Mötesplats

Mötena är onsdagar 12:00 på Fellingsbro folkhögskolan. 


Affärsnytta

Vår klubb är en utmärkt plattform för olika yrkesutövare där ledande entreprenörer, ledare och beslutsfattare från näringslivet, den offentliga sektorn och de ideella organisationerna möts.

Som medlem hos oss hjälper vi dig att:

  • Hålla dig à jour med visioner, planer och händelser i näringslivet, politiken, offentliga sektorn och den ideella sektorn,
  • Hålla dig à jour med visioner, planer och händelser som berör och påverkar kommunen och därmed din egen verksamhet,
  • Få kunskap och inspiration från andras idéer, visioner och framgångar,
  • Få information direkt från källan, ej bara genom mediala filter eller ryktesvägen mm,
  • Få information som bidrar till att sätta din egen verksamhet i ett gemensamt sammanhang,
  • Få tillgång till viktiga kontakter, kompetenser och erfarenheter som ger dig ett ovärderligt nätverk.

Kamratskap och gemenskap

De möten klubben har ska främja kamratskap och gemenskap i syfte att lära känna varandra och våra anhöriga (familjer). Delta i klubbens planerade aktiviteter bidrar till att nå Rotarys mål.

Exempel kan vara:

  • Tema- och /eller trivselkvällar (Trav, teater, musik etc)
  • Gemensamma möten med andra klubbar
  • Klubbtjänsten tillsammans med styrelsen tar emot klubbens gäster


Samhällsengagemang

Rotarys kärnvärden ”Sevice above self” (Omtanke utan baktanke), är vår ledstjärna.

I Fellingsbro Rotaryklubb engagerar vi oss framför allt i lokala projekt som ger avtryck i samhället och som har ett naturligt slut. Styrelsen beslutar vilka projekt eller andra aktiviteter klubben ska genomföra och delta i under verksamhetsåret. Samtliga projekt ska vara behovsstyrda.

Vi deltar även i nationella och internationella projekt i samverkan med andra Rotaryklubbar eller andra aktörer.

Klubben drar nytta av medlemmarnas kompetens och erfarenhet i de aktiviteter som klubben engagerar sig i.

Varje klubbmedlem ska avsätta minst en dag per år i klubbens olika engagemang.

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: fellingsbro@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Fellingsbro Folkhögskola
Fellingsbro
732 71 Fellingsbro

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Arne Wikström - Journalistik och media
2017-09-27 12:00