IFFR (Flygande Rotaryvänner)

IFFR

International Fellowship of Flying Rotarians

IFFR Logo Jpeg

IFFR är en av de äldsta, men kanske minst känd, av Rotarys olika Fellowships.  IFFR bildades formellt i Seattle, Washington 1965. I länder där avstånden är långa och kommunikationerna ofta dåliga har IFFR piloter använt sina flygplan för att ge läkarhjälp eller annat biträde vid olyckor eller katastrofer.

IFFR sammanför flygande och icke flygande Rotarianer i lokala möten över hela världen. Internationell förståelse och samverkan stimuleras inom detta Fellowship. Varje år träffas IFFR medlemmar i aktiviteter i samband Rotary International Convention någonstans i världen. I regel genomförs då även ett Fly-around i egna eller inhyrda flygplan. Detta ger en fantastisk möjlighet  att lära känna nya vänner inom det stora Rotarysamhället.

I Skandinavien finns ca 120 medlemmar som har regelbundna sammankomster varje år.

Besök IFFRs hemsida Scandinavian IFFR www.iffr.net