Borlänge-Stora Tuna
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Agneta Nyvall

 
 Ulrik Bergman

Årets tema för Rotary har rubriken ”Rotary förenar världen”. Vi är en global organisation med en enorm räckvidd. Drivna av människor som vill göra gott och skapa en bättre värld. Allt engagemang börjar dock i det lokala arbetet. Under mitt presidentår 2019-2020 vill jag rikta fokus på det viktiga arbetet som sker lokalt och de utmaningar där Rotary kan bidra med kompetens, engagemang och i viss mån finansiering. Genom våra lunchmöten och andra arrangemang kan vi skapa mötesplatser där vi utbyter kunskap om hur det ser ut även kan bidra till handling för åtgärder. Vi är en viktig organisation som kan bidra till att skillnad görs. Både globalt men även lokalt. Vi håller fast i det viktiga globala vaccinationsarbetet mot polio som varit framgångsrikt men vi har även det lokala fokuset som utgångspunkt. Under föregående verksamhetsår var vi framgångsrika att rekrytera nya medlemmar. Det arbetet ska vi fortsätta med och min ambition är att vi ska växa och få nya medlemmar under kommande verksamhetsår! Vår verksamhet ska präglas av långsiktighet och målmedvetenhet.

 

 

Ulrik Bergman

President

 

Kontaktuppgifter

Ulrik Bergman

President

E-post: ulrik_bergman@hotmail.com