Lidköping-Vänern
STOCKHOLMS VÄSTRA

Lidköping-Vänern Rotaryklubb  2021-2022


Allmänt om

Lidköping-Vänern Rotaryklubb startades 1976 efter en avknoppning från Rotary Lidköping. Klubben hade första året 42 medlemmar. 2016 firade klubben sitt 40-årsjubileum.

Tomas Persson tillträdde som president den juli 2021.

Klubben hade vid halvårsskiftet 2021  47 medlemmar.

Presidenten för Rotary International Shekar MeHIna har valt som sitt motto för 2021-2022 "Din insats förändrar liv". 

Motto:

Undertecknad president 2021-2022 kommer att under året verka för att skapa ”trevnad” och verka för ett ”intressant utbyte för klubbens medlemmar”.

Mål:

· Trivsel

· Meningsfyllt utbyte

· Medlemmars närvaro

· Givande föredrag med variation och bredd

· Klubbengagemang

· Delta i internationella projekt

· Delta i lokala projekt

· Samarbete med annan rotaryklubb/verksamhet

Medlemsvård och rekrytering:

· Aktivera medlemmar som har låg närvaro

· Gästvärdarnas betydelse

· Rekrytera nya medlemmar

· Klubbens medlemmar tar med en gäst/år

 

”Man blir medlem genom att betala medlemsavgiften, men man är med i Rotary om man deltar i våra möten och träffar!”

 

Utbildning vid lunchmöten:

· Utbildning om Rotarys och klubbens stadgar

· Information om bidragsmålen

 

Kommittéer m.m.:

Till våra kommittéer finns en ansvarig. Sedan arbetar klubben tillsammans inför de behov och intressen som uppkommer.

· TRF, The Rotary Foundation. Rotarys Internationella stiftelse förbiståndsarbete

· RFE, Rotary Friendship Exchange organiserar gruppresor/utbyten mellan rotarianer

· RU, Rotarys Ungdomsutbyte

· GSE, Group Study Exchange

· Rotary Doctors

· PR och medlemsvård

· Shelterbox

 

 

Givande och bistånd:

Att under året genom insamlingar/gåvor/sponsring/lotterier och medlemsavgifter skänka gåvor till:

 

· Lokalt samarbetsprojekt ”Världen och Lidköping”

· The Rotary Foundation

· End polio now

· Rotary Doctors

· Shelterbox

 

Maj 2021

Tomas Persson

 

 

v