlänge Stora Tuna Rotaryklubb 

Frälsningsarmén

Ludvig Fontanac, Monica Lundin och Daniel Rönnqvist. Foto: Jan Tannefors