Götene-Kinnekulle
STOCKHOLMS VÄSTRA

Denna plats är bland de märkvärdigaste i riket...........
Carl von Linnélördag den 22 februari 2020
Kafferepet 2020
Återigen ett lyckat Kafferep

Vi är så tacksamma för ytterligare ett lyckat Kafferep!

Vi tackar alla sponsorer för de mycket fina lotterivinsterna som medförde att lotteriet med 800 lotter snabbt såldes slut.

Sponsorer: Birgitta Brandt, Kristina Höög Svensson, Järnia, Mästers, Lumber o Karle, Götene-Hus, Hjälmsäter Lantbruk AB, Kinnekullegården, Lundsbrunns Kurort, Susannes Body & Face, ERM – En Riktig Massör, Elon, Götene Elförening, SEB, Götene Tidning, Götene Grävtjänst, Centrum Cafét, MOVAB AB, Blomstrande hem, Bonanders, Skeby Gårdar, Köttex mat, XL-Bygg, Mörk och Söner, Åkessons bil, Zacki bar, Wänerstedt AB.

Scoutkåren som kommer i åtnjutande av våra insamlade medel presenterade sin verksamhet och uttalade sin uppskattning för det vindskydd som vårt bidrag kommer att ge dem möjlighet att bygga.

Vi tackar också Sören Frid för en mycket uppskattad musikunderhållning.

Innan Kafferepet tog alldeles slut auktionerades, med hjälp av vår duktige auktionsförrättare Gunnar Karvik, kvarvarande bullar och kakor ut vilket också gav ett litet tillskott till insamlingen.