Mölndal
STOCKHOLMS VÄSTRA


Välkommen till vår klubb!

Kom, se och känn!

Mölndals Rotaryklubb ingår i det fantastiska världsomspännande nätverket Rotary International. Klubbens medlemmar är människor som tycker om att ha det trevligt när de träffar medmänniskor. Medlemmarna är nyfikna, förändringsvilliga, och vill aktivt verka för en bättre värld.
Vi träffas vanligtvis varje fredagsmorgon på Gunnebo  för frukost, samtal och föredrag. Ibland träffas vi på kvällar för social samvaro eller för projektmöten
Det är enkelt att ta kontakt med oss: Ta kontakt med någon av våra medlemmar och be att bli gäst på något av våra möten. Program och mötesplats finner Du under fliken KALENDER.
Generell information om klubben finns i fliken OM KLUBBEN. Klicka  på NYHETSARTIKLAR  .  Några händelser visas i  NYHETSARTIKLAR sida FotoGalleri 2016-17.
(Dessa sidor kan läsas utan att logga in)

Vi vill

Vi vill ha kul i våra sociala möten och vi vill också förbättra världen. Det gör vi på tre plan:
I det dagliga livet försöker vi vara goda, empatiska medborgare.
Vi stöder Rotary Internationals humanitära projekt med ekonomiska bidrag.
Vi driver några projekt med kortare eller längre tidshorisont. Bland de senare märks:
 - Tandvård i Rumänien är ett stort program med flera  projekt som pågått sedan 2003  och som skall lyfta barnens tandhälsa. (Mer om det aktuella ptojektet under 2014-17  finns i flik PROJEKT / ROTARY FOUNDATION eller i mappen DOKUMENT) 
 - Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond som delar årligen ut ett stipendium till unga personer som utövar de sköna konsterna. (Mer i flik PROJEKT / KULTUR)
 - Ungdomsutbyte, som syftar till att ge en ung person möjlighet att gå i skola utomlands under ett skolår.  Mer i PROJEKT / UNGDOMSUTBYTE

Kontakta oss

Kontakt per epost: molndal@rotary.se (Denna adress går till presidenten, sekreteraren, programansvarig och 6 andra av de personer som nämns i Funktionärer i fliken OM KLUBBEN)
tisdag den 14 april 2020
Digittala morgonmöten
Från den 17 april kommer våra frukostmöten att hållas i ett digitalt mötesrum i systemet ZOOM.

 
lördag den 22 februari 2020
Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien

Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien - Sammandrag på svenska (2020).  

En ny version av Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien finns i BIBLIOTEK / DOKUMENT (Dokunent Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien med karta 20200218 GHdJA.pdf)

 
torsdag den 19 september 2019
FOTOGALLERI 2019-2020

HEM ... FOTOGALLERI 2018-19 ... FOTOGALLERI 2017-18 ... GALLERI 2015-16 ... DOKUMENT LISTA

Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av några händelser inom klubben under verksamhetsåret 2019-2020.

 
torsdag den 29 november 2018
FOTOGALLERI 2018-19

HEM ... FOTOGALLERI 2017-18 ... GALLERI 2015-16 ... DOKUMENT LISTA

Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av några händelser inom klubben under verksamhetsåret 2018-19.
Senaste dokumenterade händelse (sept 2019):  Tackbrev från William Persson

 
fredag den 1 juni 2018
Fotogalleri 2017-18
Här visas  kommenterade foton av några händelser inom klubben under verksamhetsåret 2017-18.
 
fredag den 16 juni 2017
Fotogalleri 2016-17
Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2016-17.
Kommenterade och händerlser 2015-16 finns i Mölndal Rotaryklubb Foto Galleri 2015-16. ( klicka på länk 2015-16)
 
måndag den 22 augusti 2016
Checklista för gästvärd och gästmottagare
Instruktion för gästvärdar och gästmottagare finns i BIBLIOTEK/DOKUMENT  (Version: 2016, Format: pdf. Måste revideras)
 
måndag den 12 oktober 2015
Galleri_2015-16
Visar kommenterade foton av händelser inom klubben under 2015-16.
 

lördag den 1 februari 2020
STIFTELSEN MÖLNDAL ROTARYKLUBBS KULTURFOND

Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond är en stiftelse som årligen delar ut ett stipendium till yngre lovande konstutövare med Mölndalsanknytning. Stipendiet är f.n. på 20 000 kr och syftar till att gynna de fria och sköna konsterna.
Tryck på knappen Läs mer för att få mer information.

 
fredag den 27 april 2018
FÖREBYGGANDE TANDVÅRDSPROJEKT FÖR SKOLBARNEN I RUMÄNIEN

I två decennier har Mölndal Rotaryklubb varit engagerad i projekt för att hjälpa skolbarnen i Rumänien att vårda sina tänder. Projektet startade med blygsamma resurser i en skola i staden i Arad och utvecklades successivt till ett stort projekt med många engagerade lokala Rotaryklubbar och ett 40-tal skolor i ett antal regioner i Rumänien. I projektet demonstrerades att barnens tandstatus kan förbättras från katastrofalt till bra om man följer den metodik som tillämpats i projektet. Metodiken i sig är inte ny eller revolutionerande, men har visats ge en dramatisk förbättring av tandhälsan hos barnen i de skolor där det varit möjligt för projektet att verka under en lång tid. I metodiken ingår tandborstning med rätt metodik, övervakad fluorsköljning, lämplig kosthållning, begränsning av intag av sötade eller onyttiga drycker, information till föräldrar eller andra vårdande, undervisning av barn samt regelbunden kontroll och registrering av tandstatus genom utbildad personal.

Efter läsåret 2015-2016 har en allt större del av projektverksamheten inriktats på att föra över projektet till rumänska organ och att stötta tillkomsten av utbildning i förebyggande tandvård. 

 
torsdag den 3 mars 2016
Flygel till Lackarebäcks Äldreboende
Medlemmarna i Mölndal Rotaryklubb har skänkt en begagnad men mycket välljudande flygel till Lackarebäcks äldreboende. Flygeln invigdes den 27. februari 2016 med en konsert med musik av Bach, Schubert Chopin m.fl. Musiken framfördes av pianisterna Love Pettersson och Henrik Kilhamn. Konserten inledde också firandet av Rotaryklubbens 70-årsdag.
 
söndag den 14 februari 2016
Ungdomsutbyte

Projekt inom denna projektkategori kan få ett visst stöd från Rotarydistrlktet eller Rotary Inernational.

Ungdomsutbyte brukar möjliggöra utlandsvistelse  för en tonåring per år. Klubbens strävan är att årligen ta emot en ungdom och att kunna sända en ungdom. Det målet kan bara nås om förutsättningarna är goda. Bland förutsättningarna märks: Ungdomar villiga att vistas nästan ett år utomlands hos ett par helt nya familjer. Vidare måste det finnas skolor villiga att erbjuda ett för eleven passande studieprogram till en rimlig kostnad. Slutligen måste det finnas 2 eller 3 familjer som är villiga att ta emot en ungdom och vårda barnet som om det vore det ens eget.

Vårt rotarydistrikt är mån om '1-års' utbyten, ansök på hösten