Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen till Halmstad-Gamletull Rotaryklubb

Vi  hälsar dig som kommer från någon annan Rotaryklubb eller är medföljande gäst, välkommen till oss. Vi träffas på Grand hotell i centrala Halmstad på torsdagar. Vi försöker träffas redan kl 11.45 för mingel och småprat. Vi kan börja äta lunch kl 12.00.

Ordinarie mötestid är 12.00-13.00, med ett intressant föredrag under senare halvan av mötet.


Varmt välkommen!


torsdag den 4 mars 2021
Photogallery
 
 
torsdag den 18 mars 2021
Framtidsfullmakt
 
torsdag den 25 mars 2021
Docent i socialt arbete
 
torsdag den 1 april 2021
Svenska kyrkan i Coronatider
 

torsdag den 18 februari 2021
Veckomöte 2021-02-18

Digitalt veckomöte: 2021-02-18

Antal deltagare: 16 medlemmar

Dagens program:
Föredrag om Föreningen Gamla Halmstad

Föredragshållare: Anders Bergenek

Referat från dagens program:
Anders Bergenek presenterade sig själv med att delge oss sina erfarenheter och sin aktiva roll i föreningen Gamla Halmstad som snart firar hundra år.
Vi fick en återblick i samhällsutvecklingen på 1920-talet där det moderna samhället och människan förändrades genom demokrati, industrisamhället och internationalismen samt där städerna växte fram.
Den 1 oktober 1923 bildades föreningen Gamla Halmstad. Framträdande roller i bildandet av föreningen var George Bissmark, borgmästare med flera politiska uppdrag, Axel Lagergren, bankman, och Alfred Wallberg, industriman. Förebilden till föreningen var Gamla Lund som bildades 1918. Georg Bissmark blev föreningens första ordförande och John Pettersson blev föreningens sekreterare tillika kassör. Axel Lagergren arbetade med illustrationerna till årsboken som utgavs fr o m 1924.

Syftet med föreningen var att i skrift och bild bevara minnen från svunna tider. Vissa stadgeändringar gjordes 1962 och omkring 2010 som innebar ”bevara och synliggöra minnen från Halmstad samt att sprida kunskap om, och skapa intresse för Halmstads historia”.

Årsboken balanseras med två ben. Det ena med historiska fakta och det andra med nostalgi. Strävan är att täcka in de olika tidsepokerna i stadens historia.

Medlemskapet i föreningen riktade sig först till ”riktiga Halmstadbor” där styrelsen var det organ som avgjorde vem som var lämplig att bli medlem. Sedan 1972 är medlemskapet öppet för alla med ett intresse för Halmstad och dess historia. Idag har föreningen 2500 medlemmar med en årsavgift om 240 kronor där årsboken ingår. Föreningen är Halmstads näst största förening efter Friskis & Svettis.

Övriga viktiga personer som spelat en stor roll för Gamla Halmstad nämndes bland annat Eric Hägge, Sven Aremar och KB Bjering.

Dagen aktiviteter innefattar, förutom årsmöte under hösten med föredrag, vårmöte med föredrag, sommarmöte i S:t Olofs kapell med föredrag, hemsida, facebooksida, digitalisering av filmer och foton, bevarandefrågor, industrihistoria och Vår historiska stad i Hallandsposten.

Föreningens styrkor är årsboken, hängivna medlemmar och historia/nostalgi. Svagheter är bokens osäkra framtid, hög medlemsålder samt att hitta spännande bildmaterial som inte tidigare har publicerats.
Så visionen för framtiden! Inte orimligt med ett medlemskap om 3000 personer, att bredda bokens innehåll, stärka kopplingen till digitala medier och ett Lokalhistoriskt center.
Avslutningsvis nämnde Anders Bergenek att föreningen tar emot gåvor i form av filmer och foton. Om man vill bli medlem hänvisar man till hemsidan: https://gamlahalmstad.se/ och klick på Bli medlem.

 

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

 
torsdag den 11 februari 2021
Veckomöte 2021-02-11

Datum: 2021- 02-11

Programpunktens namn: Min syn på pandemins inverkan på näringslivet
Föredragshållare: Stefan Peterson

Veckoreferat:  

År 2019 planerade Halmstad City flera stora projekt inför 2020; exempelvis matgillet, SM- veckan, citylyftet, festivaler mm.

Fr.o.m. 12 mars 2020 blev det tvärstopp för industrin, krögare och handlare och alla projekt sköts på framtiden.Varsel och uppsägningar blev ”vardagsproblem”.

I maj fick Halmstad ny cityledare och ny styrelse vilket inte var en lätt uppgift i pandemin.

Perioden juni-december, fortsatte allt fler att jobba  hemifrån, handla på nätet med hemleverans och take-away.

Restriktionerna för all handel och utskänkning ställdes på sin spets.Affärsidkare var tvungna hitta på nya sätt att få sina varor sålda.

Underleverantörer fick inte ut sina varor och det skapade otrygghet och osäkerhet i alla branscher.

Trots allt gick dock den halländska industrin bra och flera företag hade ökad omsättning bl.a. Getingeverken, Diab, Halleplast, JPGS Kaross, Lagafors och Hydro Specma.

Det händer också positiva saker för allmänheten  runt omkring i Halmstad.Glädjande att läsa i Hallandsposten att  2022 ska det finnas en restaurang på Fiskekajen!

Det pandemin har visat flera av oss är att arbetsmiljön har förändrats mot det digitala hemarbetet, möten och kontakter. Vi saknar dock det fysiska och sociala umgänget!

Nu väntar vi på vaccin som kommer att förändra vår vardag!

Tack Stefan för trevligt föredrag!

 

Veckoskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson

 

Nästa veckas programpunkt:

 Gamla Halmstad firar 100 år. Anders Bergenek berättar.

 

 

 

 
torsdag den 4 februari 2021
Veckomöte 2021-02-04

Datum för mötet: 2021-02-04   16 deltagare

Info president: Sigun lämnade över till Narine som framförde en hälsning från en Rotaryklubb i Hurghada i Egypten, där hennes dotter är medlem. Trevligt att kunna mötas världen över!

Precis det vittnade Bengt Tönsgård om i sin berättese om sin Rotaryvistelse i Brasilien.
12 delegater från Rotarysamlades på östkusten i staden Porto Alegre för ett tredagarsbesök.
Värdfamiljen tog emot med stort intresse och engagemang och visade runt på sin fabrik - där miljötänket var väldigt viktigt.
Sociala banken och Rotary hjälper till med mat, böcker mm till behövande i staden. 

I staden Torres vid havet träffades man och grillade stora köttstycken och hade trevlig samvaro. Rotaryklubben där hjälpte människor som var utsatta ekonomiskt.
Vidare till den inhemska turiststaden Canela. Rotaryklubben här stöder bl.a. en skola för mindre utvecklade barn och med hjälp av exempelvis insamlade kapsyler kan de bidra till inköp av exempelvis rullstolar.
Rotaryföräldrarna har startat en förening, Rotarykids, som träffas och har trevligt tillsammans- i förlängningen kanske framtida rotarianer!
Besök på Interactmöte med trädplantering och miljövård där svenska gruppen var med och planterade träd.
Romdestilleribesök ingick naturligtvis.
Hela resan avslutades i vackra Rio de Janeiro mes Jesusstatyn och makalös utsikt över Copacabana från ”Sockertoppen”!

Bengt och övriga i klubben hävdar bestämt att dessa utbyten med andra länder är det absolut bästa sättet att se sig om i världen. Engagerade och intresserade värdar som visar och berättar om sitt land och folk och där du känner dig alldeles trygg! Dessutom ger samvaron med andra svenskar på resan mycket.

Jättetrevligt föredrag-TACK Bengt!

Veckobrevskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson 

Nästa veckas programpunkt: Läget industri och näringsliv med Stefan Petersson

 
söndag den 31 januari 2021
Veckomöte 2021-01-28

Digitalt veckomöte 2021-01-28

Antal deltagare: 23 medlemmar .

Programpunkt och tillika föredragshållare: Landshövding  i Hallands län Brittis Benzler.

 

Information från presidenten: Gunvor Juhlin Dannfelt, Ann-Marie Lindström och Iren Josefsson har deltagit i utbildningen  Go to Meeting

 

Referat från dagens program:

Brittis är född och uppvuxen i Stockholm  men har sedan tonåren bott och verkat på Gotland. Hästarna förde henne till Gotland. Brittis har två stora intressen; hästar och ett stort samhällsengagemang. 1976 gick hon med i västerpartiet. Hon har fått många erfarenheter på Gotland. Hon har verkat både inom region-och kommunpolitiken  som ledare i region- och kommunstyrelsen. Hon har företrädesvis engagerat sig i sociala frågor.

Hennes breda bakgrund i samhällsengagemang var enligt henne en bidragande orsak till att hon blivit utsedd  till Landshövding för Halland. Det var oväntat men hon blev mycket glad över erbjudandet.

 

Att vara Landshövding är ett brett uppdrag men viktigast är att skapa tillit och förtroende för myndigheten.  Länsstyrelsen tar ca 20.000 beslut per år varav 12000 av dessa handlar om EU:s  jordbruksstöd.

Likhet inför lagen är centralt och viktigt är att bygga goda relationer med intressegrupper. Länsstyrelsen är en expertmyndighet som ska väga olika samhällsintressen mot varandra. Länsstyrelsen ska stå för en helhetssyn och främja länets utveckling genom en bra dialog.  Agenda 2030 är centralt som ger en tydlig målsättning både socialt och ekonomiskt. Det finns en stark framtidstro i Halland vilket skapar goda förutsättningar. Det var ett intressant och givande föredrag.

Veckobrevsskrivare;  Birgitta Persson

 
torsdag den 21 januari 2021
Veckomöte 2021-01-21

Digitalt veckomöte: 2021-01-21
Antal deltagare: 21 medlemmar

Referat från dagens program:
President för dagen var Ann-Marie Lindström som hälsade alla välkomna till dagens digitala möte och konstaterade att vi var 21 deltagare varav tre var gästande Rotarianer i form av Karin Håkansson från Rotary Doctors, Thomas Helgesson från Tre Hjärtans RK och Peter Lane från Tylösands RK.

Birgitta Persson och Karin Håkansson redovisade på ett målande och intressant sätt hur Rotary Doctors bedriver sin verksamhet i Kenya framförallt på landsbygden. Det senaste året har verksamheten påverkats av pandemin men som bilderna bl a beskriver vidtar man åtgärder för att kunna verka med lokal personal i större uträckning. Särskilt fokus sätts på förändring av synen på könsstympning av flickor.

Båda föredrags-hållarna betonade möjligheten för såväl medlemmar som icke-medlemmar att bli månadsgivare till Rotary Doctors. Hur man blir månadsgivare framgår av bilderna.

Dagens president tackade föredrags-hållarna för ett givande och intressant föredrag samt hälsade deltagarna välkomna till nästa torsdag då vi gästas av vår landshövding, Brittis Benzler.

Veckobrevskrivare: Anders Hed