RPFD (Befolkningsfrågor)

RPFD

Rotarian Action Group for Population Growth & Sustainable Development

 RAFDM

Rotarian Action Group for Population Growth & Sustainable Development (RFPD) är den största av Rotary’s action Groups. RFPD är synligt i rotaryvärlden med fler än 95 rotarianer som tjänstgör som RFPD's regionala koordinatorer, nationella representanter och zon koordinatorer. Fler än 75 länder är representerade i RFPD, med regionala kontor i USA, Latin Amerika, Europa, Nord Afrika, Afrika söder om Sahara och Indien.

RFPD's huvudintresse är att genomföra framgångsrika projekt inom området ”befolkningsfrågor” genom The Rotary Foundation. Vi stödjer sponsorsklubbar och – distrikt med bidrag i sådana projekt. Projekten kan omfatta reproduktiv hälsa, barntäthet, läskunnighet och föräldraansvar, förbättring av hälsa för mammor och barn, yrkesutbildning och mikrokrediter för kvinnor. Vi kan hjälpa till vid ansökan om Matching Grants och Global Grants med pålitliga kontakter i värdlandet. RFPD tar hänsyn till lokala samhällsbehov och projekten skall respektera kulturella mönster och religion.

RI har fattat beslut om ett betydelsefullt erkännande av RFPD www.rifpd.org 
Rotary Foundations Future Vision Plan som omfattar alla distrikt efter 1 juli 2013 kommer att ha 6 fokusområden för större projekt. RFPD har av RI blivit utsedd att vara en av tre godkända Partners inom fokusområdet Mödra- och barnhälsovård. De övriga två är Aga Khan University www.aku.edu och FN:s Population Fund www.unfpa.org  

Läs mer om RFPD på hemsidan www.rifpd.org