VÄLKOMMEN TILL
ROTARY I SVERIGE

Vi är engagerade personer som tar aktiv del i samhället genom våra yrkesroller och Rotarys
lokala och globala projekt

VÄLKOMMEN TILL
ROTARY I SVERIGE

Vi är engagerade personer som tar aktiv del i samhället genom våra yrkesroller och Rotarys
lokala och globala projekt

Snabbguide

I några få rubriker och bilder vill vi ge dig en snabb inblick i Rotary

Snabbguide

I några få rubriker och bilder vill vi ge dig en snabb inblick i Rotary

Vad är Rotary?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Lär dig mer om vad Rotary är

Vad är Rotary?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

 

 

Rotary är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.
Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en värld där man kunde lita på varandra. Detta genomsyrar organisationen än idag, genom mottot "Service Above Self", på svenska ”osjälviskt tjänande”.

Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 20.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 500 Rotaryklubbar.

Rotary är idag ett globalt nätverk av grannar, vänner, ledare och problemlösare som deltar i en värld där människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring - över hela världen, i våra samhällen och i oss själva.
Att lösa stora samhällsproblem kräver verkligt engagemang och vision. I mer än 110 år har Rotarys aktiva medlemmar använt sin passion, sin energi och sin kunskap för att vidta åtgärder för hållbara projekt. Från läskunnighet och fred till vatten och hälsa arbetar vi alltid med att förbättra vår värld, och vi fortsätter tills vi nått uppsatta mål.

https://www.rotary.org/en/about-rotary

 

 

 

Är du intresserad att vara med i Rotarys verksamhet kan du anmäla dig här

 

 

Rotarys klubbar bestämmer själva över sin egen verksamhet, sina aktiviteter och sina projekt.

Som medlem är man alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. 
En dag i veckan har Rotaryklubbarna normalt antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.

Hitta en klubb nära dig, var du än befinner dig i världen.

 

Vad gör Rotary?

Våra engagerade medlemmar verkar på lokal, regional och global nivå för att medverka till att göra skillnad..

Lär mer om vad Rotary gör

Vad gör Rotary?

Våra engagerade medlemmar verkar på lokal, regional och global nivå för att medverka till att göra skillnad..

 

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap.  En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.