Lidingö
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen som gäst till vår Rotaryklubb!
Veckans program ser du nedan  till vänster. Genom att klicka på länken får du flera detaljer om lunchföredraget. Trycker du på fliken "kalender" ovan får du en översikt över kommande program. Har du frågor om Rotary på Lidingö, så kontakta en av klubbens funktionärer eller mejla oss på lidingo@rotary.se


fredag den 10 december 2021
Äldreomsorg på Lidingö
Birgitta Sköld berättar om äldreomsorg på Lidingö
 
torsdag den 16 december 2021
Styrelsemöte
 
fredag den 17 december 2021
Internt LRK (Jultallrik)
 

tisdag den 30 november 2021
Årsmöte

Årsmöte 26 november 2021
I fredags genomfördes klubbens årsmöte, i en samlad och god andra. Vår eminente ordförande var C-G Leissner manade på oss varför vi kunde hålla tiden c:a 30 minuter. Till ny inkommande president valdes Pär-Anders Pehrson, övriga nya i styrelsen blev Kristina Pollack samt Ulla Timner. Ingrid Hesser lämnade styrelsen tillsammans med Daniel Vladareanu.

 
tisdag den 23 november 2021
Veckobrev 56 -v46 -21/22
Miljögruppen

Miljö- och klimatfrågorna är nu mer aktuella än någonsin, inte minst i ljuset av det senaste klimattoppmötet COP -26. Miljön har också blivit Rotarys senaste fokusområde. Lidingös position som ”den gröna ön” förpliktar. Mot denna bakgrund har initiativ tagits till ett konkret klimatarbete inom alla tre Rotaryklubbarna på Lidingö. En första början har gjorts genom plantering av sommaräng och blomsterlåda utanför stadshuset till förmån för pollinatörer. Där har också satts upp en informationstavla, samt alla inbjudits att sätta upp insektshotell.

Vidare har kontakter tagits med andra aktörer på Lidingö, som Naturvårdsföreningen och kyrkan, samt en dialog inletts med Lidingö stad. Andra konkreta initiativ som studeras är möjligheten att anlägga våtmarker, ex.vis i Gråviken, efter modell av det s k Utö-initiativet. Naturpromenader har organiserats, och Rotarys verksamhet på området har uppmärksammats i lokalpressen.

 

Diskussionen framåt syftar till att öka och förankra intresset inom klubbarna för insatser för miljön med den möjliga målsättningen att bli en etablerad partner på Lidingö i arbetet för en bättre miljö.

I och med miljögruppens engagemang har Rotary fått ytterligare en inriktning som vi som varit med ett tag måste förhålla oss till, tack för att ni väcker upp (Kess Simmasgård).

 

 
måndag den 15 november 2021
Veckobrev 54 -v44 -21/22
Lidingö Nyheter

Andreas Lindberg, ägare till Lidingö nyheter berättade om hur många unika läsare de har under olika tidsperioder, antalet besökare har ökat varje år bakåt från det att Andreas tog över Lidingösidan. Ansträngningarna att få myndigheterna att uppfatta Lidingö Nyheter som en tidning och få presstöd, har varit såväl en dyr som jobbig resa, två försök och två avslag. Andreas har gett upp och satsar nu mer på att på andra sätt bredda verksamheten som underlag för ökad fakturering.

Andreas har varit Lidingö troget och bor kvar i huset han växte upp i nere i Brevik. Det var trevligt att möta Andreas, lugn och ändå fylld med humor, tack för att vi fått lite insikt i hur det är att vara ”webbredaktör
 
måndag den 1 november 2021
Veckobrev 53, v43 -21/22
Polisens arbete mot sexuella trakasserier på nätet

Vi hade besök av Elin Nelly från NOA, tidigare rikskriminalen. Vi fick verkligen något att tänka på, Elin beskrev processen då ex en äldre man utger sig för att vara en flicka i 10-årsåldern, hur man under lång tid bygger upp en relation och hur mannen stegvis efterfrågar mer avancerade bilder. Elin sa – vet ni vad era barn och barnbarn gör med sina telefoner? Vi i publiken insåg att om detta vet vi inte särskilt mycket.

 

Elin beskrev vilket omfattande arbete det är att fånga in en pedofil. Det värsta hon berättade var vad som bl a sker i Filipinerna. Svenska pedofiler kan ”beställa” våldtäkt på barn som filmas och sänds till köparen. Ofta sker dessa våldtäkter inom familjen. En liten tröst är att de svenska pedofiler som köper dessa filmer de döms för våldtäkt trots att de inte är/har varit i Filipinerna. Elin tack för ett bra föredrag.

 
tisdag den 26 oktober 2021
Veckobrev 52, v42 -21-22
Egoföredrag Kristina Pollack

En av våra nya medlemmar här på Lidingö Kristina Pollack hade sitt ego-föredrag. Lämnade Stockholm efter studentexamen för studier i Lund. Leg psykolog, specialist Arbets- Organisationspsykologi. Anställd I Flygvapnet/Försvarsmakten. Entrédörren var FV/Uttagnings- kommission. Därefter Flygsäkerhetsinspektionen/HKV och tillika parallellt Human Factor utredare i haverikommissioner vid SHK i 25 år. Många internationella uppdrag och engagemang världen över. Avslutar de sista 9 åren i FM som Försvarsöverpsykolog. Därefter konsult 9 år; ledamot i OKG Säkerhetskommite’ , bedrev internationellt utbildning inom HF/ Flight Safety/ Accident investigation, många styrelseuppdrag. 

 

Mor till 5 barn; fyra från äktenskap med ett av Gustaf Dalens barnbarn samt ytterligare en son i det 40-åriga äktenskapet med en fd FV- officer/ stridspilot senare SAS kapten. Bosatt på Lidingö 50 år.

 

Vilket liv… vi som lyssnade häpnade, kan man vara med om så mycket.

 
måndag den 18 oktober 2021
Veckobrev 51, v 41 -21/22
Godännande av Covid vaccin
Denna gång handlade det om ”Hur blev Covid vaccinerna godkända? Det var apotekare Kerstin Franzén med stor erfarenhet från läkemedelsindustri såväl i Europa som övriga världen berättade för oss om vilka krav som gäller för godkännande av ett läkemedel och vacciner och speciellt om varför vaccinet mot Covid 19 kunde godkännas så snabbt. Även Kerstin som är sakkunnig inom området förvånades över hur snabbt produktionen av vaccinet kom igång. Ett annat område som förenklade var texten/dokumentationen skulle anges på alla inom EU förekommande språk. Men denna gång räckte med ett språk engelska.  

Vi säger tack till Kerstin, vi har fått en överblick av ett mycket komplicerat arbetsfält, nu vet vi lite mer.

 
måndag den 11 oktober 2021
Veckobrev 50, v 40 -21/22

Lidingöbron
I fredags (8/10) fick vi lära oss om en av våra viktiga fastlandsförbindelser (Lilla Lidingöbron), det var Jan Werner, projektledare för bygget som var och föreläste för oss. Några saker som stack ut: De anställda på bygget talar sammanlagt 36 språk, ansvarig entreprenör är ett schweiziskt bolag, gång- och cykelväg ska invigas nästa år medan hela bygget ska vara klart året därefter.

 

Bygget har hittills inte drabbats av några allvarliga bakslag och man håller budget.

 

När gamla bron rivs hamnar den med stor säkerhet i Oxelösunds järnverk, dvs det gamla järnet blir som nytt igen

 
måndag den 4 oktober 2021
Veckobrev 49 -v39 21/22

Klimatsmart Energi  -Erik Dahlen Stockholm Exergi

Erik Dahlén som är Research manager på Stockholm Exergi föreläste om dåtida, nutida och framtida energisystem

Han började sin föreläsning på 1800-talets Stockholm då man var starkt beroende av kol för uppvärmning, matlagning mm. Bilden han inledde med visade en stadsvy full med smog och med samma vinkel följde en nutida bild visade den förbättring som skett. (se hans film  Stockholms Energiresa Youtube Erik Dahlen)

Han berättade om hur de underjordiska näten återanvände värme och kyla. Var 11:e dag värmer detta system hela Stockholm. Energiåtervinning av restavfall i Högdalen. Han berättade om vindkraft, sol, bioenergi och kolsänkor.

Han berättade om den globala miljöpolitiken, Parisavtalet, IPCC rapporten och vad Kina gör och inte gör för att medverka, samt Sveriges Klimatpolitiska vägvalsutredning där Bio CCS är en viktig del. (Fångar in CO2 från atmosfären för att bli klimatpositiva ( Stor klimatpotential - Stockholm Exergi )

Avslutningsvis gav han oss sin syn på var han trodde vi skulle vara på 2030-talet och den bilden kändes mer positiv och nyanserad än det man dagligen ser i nyhetsflödet.

 Efter föreläsningen följde många frågor från de miljöintresserade medlemmarna.

 
måndag den 27 september 2021
Veckobrev 48 -38 -21/22

Egoföredrag Anne Dalén
Med gammelfarfar som hette Gustaf så är det kanske inte så förundrande över att även Anne har och har haft ett intressant och händelserikt liv där hon hunnit med mycket.

De var fyra syskon som föddes tätt på Lidingö och kallades allmänt för ”Dalenarna”. Syskonen var mycket intresserad av idrott och hon provade på det mesta vilket också senare skulle avspegla sig i hennes yrkesliv.

 De flesta sporterna gick bra för den tävlingsinriktade Anne, och hon mindes en orienteringstävling där de ställt upp som nybörjare och tänkt att det löser sig nog. Kom helt vilse och när hon till slut hittat tillbaks stod det bara hennes mamma med sin röda bil kvar på parkeringen samt en arrangör som var beredd på att tillkalla polis för eftersök. Man måste tordas försöka verkar tidigt ha varit hennes devis.

 Pluggade till revisor men insåg vid praktiken att detta var inget för henne. Fortsatte på restaurangskola i Schweiz och kom så småningom till ett konsultbolag med inriktning hotell. Detta ledde så småningom

vidare in Londons bankvärld där hon bytte från hotell till tillverkande industri.  Fortsatte inom finanssektorn med olika spännande utmaningar vilka hon klarade av galant.

Gifte sig med en Italienare, också verksam i finansbranschen, och fick två barn. Flyttade efter 30 år utomlands tillbaka till Lidingö. Brinner för flera saker bl.a. ett projekt för att barn under 10 år ska lära sig mer om olika kulturer.

 
tisdag den 21 september 2021
Veckobrev 47 v 37
Rikard Josefson Lidingöbo & vd Avanza

 

Rikard Josefson gav oss en rejäl lektion i gott ledarskap, jag tror att det goda ledarskapet utgör förutsättningen för den positiva utveckling som Avanza Bank har haft under senare tid. Ex alla deras kurvor pekar uppåt, inte bara lönsamheteten i kronor utan även i nöjda kunder. Exempelvis är kundmottagandet ett av deras viktigaste arbetsområden.

 

De designar och bygger sina IT-system själva av anställd personal, ”det är bättre att få en lönecheck än att sända en faktura” lönechecken knyter personen närmare företaget och de produkter man arbetar med att utveckla. Under pandemin anställdes fler än 100 nya medarbetare.

 

 

På Avanza Bank är klädstilen olik den som vi vanligen möter när vi är på bankbesök, blå kostym med vit skjorta och klänning med knytblus. På Avanza Bank är det mer ungdomligt, jeans och tröja är den vanligaste uniformen. Men så kanske det blir när medelåldern är c:a 35 år.

 

Tack igen för ett mycket charmigt föredrag.

 
tisdag den 14 september 2021
Veckobrev 46, v36 21/22

Världsomseglare Gurra Krantz
Vi var 22 medlemmar och 3 gäster. Gurra Krantz besökte oss, det blev ett mycket bra möte, han visade hur en dag på jobbet kan se ut för en kappseglare, bara det hur man tvättar sig genom att hälla en hink vatten över huvudet dvs saltvatten, det gillar inte jag, man blir kladdig.

 

Han berättade om sin egen utveckling som människa i mötena med helt andra världar än som vardagen är för de allra flesta av oss.

 

Vi fick en bild av hur snabbt utvecklingen kan gå, från enkla segelbåtar till tekniska maskiner, att segla i femtio knop, närmare 100 km/h det är något alldeles extra.

Nu verkar det som Gurra är väg att slå sig till ro som marinaägare här på Lidingö, vi önskar honom välkommen och säger, tack Gurra det var ett jättebra föredrag du tog oss alla med din charm. 

 
tisdag den 7 september 2021
Veckobrev 45, v35 21/22

Kalla Kriget -Stridspilot
Jag har de andra tre viggenplanen på min högra sida, jag ser deras ljus i mörkret, vi flyger tungt, fullastade med robotar och bomber strax under ljudnivån, vårt uppdrag är kortfattat och enkelt ”håll gränsen”. Vi är på väg mot U:137 som gått på grund i Blekinge en fritagningsflotta kommer från öst med direkt kurs på U:137. Vårt uppdrag är att stoppa företaget. I hörlurarna ropar luftstridsledningen ”Avbryt återvänd till basen” Det var ingen fritagningsflotta. Om detta och mycket mer berättade Anders Johansson under rubriken Kalla kriget. Tack för att vi fick en liten inblick hur det var på den tiden.

 
tisdag den 31 augusti 2021
Veckobrev 44, v34 21/22

Fastighetsbranschen
Fredagen bjöd på en mängd kunskaper om byggande, hur man lånar pengar, statens förändrade syn på skatten mm och det var Jonas Gadelius från Gadelius Fastighetsbyrå höll i trådarna. Vi fick lära oss att Lidingö är en unik marknad, det finns gott om dyra boenden medan det saknas billiga boenden, det billigaste radhuset kostar om kring 10 miljoner. På andra marknader går det att hitta billigare. Inlåsningseffekten påverkar marknaden på ön negativt. Ex ett äldre par som säljer huset för att flytta till en bostadsrätt får inte så mycket pengar över kanske t o m att de vill låna på nya boendet. För att få låna måsta man ha förvärvsinkomst och det har inte pensionärer, så de blir kvar i huset och inlåsningseffekten är pågående.


Totalt var vi 25 rotarianer och en gäst, nytt rekord för terminen
 
tisdag den 24 augusti 2021
Veckobrev 43, v33 -21/22

Fredagen den 20 augusti en liten tillbakablick

Uppstart efter sommaren och årets första fysiska fredagsmöte. Inledande information om en tänkt vårkonsert.

 

 
 
tisdag den 15 juni 2021
Veckobrev 41, v 24 - 20/21
Presidentskifte, medlemsintagning och sommaravslutning med lotteri fredag 18 juni kl 12.00

För att kunna planera behöver du som kan komma anmäla dig SENAST IDAG TISDAG 15 JUNI - det gör du här.

 
måndag den 14 juni 2021
ROTARYS musikstipendium

MATEUSZ fick ROTARYS musikstipendium

Bild från Lidingö Nyheter

 
onsdag den 9 juni 2021
Veckobrev 40, v 23 - 20/21

Meteorolog Pia Hultgren - Väderprognosen - mer än en mobilapp

Under fredagens lunchmöte fick vi lyssna till vår välkända meteorolog från TV, Pia Hultgren. 1990 började Pia sin tjänst på Försvarsmakten där hennes stora intresse för djur och natur inspirerade till meteorologistudier. Efter första föreläsningen med den framstående, numera framlidne, klimatforskaren Bert Bolin, grundare av FNs klimatpanel, var hon fast. 2007 lämnade hon Försvaret med majors grad för sin nuvarande tjänst på SVT. Pias stora förebild var 

Atmosfärens olika lager, jordens rotation, solens värme och vattnet skapar vädret som styr oss människor och vårt beteende. Globala prognosmodeller görs med en längd på 10 till 15 dygn och regionala prognosmodeller på 1 till 3 dygn. Superdatorer och mätinstrument används och alla observationer och parametrar samlas ihop vid samma tidpunkt. Satellitbilder och radarbilder konstrueras, viktiga för  bl.a. WHO, SMHI, Försvarsmakten och Eumetsate. 

Pia avslutade sin föredragning med att påpeka att meteorologin är en ung vetenskap där mycket forskning återstår att göra.

 

 
tisdag den 1 juni 2021
Veckobrev 39, v 22 - 20/21

Vad krävs för ett riktigt gott kaffe, och en lönsam verksamhet när världen ställer om?


Vid fredagens lunchmöte fick vi via video av VD Johannes Hultberg en föredragning om Gåshaga Kafferosteri, Sveriges största leverantör av ekologiskt specialkaffe.

Företaget tillhör Bonver koncernen och projektet startades 2015 med att producera egenrostat delikatesskaffe till kaffemaskiner åt företag och restauranger. Handplockade gröna kaffebönor importeras och rostas i 30 kg-satser på lägre temperatur och längre tid än brukligt, vilket ger den goda smaken och aromen. Gåshaga Kafferosteri är idag ett av Sveriges främsta mikro-rosterier med sälj- och servicekår över hela landet och med mottot ”Färskheten gör skillnad”.

Covid pandemin som påverkat många företags personalstatus med arbete hemifrån samt nedstängda restauranger har påverkat företaget. Personal har korttidspermitterats men nu med vaccin och sommar finns en stark framtidstro.

 
tisdag den 25 maj 2021
Veckobrev 38, v 21 - 20/21

Vad hände egentligen? 16 år som stadsdirektör i Lidingö stad - Kjell-Olof Karlsson

Kjell-Olof Karlsson bjöd  oss på en intressant titt "bakom kulisserna".

Vid fredagens lunchmöte berättade vår medlem Kjell-Olof Karlsson om sin 16 år långa tjänst som Stadsdirektör i Lidingö Stad, en tjänst som han tillträdde 1998. Vi fick höra om de stora projekt som genomfördes under Kjell-Olofs tid som opolitisk tjänsteman och Stadsdirektör, som t.ex.
• Gåshagaprojektet där ett industriområde förvandlades till bostadsområde, försäljningen av
• Det kommunalt ägda Lidingö Energi,

• Skolans valsystem där den kommunala skolan fick ett stort förtroende i jämförelse med de privata vid en omröstning bland föräldrar till barnen.

• Äldreomsorgen byggdes kraftigt ut vid Björnbo, Rudboda och Dalénum.

• Lidingöbanan blev kvar och
• Millesgården stöttades med bidrag från Lidingö stad.
• År 2003 besökte drottningen och kungen vår ö och beundrade det hela.

Med 2000 anställda blev nyckelordet för Kjell-Olof förtroende. Hans första sju år på sin position karaktäriserades av en hård uppförsbacke medan de följande sex åren gav en förlig vind då näringslivet påverkade kommunens organisation och Hälsoprofilen infördes.

Slutomdömet av de 16 åren blev ”Glädje, Lärorikt och Roligt”.

 

 
fredag den 14 maj 2021
Veckobrev 37, v 19 - 20/21

VI SES UTE - En guidad tur av rotarianen Helena Klangemo

Vi fick en uppskattad guidad tur av Helena Klangemo, medlem i Lidingö Milles och certifierad naturguide inom Naturskyddsföreningen. De övriga två Lidingöklubbarna bjöds  in att vara med och sammanlagt var vi ett 20-tal personer som deltog i den mycket uppskattade naturvandringen vid Södergarn. Helena har skrivit en fantastiskt fin summering av allt det fina vi fick uppleva och den informationen finns att läsa här nedan:

Vandring på Södergarn med Rotary Lidingö 2021 05 21

Samling vid infarten till Södergarns kursgård. Till vänster växer några mäktiga askar, kungsträdet som det kallas då de kommer sist (löven) och går först. Asken är ett av våra ädellövträd som har varit viktiga resurser i bondesamhället på grund av sina egenskaper. De övriga är lönn, lind, bok, avenbok, ek, alm, och fågelbär (körsbär). Asken trä är hårt och segt och används till golv bl a , möbler, träskor, yxskaft. På sommaren hamlades asken för att torka löven för att ges som vinterfoder till djuren. Det ansågs som ett proteinrikt foder i klass med havre.

Vi strandkanten är en liten av vass uppbyggd kudde. Där häckar varje vår skäggdoppingen. Honan låg och ruvade och hanen gled runt och sökte föda.

Vidare på Södergarns gräsmattor på gångvägens högra sida är några åkerholmar. De är tydligt rundslipade och de stenar som varit infrusna i inlandsisen. Stenarna har även lämnat spår i form av isräfflor.  Isen som varit 3–4 km mäktig, har en inre rörelse på grund av sin egen tyngd. Rörelsen är alltid vinkelrät mot is-fronten och pågår oavsett om isen växer på grund av ett kallt klimat eller om den krymper på grund av att det blivit mildare. I Stockholmsområdet har isräfflorna en i stort sett nord-sydlig riktning. Berggrunden i hällen är vårt urberg är ca 2 miljarder år gammal. Södergarn liksom Bosön består också av en betydligt yngre bergart som liksom kalksten är basisk och är en anledning till att floran här är unik för Lidingö. Den heter amfibolit, och går tillsammans med några andra basiska bergarter under samlingsnamnet grönsten.

På väg mot strandängen stannade vi och tittade på två gamla kulturväxter: krusbär och pimpinellros. Pimpinellrosen kallas också torparros och blev populär på 1700-talet. Här blommade även gökärten. Södergarn (søtagarn) nämns första gången som ett torp på 1300-talet då Bo Jonson Grip köpte stora delar av Lidingö. Sö är en äldre benämning på småboskap, i synnerhet får, så namnet inget med ”söder” att göra, utan har som det ofta blir förvanskats under åren.

Så är vi då framme vid strandängen eller björkhagen. En riktigt gammal hävdad ängs/hagmark som växte igen under 1980-talet. I början av 2000-talet började Naturskyddsföreningen på Lidingö, i samarbete med Lidingö stad röja sly till. I början såg man inte vattnet eller de gamla björkarna. Efter flera års röjning kunde man börja faga, dvs räfsa gammalt torrt gräs och grenar på våren. I slutet av sommaren slås gräset med lie. I dag är det en av de vackraste platserna på Lidingö, på gott och ont. Att platsen blivit så vacker gör även att många vill vara där, vilket har lett till ett slitage och flera av de ovanliga växterna har tyvärr försvunnit.

Här spred vi ut oss för en härlig fikastund. En underbar dag som vi får spara i minnet!

Är ni intresserade av kartor med jord- och bergarter, kolla på Sveriges Geologiska Undersökningar, sgu.se

Är ni intresserade av historiska kartor, kolla på Lantmäteriet, lantmateriet.se

Helena Klangemo

klangemohelena@gmail-com

070 652 24 14

 
onsdag den 5 maj 2021
Veckobrev 36, v 18 - 20/21

Skärningspunkten mellan historia, kultur och vin

Vid fredagens lunchmöte fick vi av vår medlem Jan Herrlin lyssna till en intressant föredragning om vinets historia som Jan genom sina efterforskningar tecknat ner i en skrift med titeln ”Om statsmän, generaler, författare, skalder och kompositörer  kring sekelskiftet 1700-1800 samt deras förhållande till vin”.
Föredragningen började med korkens historia. Korkträden växte i Portugal, men den tidskrävande bearbetningen bidrog till att korkarna blev alltför dyrbara varpå man övergick  till att pressa ihop korkrester. Vi fick även en lektion i förvaring av vin från antikens drejade amforor, senare vid tiden för Kristi födelse i tunnor av trä, och när konsten att blåsa glas upptäcktes  karaffer och flaskor.

Jan fortsatte sin berättelse med början på 1600-talet om hur britter bosatte sig i östra delar av Nordamerika och tog med sig sina vinvanor. Så småningom framstod krav av att de skulle betala en skatt vilket väckte vrede, men med hjälp av The Boston Teaparty 1773 – 1781 genomfördes britternas självständighet borta i östra USA.

Självständighetsförklaringen med president Jefferson och ytterligare 7 medlemmar genomfördes och firades 1776.  Man skålade i vin (Madeira) som fortsättningsvis blev en tradition.

Även Napoleons, Karl XIVs och Bethovens vinvanor var speciella och kulturella. Med tiden upptäcktes även tjusningen med Champagne, varpå Jan avslutade sin föredragning att med sabel sabrera en flaska champagne.

 
 
onsdag den 21 april 2021
Veckobrev 34, v 16 - 20/21

Pandemin och Lidingö församling

Under fredagens lunchträff fick vi lyssna till kyrkoherden på Lidingö, Magnus Östling, som berättade om hur församlingen hanterat sina uppdrag under pandemin.

Människors ensamhet och behov av ökad kontakt med omvärlden har gjort att kyrkan omstrukturerat sina aktiviteter med mottot ”Inte ställa in utan ställa om” samt ”Hålla i och hålla ut”.  En ledningsgrupp med kommunikatör har bildats och som träffades dagligen för att ombesörja en själavårdande hållning. En digital omställning har införts med gudstjänster som spelas och streamas, Zoom-möten med körsångsgrupper och en uppsökande verksamhet har genomförts tillsammans med Diakonia. Riskgrupper hjälps med post, medicinhämtning och soppleveranser bl.a. Kyrkan har hjälpt ensamma individer på ett fantastiskt sätt, men ändå är saknaden stor att inte få träffas på samma plats och att behöva arbeta i ovisshet på grund av nya restriktioner.

 
 
onsdag den 14 april 2021
Veckobrev 33, v 15 - 20/21

Att vara en livaktig Rotaryklubb

Under fredagens lunchträff hölls ett rundabordsmöte för klubbens medlemmar med syfte att stimulera kamratskapen och diskutera önskemål som finns för att utöka aktiviteter och projekt inom klubben. De deltagande delades randomiserat in i grupper om två personer med avsikt att under 15 minuter diskutera och föreslå aktiviteter.

Inledningsvis presenterade Marianne Gattberg, som driver Vänföreningen på Lidingö, samt Helena Klangemo från Lidingö Millles  hur vi med enkla medel och en liten insats kan göra skillnad och ha kul genom att via kontaktmöten med de nyinkomna stimulera dem till att få en chans att lära sig bättre svenska.

Många förslag presenterades, bland annat ”after work” träffar, utsmyckning av Rotary i någon av Lidingös rondeller, möten med nykomna till ön för att stimulera till en bättre svenska, samt eventuellt bildandet av bokcirkel, konstklubb och vinprovningsgrupp.

Alla var ense om att vi har roligast när vi träffas och det hoppas vi snart få göra. Var och hur ofta får vi återkomma till.  Att prata svenska för bättre integration och ett trevligare samhälle en timme i veckan det var definitivt något som flera gav uttryck för att de ville. 

 
tisdag den 6 april 2021
Veckobrev 32, v 14 - 20/21

Brottsutvecklingen i Lidingö stad

Vid fredagens lunchmöte berättade Pontus Enbom om sitt arbete som kommunpolis i Lidingö stad sedan 2019 samt om brottsutvecklingen i staden.

Lidingö tillhör det lokala distrikt som även omfattar Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen. Dessa områden täcks av en kommunpolis och 500 områdespoliser. Pontus arbetar strategiskt medan områdespolisernas uppgift är att arbeta operativt. En samverkansöverenskommelse utarbetas med Lidingö stad som omfattar brottsförebyggande arbete, trygghetsskapande samverkan samt säkerhetshöjande insatser.

Antalet bostadsinbrotten på Lidingö har sjunkit under de senaste åren medan våld i nära relationer ökat såsom personrån utomhus och klotterskadegörelse. Beräknat på antal brott begångna per 10000 invånare ligger Lidingö lägst i jämförelse med kranskommuner såsom Solna, Täby, Österåker, Danderyd och Sollentuna.

Tryggheten på ön stärks av bl.a. kontroll av belysning i mörka områden, vegetation som beskärs för att inte skymma, social information, kontakt med skolor samt trafikinsatser. Pontus betonade även vikten av grannsamverkan. En grannstödsbil som cirkulerar på Lidingö och bekostas av kommunen stärker tryggheten. Pontus uppmanar också öns innevånare att rapportera misstänkta händelser till polisen via 114 14.

 
 
tisdag den 23 mars 2021
Veckobrev 30, v 12 - 20/21

Sundbybergs Rotaryklubb med och kvinnokraft i Järva i samverkan och mer

Sundbybergs Rotaryklubb, Anders Bergström, Liselott Norén och Karolina Wichman stod för programmet via zoom. De berättade om sina projekt som bland annat involverar kvinnor i Järva och barn i Sundbyberg och vi fick tillfälle att utbyta erfarenheter och bygga nätverk. Många paralleller fanns med vår egen klubb. Sundbybergs Rotaryklubb bildades för 65 år sedan och under åren har det maximala antalet medlemmar varit 75, men är nu nere i 28, klubben har helt enkelt mist sina medlemmar på grund av "naturlig avgång" och nyrekryteringen har inte varit långsiktig. En Rotaryklubb som bildats i Järva är sedan ett år tillbaka sammanslagen med Sundbybergs Rotaryklubb. För att locka ungdomar till klubben har ett antal miljöprojekt startats varav ett är att rensa bort plast från Bällstaån i samarbete med Rotaryorganisationen End Plastic Soup. Skolelever är de aktiva, lärare leder och hjälper till. Ytterligare ett inspirerande område som engagerar medlemmarna och har sin upprinnelse från Järvaklubben är samarbetet med verksamheten REFO http://refo.nu/. Använt material samlas in för skapande aktiviteter där invandrarkvinnor deltar, vilket även ger en god möjlighet till språkinlärning. För kvinnornas barn ordnas barnpassning där skolelever hjälper till med ersättning av liten penning, insamlad av Rotary. Rörelsekalender med träning via Facebook i vintras och planer på att ordna ett Tomterace som andra klubbar runt om i Europa gör är aktiviteter på agendan. Man har också köpt in och distribuerat ansiktsmasker i samband med pandemin. Sundbybergs Rotaryklubb ser att vi framöver behöver blanda digitala och fysiska möten och öka de sociala aktiviteterna. Det är ett litet kärngäng som lägger ner mycket arbete för att utveckla och driva klubben framåt och man har ett gemensamt tydligt fokus på att rekrytera nya medlemmar. Tack vare synlighet i sociala medier, facebook, instagram och twitter har flera nya kontakter knutits och man har märkt ett ökat intresse.
Vill du veta mer om Sundbybergs RK och vad de gör gå in och följ dem på någon av de här kanalerna:
 
tisdag den 16 mars 2021
Veckobrev 29, v 11 - 20/21

Med flera karriärer i bagaget berättar vår nyaste medlem Birgitta Sköld

Under fredagens möte fick vi via ego-föredrag lära känna vår nya medlem Birgitta Sköld. Birgitta har sedan 1980 bott på Lidingö med sina två hundar och en katt, och har även en lägenhet i Spanien. Under flera år har hon varit medlem i Långängens Rotaryklubb men hälsas nu välkommen till oss.

Sin karriär påbörjade Birgitta som jur kand inom försäkringsbranschen där hon bland annat ägnade sig åt tjänstepensionsförsäkringar, men efter 30 år i branschen ville hon ägna sig åt något annat. Hon startade eget konsultbolag med affärsstrategi och tjänstetillsättningar som idé. Men politik och samhällsfrågor tog över och nu efter 10 år inom politiken på Lidingö är hon kommunalråd för Lidingöpartiet med ansvar för bl.a. äldreomsorgen. Hennes ambition är att förbättra omsorgen med fler hemtjänsttimmar, mer dagverksamhet och fler utomhusaktiviteter för de äldre. Birgitta arbetar tillsammans med näringslivet och berättade om den stigande arbetslösheten på ön och därmed ökande förfrågningar om ekonomiskt bistånd. Den psykiska ohälsan bland de unga på ön ökar. Tillsammans med övriga partier på ön har ett samarbete bildats, ”Boendekedjan”, med syfte att utveckla omsorgsboendet för de äldre som vill fortsätta bo hemma så länge som möjligt. Birgitta anser att stödet från civilsamhället är väldigt viktigt och hennes devis är ”Utan spaning, ingen aning”.

 

 
tisdag den 9 mars 2021
Veckobrev 28, v 10 - 20/21

Maktkampen i Berlin - demokratins dödgrävare

Vid fredagens möte hade vi glädjen att återigen få besök av Henrik Fock som följt upp sin första bok Gulaschbaronen med Misstaget i Petrograd

Vi fick en inblick i skeendet under perioden 6 november 1932 - 31 januari 1933 som rubricerats Maktkampen i Berlin - demokratins dödgrävare.
I mellankrigsåren antog Tyskland en konstitution som anses ha varit världens mest moderna och demokratiska. 1929 års börskrasch drabbade Tyskland hårt och landet hamnade i en djup kris med svält och 30%-ig arbetslöshet. Stridande milis, kommunistisk och nazistisk, tog till vapen. Man utlyste val på val. En analys av förmågan att klara ett uppror gjorde gällande att man skulle klara att slå ner kommunisterna men inte nazisterna som i valet 1928 fått 2,9% av rösterna.  I de många val som utlyses i krisens kölvatten ökar Hitlers ställning markant. Paul van Hindenburg, en ärkekonservativ 85-årig fosterlandsvän och fältherre uppmanas ställa upp mot Hitler i presidentvalet våren 1932. Hindenburg vinner valet, Hitler får 37% av rösterna. 
Den 6 november 1932 utlyses ytterligare val då man inte når majoritet utan nazisterna. Genom en indirekt kupp manövreras Paul van Hindenburg ut. 
I det efterföljande händelseförloppet som finns delgivet i boken i detalj får Hitler en position som gör det möjlighet för honom att upplösa riksdagen och utlysa nyval i mars 1933. Innan nyvalet, den 27 februari 1933, härjas Berlins riksdagshus av brand.  Riksdagshusbranden anses vara ett avgörande moment i etablerandet av nazisternas styre. Huruvida den huvudanklagade, holländaren Marinus van der Lubbe, verkligen anlade branden eller ej har varit föremål för diskussion men oavsett vilket gav branden en anledning för Hitler att påbörja avvecklingen av den tyska demokratin.

Du kan hitta information om böckerna här:

www.henrikfock.se

 
onsdag den 3 mars 2021
Veckobrev 27, v 9 - 20/21

Petra Wadström, uppfinnare och grundare av Solvatten, vattenrenaren som drivs enbart av solens energi

Vid fredagens möte hade vi glädjen att få en exklusiv presentation av Petra Wadström, uppfinnaren till Solvatten, vattenreningssystemet som renar smutsigt vatten med hjälp av solens strålar och värme. 

 

Historian tog sin början i Australien under tidigt 90-tal, där Petra med familj levde under en period. Petra slogs av överflödet och intensiteten i solljuset. Hon var övertygad om att solens kraft  skulle kunna utnyttjas mer och att den kraften skulle kunna förbättra liv för många människor i fattigdom. Petra konstaterade att den mängd solenergi som träffar landets yta är enorm och skulle kunna användas bättre. Istället används fossilenergi till tex vattenuppvärmning.

 

Idéen växte fram och material, funktion och design testades för att kunna maximera effekten av solens UV-strålning och värme. Tidiga tester visade att solstrålarna kunde användas för att både rena och värma vatten. Petra lät tillverka en test-serie av produkten och förundersökningar gjordes för vidare studier. Solvattens effekter validerades i en mängd olika sammanhang för att säkerställa reninggrad, livscykelkostnader, energibesparingseffekter och socio-ekonomiska fördelar.

 

Sedan 2011 produceras Solvatten i en serieproduktion som är anpassad för stora volymer. Med hjälp av denna  soldunk är det möjligt att rena vatten från mikroorganismer med hjälp av solenergi och därmed erhålla ett rent dricksvatten. I dag saknar mer än 2 miljarder människor tillgång till ett säkert och rent vatten. Solvatten är en stor hjälp för kvinnor i bland annat Afrika där endast cirka 14 % av befolkningen har tillgång till el och där det renade vattnet kan användas inte bara att dricka utan till den personliga hygienen, skötsel av nyfödda och i vardagen i form av rent och varmt vatten för ökad hygien. Idag finns mer än 450 000 användare av Solvattendunken i 20 länder. Visionen för Solvatten är en värld där alla kan leva ett friskt och värdigt liv och i samarbete för en hållbar framtid.

 
tisdag den 23 februari 2021
Veckobrev 26, v 8 - 20/21

Tio mot en - en ojämn kamp för sanningen om M/S Estonias förlisning

Vid fredagens möte besökte oss Anders Ulfvarson, professor emeritus i skeppsbyggnad vid Chalmers, för att ge oss sina synpunkter på en ojämn kamp för sanningen om M/S Estonias förlisning. Förhoppningen är att den kritik som riktats mot Henrik Evertsson dokumentär om sina dykningar till fartyget och för vilken han fått stora journalistpriset, kan få ett slut på de konspirationsteorier som cirkulerar.

 

Tjugosex år efter olyckan som förorsakade 852 människors död söker han sanningen efter en ofullständig utredning. Brister och oegentligheter i protokollet dagen innan Estonia lämnade Tallin visar att fartyget var sjöodugligt enligt Ulfvarson. Felaktig lastning som ger 1 grads slagsida, hög hastighet, stampning och överstigande vågor gör att fartyget förlorar stabilitet och får ytterligare slagsida som skapar starkt tryck mot visiret som kan lossna. Skadan på fartygets styrbordssida, 4 meter högt och 2.2 meter brett, med vittnesmål från flyende passagerare som flytt från sina hytter när vatten strömmar in, anser Ulfvarson visar att avfallet av visiret och skadan har en nära tidsanknytning. Sambandet med skadan och inströmmande vatten är så stark att man kan utesluta stenbumlingar på botten..Hur själva hålet uppkommit vill han däremot inte spekulera i.

Estland, Finland och Sverige kommer att utföra robotdykningar samt höra överlevande från katastrofen om deras upplevelser för att komma närmare sanningen.

 
tisdag den 16 februari 2021
Veckobrev 25, v 7 - 20/21

Kan EUs "Green Deal" rädda klimatet? - Anders Wijkman

Anders Wijkman, f.d. EU Parlamentariker, biträdande generalsekreterare i FN, generalsekreterare för Röda Korset m.m., besökte vår klubb med en föredragning om EU-projektet  ”The European Green Deal”.

   Projektet som  startades 2019 behandlar klimatfrågan i världen och dess problem, inte bara i Europa utan på hela vår jord. Med de möjligheter som står till buds såsom resurser, ekosystem, biologisk mångfald, befolkningsutvecklingen m.m. måste omedelbara åtgärder globalt vidtas för att bromsa hoten av klimatförändringar och dress konsekvenser.

   Skillnaden mellan hur naturen fungerar och hur människan tänker framgår t.ex av avskogning i vissa länder, att korallreven försvinner, Golfströmmen mattas av, isen vid polerna smälter, utsläpp av växthusgaser och fosila bränslen. Människan är fiende till naturen, någonting som måste förändras. Insekterna klarar sig utan oss, men vi klarar oss inte utan dem.

800 miljoner människor på jorden går hungriga medan 2 miljarder är överviktiga. Utvecklingen i de fattiga länderna måste få hjälp att åstadkomma de uppsatta målen.

EUs gröna projekt utgår till betydande del från analyser och förslag från olika vetenskapliga organ.

 
måndag den 8 februari 2021
Veckobrev 24, v 6 - 20/21

"Segla under radarn i USA med S/Y Engla" - Kess Simmasgård

Vår klubbmedlem och inkommande president Kess Simmasgård berättade om sina och hustruns  äventyr under 5 år på havet i deras Swan-båt S/Y Engla. Seglatsen startade i Stockholm och gick längs Europas kust förbi den engelska kusten med tidvattenvariationer upp till 12 meter och vidare via Gibraltar in i Medelhavet. Vintern tillbringades i Grekland och när våren kom gick färden till Kanarieöarna där ARC-loppet startade med den gemensamma färden över Atlanten.  Väl framme på andra sidan i St Lucia besöktes den mellanamerikanska arkipelagen med Puerto Rico, Bahamas och via Florida upp till New York, en sträcka där bl.a. lekfulla och käcka delfiner och stundom hajar följde i deras väg. Vi fick se vackra bilder från seglatsen men även mindre trevliga från vattnet utanför 8-miljonersstaden New York där avloppsvattnet går orenat rakt ut i Atlanten. Färden åter till Sverige gick bra, trots avsaknaden av hustru och med tre helt oerfarna besättningsmän.

 
onsdag den 3 februari 2021
Veckobrev 23, v 5 - 20/21

Nema Problema -Så kan Du bidra till stärkt integration!


Philip Robertson, en av tre grundare till Nema Problema, besökte oss vid vårt fredagsmöte och berättade om verksamheten. Nema Problema är en ideell organisation med integrationsprojekt i Stockholmsområdet och med målsättningen att skapa möten mellan svenskar och nyanlända i Sverige för att hjälpa dessa till arbete och på så sätt stärka integrationen. Enligt UNHCR är idag 7.8 miljoner människor på jorden på flykt, 6 % av dem på flykt till Europa.

Med hjälp av mentorer vill Nema Problema effektivt hjälpa de nyanlända till sysselsättning och en meningsfull social tillvaro, något som visat sig vara berikande för såväl mentor som adept. I vår klubb vill vi få till stånd ett samarbete. Vill du också vara mentor? Kontakta Michael Ehring eller Ingrid Hesser direkt.  

Mentorprogrammet innebär att under 8 månader träffa sin adept 2 timmar per månad och att stimulera och hjälpa att förstå vårt svenska samhälle och knyta nya kontakter.

 
tisdag den 26 januari 2021
Veckobrev 22, v 4 - 20/21

Vem var Wilhelmina Skogh - the Grand Lady på Foresta

Helena Bargholtz berättade om den framgångsrika entreprenören och hotelldrottningen Wilhelmina Skogh, som i 1800-talets Sverige lyckades av egen kraft ta sig till samhällets toppskikt. Redan som 13-åring packade Wilhelmina född Wahlgren, sin resväska med docka och ny kappa och begav sig från Gotland till Stockholm. Under ett antal år med diverse anställningar bl.a. i restaurangbranschen studerade hon parallellt ekonomi och språk. Hon insåg vikten av utbyggnaden av järnvägen och startade tre hotell utanför Sandviken. Genom sin  sociala kompetens, finansiella kontakter, inrättande av telefonlinjer på sina hotell samt installation av ett ångkraftverk för att säkert kunna driva hotellen spred sig ryktet om hennes kompetens. Hon erbjöds anställning på Grand Hotel i Stockholm och avancerade  efter några år till dess chef.
Wilhelmina gifte sig med vinhandlare Per Skogh, och de båda vidtog en del resor i Rhendalen där Wilhelmina beundrade de olika riddarborgarna. En sådan ville hon ha och kalksten beställdes från Gotland för att mellan 1908 och 1910 uppföra Foresta på Lidingö. Men äventyret blev alldeles för dyrt, hennes man dog och ekonomin försämrades.

Tiden för Wilhelmina på Foresta blev inga lyckliga år. Med löfte om en livränta överlämnade hon Foresta till Lidingö köping och flyttade tillbaka till Grand Hotel där hon levde under 4 år. Wilhelmina Skogh blev 77 år. Hon har blivit ihågkommen som ”the Grand Lady of Foresta” och Sveriges första hotelldrottning.

 
tisdag den 19 januari 2021
Veckobrev 21, v 3 - 20/21
Välkommen tillbaka!
Magnus Odéen berättar om sitt händelserika liv

I fredags besöktes vi av Anders Odéen som gav en personlig och innehållsrik resumé över sina år på Lidingö där han varit drivande och initiativtagare för Lidingömässan, fiskbutiken Firren, Galleri Fallera och mycket mer. 
Anders, som är en välkänd profil med stort socialt nätverk, har under pandemin "dragit sig tillbaka" på Gotland för att dokumentera alla sina minnen och upplevelser i en nytryckt bok. Mycket som säkert många känner igen. 

Boken "OM - nån gång ska ju vara den första" går att köpa för 240:- via Swish eller kontakt med Anders direkt.
Ange Rotary om du är Rotary medlem. 

Telefon/Swish: 0708-183671
email: anders.odeen@gmail.com
Hämta bok: Flädertunet 9, Rudboda


 
 
 
tisdag den 15 december 2020
Veckobrev 18, v 51 - 20/21

Exklusiv guidning med Ibb Jessen - Aga - Dalenuém

18/12 12.00 Samling AGAs gamla huvudentré


Ta med en termos med kaffe och en lussekatt eller smörgås. Vi bjuder på glögg och pepparkakor vid Restaurang Villan efter ca 45 minuters promenad

Information om hur du kan vara med i vårt vinlotteri - vinnare dras vid fikat.


Idag gick vi en intressant guidad vandring med rubriken och sträckningen ”från AGA till Dalénum” under ledning av Ibb Jessen, författare till boken med samma titel. Det blev en ”frisk” upplevelse i blåsten med många personliga reflektioner och spännande fakta. Vi avslutade med att dra vinnarna i vårt ovanligt intressanta vinlotteri. Grattis Ulla Timner och Gunnar Karlbom till varsin flaska från Vignoble Des Hautes Collines och grattis Katarina Palmstierna till bonusvinsten ”insektshotellet”.

Lotteriet stödjer vårt projekt ”Naturen på och runt Lidingö” i samarbete med övriga Rotaryklubbar på Lidingö och Lidingö Stad.

 
söndag den 6 december 2020
Veckobrev 17, v 50 - 20/21

Tidningen "Mitti Lidingö" och Vinlotteri

Vid fredagens videomöte deltog 22 personer.

Anna Wilson, journalist och lokal redaktör för tidningen Mitt i Lidingö, besökte oss för att berätta om hur man arbetar på tidningen. Katarina Palmstierna och vår president Ingrid Hesser satt ner för ett samtal med Anna som blev både personligt och informativt.

 

Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB ägs sedan juli 2020 av Ge-Te Media men har funnits sedan 1982, och på vår ö sedan 2017. I dag, snart 40 år efter starten  får vi tidningen i brevlådan en gång i veckan. Mitt i finns i 31 kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet och på redaktionen jobbar 53 journalister. Tidningen är partipolitiskt obunden. Med 1,3 miljoner läsare är den Stockholms i särklass mest lästa tidning.

 

För redaktionen på Lidingö arbetar en journalist, Anna, tillsammans med en avdelning för inköp av annonser. Tidningens målsättning är att vara nära, aktuell och trovärdig och ett förstahandsval för lokala nyheter. Anna säger att journalistiken ska göras på ett ansvarsfullt sätt och med hög trovärdighet. Vi läsare spelar en viktig roll genom att ge tips och idéer så att tidningen kan granska det som inte fungerar och lyfta fram det som gör vår kommun till en bättre plats att bo på. 

Vi tackade Anna med en insättning till vårt lokala projekt och hoppas få anledning att interagera med Mitti Lidingö framöver!

 
tisdag den 1 december 2020
Veckobrev 16, v 49 - 20/21

RÄTTAD TID ! 4/12 12.30 Olle Wästberg: Hur förklarar man valresultatet?

Alla måste registrera sig för att få en länk - se i länken ovan

Olle Wästberg, tidigare bl.a. generalkonsul i New York, besökte oss i oktober och informerade om det amerikanska presidentvalet som skulle äga rum den 3 november. I fredags återkom han och gav oss sin summering och analys efter det rafflande valet.

 

Valdeltagandet blev rekordhögt, över 60 %, vilket gynnade Joe Biden som med hjälp av poströster och förhandsröster vann valet med mer än 7 miljoner röster. President Trump har med syfte att underminera Joe Bidens trovärdighet vägrat erkänna sig besegrad vilket har resulterat i att en omräkning i flera stater har genomförts. Den 23 december skall alla röstresultat ha levererats till Washington och den 9 januari godkänns valet av Representanthuset.

 

Den 20 januari svärs Joe Biden in som USAs nye president. Om valet överklagas går ärendet till Högsta Domstolen. Olle Wästberg framhöll de många olikheterna mellan den nuvarande och blivande presidenten som t.ex. Bidens förmåga att delegera till sina ministrar, hans strävan att få ett mer enigt USA, återgå till Parisavtalet, förbjuda kolbrytning samt att återinföra reglering av finansmarknaden. Han tror inte att Trump kommer att delta vid presidentinvigningen utan kommer att rikta in sina ansträngningar på att bilda en stark opinion (om han inte blir åtalad för skattebrott), starta ett eget TV bolag samt försöka bli återvald vid nästa val år 2024. 

 

Som tack för Olle Westbergs medverkan "överlämnade" vi ett digitalt tack i form av ett bevis på att vi sätter in öronmärkta medel av klubbens tillgångar till de projekt vi planerar kring biologisk mångfald runt och på Lidingö. Det gav en fantastisk respons hos deltagarna och till dags datum har mer än 2.000:- skänkts till vår klubb. Stort tack till alla er som bidrog på ett så generöst sätt! 
tisdag den 24 november 2020
Veckobrev 15, v 48 - 20/21
På zoom - Årsmöte i Lidingö Rotaryklubb

Årsmötesprotokollet ligger nu på vår hemsida. Logga in på ClubAdmin och välj Min klubb/Dokument/2020-2021/Årsmöte 2020-11-27
 
måndag den 16 november 2020
Veckobrev 14, v 47 - 20/21
På zoom - Jerzy Sarnecki, Professor i Kriminologi

Vid fredagens lunchmöte den 20 november via Zoom deltog 16 personer varav två gäster.


Jerzy Sarnecki, Professor i Kriminologi, besökte oss via Zoom och berättade om fakta bakom brottslighet och otrygghet i Sverige under senaste år. Statens centrala kriminalpolitiska uppgift är att skydda medborgarna genom att förebygga och minimera skador där tryggheten betraktas som en viktig brottsskada.


I Sverige har brottslighetsutvecklingen nått dramatiskt höga nivåer sedan 2012. En ökad oro märks speciellt för våldsbrott medan oron för egendomsbrott minskat. Bedrägeribrotten ökar mycket kraftigt medan nivån på narkotikabrott ligger konstant. Den historiska utvecklingen visar att brännvinskonsumtionen i landet under historisk tid ökat våldet medan svältperioder, emigrationen, motboken, kyrkan och nykterhetsorganisationer minskat detta. 

Det dödliga våldet dominerar idag samtalsdebatten. En kraftig mobilisering och ett brett samarbete för att minska dagens skjutvapenvåld krävs. Inlåsning av centrala medlemmar i de kriminella grupperingarna kombineras med insatser mot illegala vapen.


Gängkriminaliteten är i stort sätt ett svenskt problem jämfört med övriga Europa, men inget samband mellan invandring och dödligt våld har kunnat påvisas. Kampen mot skjutningar kan inte vinnas utan att nyrekryteringen också stoppas.


 
måndag den 9 november 2020
Veckobrev 13, v 46 - 20/21

Vår medlemsenkät - ett samtal om Lidingö RK!

Vid förra fredagens möte deltog 13 medlemmar digitalt via Zoom.

Presidenten hälsade välkommen och presenterade resultatet av enkäten som skickats ut till medlemmarna. 40 medlemmar har svarat och de tre viktigaste synpunkterna var:

•den för klubben sociala samvaron

•möjligheten att kunna bidra, samt

•programmet för våra veckomöten

Efter genomgången delades deltagande i videomötet slumpvis upp i tre grupper (i digitala grupprum - häftigt, det fungerade!) och ombads att inbördes diskutera vad som för klubben är väsentligast att prioritera för att entusiasmera våra medlemmar, dels under den tid pandemin fortsätter, dels vad som kan göras när levnadsvillkoren blir lättare.

 

Några av tankarna som kom fram var vikten av att vårda den sociala samvaron och våra medlemmar genom att bistå med konkret teknisk hjälp för att kunna vara med digitalt, när vi kan ha fysiska möten erbjuda hämtning till de som har svårt att själva förflytta sig till fredagslunchen, uppvakta vid jämna födelsedagar samt förrätta parentationer.

 

Beträffande föredrag önskades t.ex. mer humaniora, föredragande kulturpersoner samt lokala föreläsare. Och varför inte bjuda in landshövdingen?

 

En hel rad förslag när det gäller besök på företag och Lidingöbaserade verksamheter kom fram, mer fokus på yrkesnätverket och stipendier till t.ex. årets idrottsprofil var några av de aktiviteter som föreslogs.

Mötet mynnade ut i att styrelsen konkretisera tankarna, klubben prioriterar och de som kan och vill bidra i är med och leder projekten.

 
tisdag den 3 november 2020
Veckobrev 12, v 45 - 20/21
Lidingö Centrums utveckling
Foto: geosigma.se

Vid fredagens videomöte informerades vi om utveckling och framtid för Lidingö Centrum. 13 personer deltog varav två gäster. 

Carl Strufve, Nordenchef för Grosvenor, ett av de största internationella privatägda fastighetsbolagen och ägare till de centrala fastigheterna i Lidingö, berättade om planerna för centrum. I juni 2019 antog kommunstyrelsen ett projekt som sätter ramarna för utvecklingen av centrum. En ny organisation har införts av Grosvenor med daglig närvaro på plats, förädling av förvaltningen och ett besöksräkningssystem som skall införas.

 

Det eftersatta underhållet av parkeringsplatser skall åtgärdas och på sikt planeras ett underjordiskt garage under sluttningen mellan biblioteket och Stadshuset. Två restauranger öppnas i gamla biblioteket samt service och kontor i övriga byggnaden.

 

Ett större flöde av varor från butikerna önskas och en satsning på mode, vård och hälsa, gym, kontor, kultur och nöjen planeras. Man har en tät dialog med hyresgästerna och inga nya bostäder planeras i centrum. En stor utvecklingsmöjlighet finns och frågan om vad son är lämpligt och vad som är möjligt att göra diskuteras. Lidingö är inte ett köpcentrum utan en mittpunkt och mötesplats som skall förädlas under tid.

 
måndag den 26 oktober 2020
Veckobrev 11, v 44 - 20/21
2020-10-29 Intercity: Hur går det i USA-valet på tisdag?

Det amerikanska valet

I torsdags hade vår past president Helena ordnat ett sam-arrangemang med alla tre Rotaryklubbarna på Lidingö. 15 personer deltog  vid lunchen och ytterligare 27 personer deltog via Zoom.

Idag, den 3 november, väljer det amerikanska folket vem som skall styra landet de kommande fyra åren – Donald Trump eller Joe Biden och världen håller andan. Olle Wästberg, generalkonsul i New York 1999 till 2004, liberal USA-kännare, publicist och styrelseledamot i Sverige Amerikastiftelsen, besökte oss digitalt för att ge sina synpunkter på och tankar kring valet.  Valsystem bygger på en författning från 1787 där elektorer utses i varje delstat. Minst 270 elektorsröster totalt krävs för att vinna. Vid senaste valet låg antal deltagande röstberättigade på 55 % men i år hoppas man på ett deltagande på omkring 65 %. Valproceduren i de olika delstaterna varierar varför ett definitivt resultat kan ta tid. Den 9 januari godkänns valet av Representanthuset. Den 20 januari tillsätts den valde som president. Om valet överklagas går ärendet till Högsta domstol som för närvarande har en konservativ övervikt av representanter. Amerikansk politik är starkt polariserad och de båda kandidaternas målinriktning stort skilda.  På frågan ”Hur går valet?” blev svaret från Olle Wästberg ”Vet inte”. Han är med oss igen den 4 december då vi får höra hans åsikter och slutsatser om resultatet.

Här kan du som är intresserad prenumerera på Olle Wästbergs månadsbrev>>>

 
måndag den 19 oktober 2020
Veckobrev 10, v 43 - 20/21

Har Väsby hittat formeln för att motverka ökad kriminalitet lokalt?

Vid fredagens lunchmöte deltog 19 personer varav 3 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller, ordförande i Lidingö teknik- och fastighetsnämnd, berättade om Lidingö stads planer för miljö och hållbarhet. I den s.k.  Översiktsplanen  beskrivs i en "Blåplan" och en "Grönplan" hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras och bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och för den biologiska mångfalden på vår ö.

Dessa insatser har hittills bl.a. bidragit till en ökad kvalitet på vattnet i Kottlasjön. I miljöprogrammet ingår försök att begränsa klimatpåverkan genom fossilfri användning, påverka  miljön för djur och växter samt arbeta för livskraftiga vattenmiljöer.

Genom samarbete mellan Lidingö stad och Rotary finns en positiv förhoppning och konkreta tankar kring hur delar av dessa planer förverkligas.

Vid fredagens lunchmöte deltog 11 personer varav 4 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

I fredags besöktes Rotary Lidingö av Thérèse Fleetwood som berättade om hur hennes arbetsgivare Väsbyhem arbetar för en ökad trygghet i Upplands Väsby kommun och hur samverkan mellan olika aktörer varit ett starkt framgångskoncept i kommunen som fram till 2019 hade området Smedby på Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Väsbyhem är ett allmännyttigt fastighetsföretag inom Upplands Väsby kommun som äger över 8 500 hyresrätter, ett köpcentrum och flera kommersiella lokaler. Företaget har cirka 3,5 % av sina hyresrätter som kommunkontrakt vilket innebär att personer som annars inte hade fått en bostad på grund av betalningsanmärkningar, psykisk ohälsa, missbruk eller liknande hyr en bostad genom kommunens försorg. Detta skapar både utmaningar och möjligheter.

Likt många andra kommuner har Upplands Väsby utmaningar med en låg rapporterad upplevd trygghet.

Thérèse som är kriminolog arbetar dagligen med både strategiska och operativa frågor såsom störningsärenden, övervakningskameror, renoveringsprojekt och samverkan med externa parter.

Framgångskonceptet i Upplands Väsby kommun består av flera delar och i fredags berördes 3 guldkorn som betytt särskilt mycket för att skapa ett effetktivt, flexibelt och responsivt samverkansnätverk.

Helt, rent & snyggt

Grunden i allt arbete rörande trivsel och trygghet börjar med en trivsam närmiljö. Att tillse att belysning fungerar och är effektiv, att området är omhändertaget och inte känns övergivet eller förfallet är det första steget, utan en väl fungerande grogrund spelar det mindre roll hur moderna och dyra övervakningskameror som installeras.

EST – Effektiv Samverkan för Trygghet

En samverkansmodell med ursprung från Örebro 2013 där bilbränder, upplopp och andra allvarliga händelser skapade ett behov av en effektiv samverkansmodell som var stabil över tid, icke personberoende och tillförlitlig. Modellen bygger på att berörda personer hos respektive samverkanspart deltar på veckobasis för att upprätta en lägesbild över nuläget i kommunen och därefter skapar en samsyn över hur olika resurser ska planeras. I Upplands Väsby kommun deltar kommunen, Polisen och Väsbyhem i denna samverkan för att skapa en lägesbild där olika geografiska områden i kommunen ges färgkoder beroende på den gångna veckans händelser för att på så sätt kunna göra analyser över tid. Veckolägesbilden delges sedan i ett stormöte där fältare, ordningsvakter, väktare, mobila ungdomsteamet och övriga samverkansparter deltar.

EMBRACE

EMBRACE är ett digitalt verktyg där personer som inom sin yrkesprofession är ute i kommunen rapporterar in händelser som påverkar den upplevda tryggheten och trivseln. Det kan handla om fältare, lärare, kvartersvärdar, fritidsledare, parkskötare och liknande som uppmärksammar skadegörelse, klotter, belysning som inte fungerar, buskage som behöver klippas, obehöriga personer, ungdomssamlingar, narkotikahandel och liknande.

De rapporterar sedan in detta i det digitala verktyget och dessa händelser används sedan för att skapa lägesbilden inom ramen för EST. Viktigt är att observera att inrapprotering i EMBRACE inte ersätter polisanmälan, felanmälan och liknande.

Du kan läsa mer om EMBRACE här; https://www.embrace-safety.se/

BID - Business Improvement District

Väsbyhem tog 2019 beslutet att starta upp ett BID i Väsby vilket är en förening av fastighetsägare som genom samverkan strävar efter att skapa en mer trivsam och trevlig kommun och i ett långsiktigt perspektiv ökar fastighetsvärden inom kommunen.

BID är en beprövad metod som uppkom 1969 i Toronto, Kanada där fastighetsägare i de centrala shoppingstråken såg en danande trend av besökare som lockades till förorterna med deras nybyggda shoppingcentra. Fastighetsägarna i stadskärnan gick då ihop och skapade en förening vars medlemsavgifter gick till att öka frekvensen av sophämtningen, rusta upp fasader och trottoarer och överlag skapa en mer trivsam miljö och shoppingbesökarna började återvända.

Genom att ha en gemensam budget löses problem såsom vem som är ansvarig för en särskild buske och vem som ska ansvara för att laga ett staket och liknande problem där ansvarsområdet inte är glasklart. Resonemanget går ut på att det ligger i allas intresse att hålla kommunen i ett fint skick och skapa en välbesökt närmiljö.

BID:et kommer förutom att upphandla gemensam klottersanering även anordna olika events och happenings för att öka folkgenomströmningen i berörda områden och skapa välbesökta platser vilket setts öka den upplevda tryggheten.

Läs gärna med om BID:et Tryggare Väsby här; https://tryggarevasby.se/

 
måndag den 12 oktober 2020
Veckobrev 9, v 42 - 20/21

Kan Rotary bidra till att värna Lidingös fantastiska natur?

Vid fredagens lunchmöte deltog 19 personer varav 3 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller, ordförande i Lidingö teknik- och fastighetsnämnd, berättade om Lidingö stads planer för miljö och hållbarhet. I den s.k.  Översiktsplanen  beskrivs i en "Blåplan" och en "Grönplan" hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras och bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och för den biologiska mångfalden på vår ö.

Dessa insatser har hittills bl.a. bidragit till en ökad kvalitet på vattnet i Kottlasjön. I miljöprogrammet ingår försök att begränsa klimatpåverkan genom fossilfri användning, påverka  miljön för djur och växter samt arbeta för livskraftiga vattenmiljöer.

Genom samarbete mellan Lidingö stad och Rotary finns en positiv förhoppning och konkreta tankar kring hur delar av dessa planer förverkligas.

 
måndag den 5 oktober 2020
Veckobrev 8, v 41 - 20/21

Hur kan alla tjäna på decentraliserad solenergi?

I fredags fick vi en presentation av Hanna Lindquist som är ansvarig för tillväxt och kommunikation på den Göteborgsbaserade startupen Trine som uppmärksammats av CNN, BBC, Reuters och många fler. Under 2018  öppnade Trine vad man kallar "världens största initiativ för crowd-investering inom solenergi” i Afrika. Målet var att i flera steg få in 6 miljoner euro, motsvarande 60 miljoner kronor, som ska gå till det kenyanska solenergibolaget BBOXX. 


Var och en av oss kan göra stor skillnad - för att ge andra människor utan elektricitet tillgång till ett liv med renare luft och fler timmar på dygnet att nyttja.
Du får en avkastning väsentligt högre än andra alternativ om du har en slant att låna ut. Som i alla typer av finansiella transaktioner finns det en risk, annars skulle man inte kunna få 5-8% ränta.

 
tisdag den 29 september 2020
Veckobrev 7, v 40 - 20/21

Stockby bakom kulisserna!


Referat från mötet:
Vid fredagens Rotarylunch deltog 17 medlemmar och 2 gäster samt ett antal medlemmar via videolänk.

Tack Katarina för en intressant presentation av planerna för Stockby industriområde och dess utveckling på kort och lång sikt. Katarina Palmstierna är ordförande i Lidingö Näringsliv med en unik inblick i företagandet på Lidingö och därmed också i Stockby. Här finns idag 120 företag med cirka 500 kreativa och skickliga yrkesutövare. Behovet är stort av en uppfräschning och utbyggnad av området. Tack vare en öppen dialog mellan fastighetsägarna, politiker och företagare har nya möjligheter identifierats. Ett kulturhus, restauranger och större parkeringsplatser tillhör önskemålen liksom  utökad busstrafik till området.
En detaljplaneprocess har startat och beräknas ta två år att genomföra.  Med en bra dialog med Lidingös politiker kan processen  gå fortare.

 
onsdag den 23 september 2020
Rotarys musikstipendiater 2020

Vid en liten ceremoni i Musikens Hus måndagen den 21 september hyllades Rotarys musikstipendiater 2020 Jacob Gryvelius, gitarr (video), och Moa Sellergren, piano (video).  Stipendiaterna är utsedda av en jury bestående av tre opartiska lärare i Musikskolan. Eftersom det var mycket svårt att skilja de två åt föreslogs att de fick dela på priset. De fick 3000 kronor var. Stipendiaterna framförde sina stycken vid ceremonin.

Juryns motivering var följande:

Jacob  Gryvelius spelade med en god teknik  och vacker frasering. Han fångade verkligen juryns uppmärksamhet med ett stämningsfullt uttryck.

Moa Sellergren spelade ett avancerat stycke ( av Debussy) med explosiv kraft och driv i motoriken. Hon fångade styckets impressionistiska färger på ett särskilt fint sätt.

De tre Rotaryklubbarna var representerade genom Helena Bargholtz Lidingö Rotaryklubb, Allan Palm Lidingö Långängen Rotaryklubb och Margaretha Mellner Lidingö Milles Rotaryklubb.

 
måndag den 21 september 2020
Veckobrev 6, v 39 -20/21

Vår distriktsguvernör Soledad Aguilar Oddershede kommer på besökReferat från mötet:
Vid lunchmötet deltog 11 personer varav två gäster och via Zoom ytterligare 4 st.

Vid fredagens möte hade vi besök via videolänk av vår nya distriktsguvernör för året 2020/2021, Soledad Aguilar Oddershede. Hon har varit medlem i Rotary i 14 år och har redan sedan utmärkelsen hunnit med mer än 30 guvernörsbesök. Hennes ambition under kommande år är att fokusera på att öka flexibilitet och innovation i klubbarna samt arbeta strategiskt.  En rotarian är för Soledad en exceptionell person med höga ideal, hjärta och integritet att välja modet framför bekvämligheten, välja det som är rätt framför det lätta och snabba med mottot osjälviskt tjänande. Soledad avslutade sitt anförande med att betona vikten av att locka fler att bli  medlemmar samt påpekade att vi är inte för många äldre i våra klubbar, men för få unga.

 
måndag den 14 september 2020
Veckobrev 5, v 38 -20/21
Inititaiv Utö - Abborrar & gäddor i vikar och vass

Referat från mötet:
Dagens gästföreläsare  Robert Cederlund  berättade om projekt Utö med målsättningen att skapa renare vatten i Östersjön. Projektet startade 2012 av fyra entusiaster i en frustration över att det var mer gröt i fiskares nät än abborrar. Snorkning visade på ludna tångruskor och en havsbotten i många nyanser av brunt. 25 % av utsläppen kommer från kommunala reningsverk, 25% från privata utsläpp och 50% från jordbruket. Projektets ledstjärna är hållbarhet och utveckling i praktiken. Intressenter såsom Länsstyrelsen och Haninge kommun samlades kring en agenda liksom Skärgårdsstiftelsen och många privatpersoner. Våtmark på Utö avgränsades med vallar runt en flad där abborrar, gäddor och torsk inplanterades och får fredat område för reproduktion. Sol- och vindkraft för att minimera klimatavtryck i de anläggningar som drivs utnyttjas. Efter tre år stod första delen av projektet klart och nu odlas grönsaker till restauranger och privatpersoner på våtmarkerna. Utöprojektet ger inspiration för utvecklingen av våtmarker längs Östersjöns kuster.
 
 
 
 
 
 
fredag den 5 juni 2020
Rotarys musikstipendiater 2020 är utsedda

2020 års Rotarystipendiat är …. två.

Juryn bestående av tre opartiska lärare i Musikskolan har nominerat dessa.

 
tisdag den 2 juni 2020
ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary

Vid vårt senaste fredagsmöte den 29 maj var vi 24 närvarande varav 6 gäster också denna gång via Zoomlänk.

Då talade Gunnar Åkerblom, som är rotarian, medlem i Stockholm Första Frukost Rotaryklubb, under rubriken "ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary". Klubben möttes per videolänk.

 
tisdag den 17 mars 2020
Lidingö Rotaryklubb hjälper
Coronaviuset skapar oro och ställer till stora problem i vårt samhälle. Människor, framför allt äldre, drabbas och uppmanas att vara isolerade i karantän i sina hem för att undvika att bli smittade. 
 
fredag den 25 oktober 2019
WORLD POLIO DAY 2019
Igår den 25 oktober fanns följande artikel om att Rotary International fortsätter kampen för att utrota Polio från hela världen. 
På Lidingö är vi tre Rotaryklubbar som är engagerade i att få bort polio i världen. 
Läs mer om detta på nätet  Lidingö Nyheter - World Polio Day 2019


 
torsdag den 17 oktober 2019
Besök Sveriges Riksdag
   
Den 16 oktober 2019 gjorde  ett tjugotal medlemmar i de tre Lidingöklubbarna ett lyckat besök i Sveriges Riksdag. Vår värd var riksdagsledamoten  och Lidingöbon Ida Drougge (M).  Vi åt en god middag i riksdagsrestaurangen. Efteråt guidade oss Ida i riksdagen i två timmar och berättade om arbetet. Hon är själv ledamot i riksdagens tyngsta utskott, Konstitutionsutskottet. Vi fick också komma in kammaren och pröva ledamöternas bänkar. Det är ytterst ovanligt att få göra detta.
 
Våra tre klubbar planerar ett gemensamt arrangemang  också i vår: en tillsammanskväll.
 
fredag den 23 augusti 2019
Utmärkelsen Paul Harris Fellow utdelad


Helena Bargholtz
 tilldelades idag utmärkelsen "Paul Harris Fellow" för sitt stora engagemang i Rotary. Inte bara för sitt första och andra presidentår utan även ett tredje år 2019/2020. Helena har lyckas hålla en hög närvaro och engagemang bland medlemmarna på veckomötena med sin entusiasm och naturliga ledarförmåga. Med Helenas bakgrund och erfarenhet både i riks- och lokalpolitiken har hon ett gediget kontaktnät som gynnar vår klubb. Intresset för Rotary har spridits på vår ö och tillströmningen av nya medlemmar är god, mycket tack vare Helenas idoga arbete.

 — med Helena Bargholtz.
 
fredag den 31 maj 2019
Stipendier till duktiga musikanter

24 maj,  på Musikskolans dag i samband med konserten på Elverket, delade vi, Rotary Lidingö, Rotary Långängen och Rotary Milles ut 2 Musikstipendier.

De gick till Alexander Diez Gonzales och Marcus Setterwall.

Klubbarna representarades av sina presidenter; Helena Bargholtz, Allan Palm och Margaretha Mellner.

 
fredag den 3 maj 2019
Rotary växer på Lidingö
Läs artikel om om vår vitala 65 åring i Lidingö Nyheter.
 
torsdag den 18 maj 2017
Rundtur för nyanlända
http://lidingosidan.se/lidingo/givande-rundtur-pa-on-med-nyanlanda/
 

tisdag den 7 december 2021
Leave no girl behind

In his address to the RI Conven...

 
tisdag den 7 december 2021
Rotary Projects Around the Globe December 2021

Rotary Projects Around the GlobeD...

 
tisdag den 7 december 2021
Community Spirit

Community

 
tisdag den 7 december 2021
Women and polio

Women and polioWhy it’s import...

 
fredag den 3 december 2021
Why vaccinations matter

Why vaccinations matter

 
tisdag den 30 november 2021
Check out Rotary.org’s modern, new look

Check out Rotary.org’s modern, new lookRotar...

 
 
fredag den 19 november 2021
Rotary Youth Exchange: Your passport to adventure

Youth Exchang...

 
onsdag den 17 november 2021
Rotary projects around the globe October 2021

Learn how Rotary clubs are ...

 
onsdag den 10 november 2021
Young Ugandan Activist Speaks Out About Climate Change in Africa

Young Ugandan Activist Speaks O...

 
onsdag den 10 november 2021
Rotary Projects Around the Globe November 2021

Rotary Projects Around the Gl...

 
onsdag den 10 november 2021
Global Partnership for Education Teams Up with Rotary to Advocate for Education

Rotary’s relationship with the...

 
måndag den 8 november 2021
Rotary’s World Polio Day program looks toward polio eradication’s endgame

The 30-minute program, “Deliv...

 
onsdag den 3 november 2021
The Power of Nutrition partners with Rotary other organizations for new malnutrition program in Ethiopia

The Power of Nutrition partners with Rotary,...

 
måndag den 11 oktober 2021
Kiwanis Lions Optimist Rotary join for week of service to Celebrate Community

Kiwanis, Lions, Optimist, Rotary, join for w...

 
fredag den 8 oktober 2021
The Best Chance to Eradicate Polio is Now

World Health Organization’s polio chief...

 
tisdag den 5 oktober 2021
Join us for Rotary’s World Polio Day Online Global Update

Join us for Rotary’s World Po...

 
 
tisdag den 28 september 2021
BTS’ Jimin donates 100 million Korean won to eradicate polio

BTS’ Jimin donates 100 million Korean won to...

 
torsdag den 23 september 2021
Peace Corps volunteers and Rotary members find meaningful connections

The relationship between Rotary I...