Lerum
STOCKHOLMS VÄSTRA
tisdag den 18 maj 2021
Inställt möte.
På grund av Covid 19 är kvällens möte inställt.
 

onsdag den 28 april 2021
Veckomöte Nr. 10
Vid vårt veckomöte nr.10 som hölls digitalt, var kvällens föredragshållare vår medlem Per Bengtsson som höll sitt egoföredrag.
 

fredag den 1 januari 2021
Shelterbox.
Shelterbox, ett annat projekt som också Rotary Lerum varit delaktig i.
 
fredag den 1 januari 2021
Lycklig fiskarfamilj.
En lycklig fiskarfamilj i Filippinerna har fått en ny båt, ett projekt som har bekostats av Lerum Rotary. Familjen har därmed fått en möjlighet till inkomst och en försörjning till alla barnen.
 
fredag den 1 januari 2021
Rent vatten i Kenya.
Ytterligare har en ny brunn grävts och utrustats, så att delar befolkningen kan få rent vatten. Projektet har bekostats av Lerum Rotary och Rotary Doctors.
 
tisdag den 15 december 2020
Vår nya brunn.
Sarura health dispensary/school and community well, åter igen ett brunnsprojekt som klubben har varit delaktig i.