Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen till Halmstad-Gamletull Rotaryklubb

Vi  hälsar dig som kommer från någon annan Rotaryklubb eller är medföljande gäst, välkommen till oss. Vi träffas på Grand hotell i centrala Halmstad på torsdagar. Vi försöker träffas redan kl 11.45 för mingel och småprat. Vi kan börja äta lunch kl 12.00.

Ordinarie mötestid är 12.00-13.00, med ett intressant föredrag under senare halvan av mötet.


Varmt välkommen!


 
torsdag den 17 december 2020
Egna Jultraditioner (Web möte)
 
torsdag den 28 januari 2021
Landshövding Halland
 
torsdag den 4 mars 2021
Photogallery
 

torsdag den 26 november 2020
Årsmöte

Digitalt veckomöte: 2020-11-26
Antal deltagare via GoToMeeting: 20 medlemmar

Programpunktens namn: Årsmöte

Föredragshållare: Presidenten Sigun Lilja med flera

Referat från dagens program:
Presidenten förklarade årsmötet för öppnat och hälsade alla välkomna.
Antalet deltagare via nätet live antecknades till 20 medlemmar samt tre fullmakter. Det konstaterades att årsmötet var beslutmässigt.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar föredrogs.
Till president för verksamhetsåret 2022/23 valdes Krister Jacobsson.
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2021/22 är:

Presiden                           Iren Josefsson

Past President/

Vice ordförande          Sigun Lilja

Incoming President          Krister Jacobsson

Sekreterare               Ann-Charlotte Westlund

Skattmästare                   Jonas Larsson

Klubbmästare                  Krister Jacobsson

Ledamot                  Gunvor Juhlin-Dannfelt

Ledamot                      Bengt Tönsgård

Ledamot                           Niklas Nordgren

Ledamot                           Narine Gabrielyian

 

Veckobrevskrivare:  Ann-Charlotte Westlund

 
torsdag den 29 oktober 2020
Guvernörsbesök

Veckomöte: 2020-10-29
Antal deltagare: 16 medlemmar varav 2 gästande rotarianer

Information från presidenten: Presidenten hälsade välkommen och lämnade över till dagens föredragshållare distriktets guvernör Agneta Råberg.

Programpunktens namn: Guvernörsbesök

Föredragshållare: Agneta Råberg

Referat från dagens program: Inledde med att nämna att först efter 115 år är en kvinna nominerad som president för Rotary International 2022-2023 vid namn Jennifer Jones från Ontario, Canada.
Agneta Råberg presenterade sig själv med bland annat yrkesliv, föreningsliv och rotaryerfarenhet där Finnvedens Bredaryds RK var moderklubb. Sedan 2009 medlem i Växjö RK.
Presenterade distriktets funktionärer. Av fem assisterande guvernörer är Elisabeth Strokirk ansvarig för de klubbar där vår klubb ingår. Elisabeth Strokirk var också närvarande.
Guvernören kommenterade RI:s presidents Holger Knaacks tema
Rotary Opens Opportunities” och dess innebörd och översättning till svenska (Rotary öppnar möjligheter).

Distriktsguvernören gick igenom sitt budskap. Se bild. Följande nämndes:
Alla skulle kunna bli rotarianer med tanke på de ofantliga områden som Rotary täcker in. Fallande antal medlemmar och medlemskap, Rotaryact klubbar för ungdomar 20 till 35 år, förslag om hållbart månadssparande, satelitklubbar och nytt fokusområde att stödja miljön.
”Se till att ha det roligt” var något av de avslutande orden!

Gästvärd: Monika Lindell och Lars Karlsson

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

 
söndag den 25 oktober 2020
Distriktskonferens

DISTRIKTSKONFERENSEN 2020 I VÄXJÖ
En hälsning från klubbens president Sigun Lilja och past president Ann-Marie Lindström som deltar i distriktskonferensen i Växjö.
Intressanta föredragshållare med bland annat glaskonstnären Bertil Vallien, biskop Fredrik Modéus under ämnet hållbarhet och Elisabeth
Bava under ämnet Polio Plus stod på programmet. 

 
torsdag den 22 oktober 2020
Utbytesstudent

Veckomöte: 2020-10-22
Antal deltagare : 16 från vår klubb samt 1 gästrotarian och 2 gäster.
Information från presidenten mfl: President Sigun hälsade oss alla välkomna.
Bengt Tönsgård informerade att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till studiebesöket på Motorhalland 3/11 ( kvällstid).
Anmälan till Bengt eller enligt inbjudan.
Programpunktens namn: Utbytesstudent Theo Thelin
Föredragshållare: Theo Thelin
Referat från dagens program: Theo har varit Rotarys utbytesstudent i Minneapolis, Minnesota hösten 2019 till våren 2020, i den så kallade svenskbygden.
Theo gick på high school och bodde hos två värdfamiljer och blev mycket väl omhändertagen.
S:t Pauls rotaryklubb- Sunrise-var också mycket stöttande och han hjälpte till med olika hjälpande verksamheter bl.a. soppkök till behövande och utsatta i närområdet.
På high school är idrott, vilken sponsras av skolan,en stor del av dagen pga att alla ska ha ekonomisk möjlighet att deltaga.
Theo berättade också att skolreglerna är mycket striktare; exempelvis måste eleverna ha "pass" när de lämnar klassrummet.
Pga pandemin hade eleverna on line undervisning och samhället var hårt reglerat så att familjer som bodde på olika gatunummer bara fick handla viss tid på dagen!
Theo hyllade också det svenska sjukvårdssystemet som inte är lika kostsamt som "over there"!
Hemresan skedde i sista minuten - då han kunde ta sig hem med det absolut sista flyget och med flera erfarenheter rikare! 

Veckobrevskrivare: Marie-Louise Pysse Larsson 

utbytesstudent

 
torsdag den 15 oktober 2020
Veckomöte 2020-10-15

Veckomöte: 2020-10-15
Antal deltagare: 14 medlemmar och 1 övrig gäst

Information från presidenten: Christer Harplinge har genom idogt arbete inom TRF främjat förbättring av hälsa och lidande av fattigdom.  Christer hyllades för detta fina arbete.

Programpunktens namn: Action i luften och vattnet - Sjö och Flygräddningscentralen.

Föredragshållare: Lars Nilsson

Referat från dagens program: Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral ligger i Göteborg. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda och koordinera insatser vid sjö- och flygräddning. Vid större eller flera samtidiga händelser, kallas ytterligare personal in och man bildar en stab där samtliga tilldelas olika roller. Målsättningen är att på svenskt territorialvatten kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter.

Lars gick vidare igenom för och nackdelar med olika nödsändare.

Gästvärd: Lars Karlsson

Veckobrevskrivare: Birgitta Persson

Veckomöte20201015