Mölndal
STOCKHOLMS VÄSTRA


VÄLKOMMEN TILL VÅR KLUBB!

Kom, se , känn och bli med!

Är det sant?
Är det rättvist mot alla som berörs?
Skapar det samförstånd ..?
Är det till fördel för alla berörda?

Mölndals Rotaryklubb ingår i det fantastiska världsomspännande nätverket Rotary International.

Klubbens medlemmar är människor som tycker om att ha det trevligt när de träffar medmänniskor. Medlemmarna är nyfikna, förändringsvilliga, och vill följa Rotarys grundregler (4-fråge testet i rutan) och således aktivt verka för en bättre värld.

Sammankomster

Vi möts vanligtvis varje fredagsmorgon på Gunnebo  för frukost, samtal och föredrag. Men under coronatider möts vi på zoom. Ibland träffas vi på kvällar för social samvaro eller för projektmöten

Hälsa på

Det är enkelt att ta kontakt med oss: Ta kontakt med någon av våra medlemmar och be att bli gäst på något av våra möten. Program och mötesplats finner Du under fliken KALENDER.
Generell information om klubben finns i fliken OM KLUBBEN. Klicka t.ex. på NYHETSARTIKLAR. Några händelser visas i FOTOGALLERI 2020-21. (Dessa sidor kan läsas utan att logga in.)
e-post: molndal@rotary.se (Denna adress går till presidenten, sekreteraren, programansvarig och 6 andra av de personer som nämns i fliken OM KLUBBEN eller i länken FUNKTIONÄRER )

Bli medlem

Om Du är yrkesverksam och om Dina besök på några av våra veckomöten har visat att Du och klubben har goda möjligheter att trivas med varandra kan det vara dags att bli medlem. Intagningsprocessen är enkel, men tar lite kalendertid. Vi skickar nämligen ut ett förslag till inval innehållande en kort presentation av Dig till medlemmarna och när svarstiden löpt ut fattar styrelsen beslut om inval, förutsatt att ingen anför sakskäl mot inval. Den högtidliga presentionen av den nya medlemmen brukar kunna hållas cirka 1 månad efter utskicket.

Vi vill

Vi har kul på våra oftast också lärorika veckomöten eller våra sociala möten inom klubben ellr med andra Rotaryklubbar inom eller utanför EU. Viktigt för oss är att vi vill förbättra världen. Detta gör vi på tre plan:
I det dagliga livet försöker vi vara goda, empatiska medborgare.
Vi stöder Rotary Internationals humanitära projekt med ekonomiska bidrag.
Vi driver några projekt med kortare eller längre tidshorisont. Bland de senare märks:
 - Förebyggande tandvård av skolbarn i Rumänien som är ett stort program med flera projekt som pågått sedan 2003 och som skall lyfta barnens tandhälsa. (Mer om projektet finns i flik PROJEKT / FÖREBYGGANDE TANDVÅRDSPROJEKT RUMÄNIEN eller i DOKUMENT) 
 - Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond som initierades 1996 och som delar ut årligen ett stipendium till unga personer som utövar de sköna konsterna. (Mer i flik PROJEKT / KULTURFOND)
 - Ungdomsutbyte, som syftar till att ge en ung person möjlighet att gå i skola utomlands under ett skolår. Under 2020 - juli 2021 finns det inget utbyta. Vi stöttar dock en äldre ungdom som söker Georgia stipendium för 1 års universitetsstudier i USA. Mer i PROJEKT / UNGDOMSUTBYTE

Kontakta oss

e-post: molndal@rotary.se

På Facebook


tisdag den 9 november 2021
Mölndal Rotaryklubb 75 år
Klubben fyller i år 75 år och detta firas med en fest lördagen den 13. 11.
En liten historik "Mölndal Rotaryklubb 75 år" har skrivits av Jörgen Alexandersson och  finns i BIBLIOTEK DOKUMENT Mapp 2020-2022.

CW
 
måndag den 20 september 2021
Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien
Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien - Sammandrag på svenska (2021).  

En ny version av Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien finns i BIBLIOTEK / DOKUMENT (Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien med karta 20210916 JA.pdf)

 
lördag den 18 september 2021
FOTOGALLERI_2021-22
Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2021-22.

Lännkarna fungerar på publik nivå (d.v.s om man inte är inloggad). De fungerar inte på ClubAdmin nivå.

FOTOGALLERI 2021-22.. FOTOGALLERI 2020-21.. FOTOGALLERI 2019-20.. FOTOGALLERI 2018-19.. FOTOGALLERI 2017-18.. FOTOGALLERI 2016-17.. FOTOGALLERI 2015-16.. DOKUMENT

 
tisdag den 6 april 2021
The Rotary Dental Care Project (Executive Summary)
Beutiful teeth - healty childen. The Rotary dental care projext in Romania

Please click in the link below to get the english version of the 1 page long summay
 
tisdag den 20 oktober 2020
FOTOGALLERI_2020-21
Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2020-21.

Sidan redigeras f.n och det kan finnas fel. t ex länkfel.

 
tisdag den 10 december 2019
FOTOGALLERI 2019-2020

FOTOGALLERIET innehåller kommenterade foton av några exempel på händelser inom klubben under verksamhetsåret. Fler händelser beskrivs i presidentens veckobrev som tillstäts medlemmarna via e-post.

 
torsdag den 29 november 2018
FOTOGALLERI 2018-19

Här visas kommenterade foton av några händelser inom klubben under verksamhetsåret 2018-19.

 
fredag den 1 juni 2018
FOTOGALLERI 2017-18
Här visas  kommenterade foton av några händelser inom klubben under verksamhetsåret 2017-18.

 
fredag den 16 juni 2017
FOTOGALLERI 2016-17
Här visas kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2016-17.
 
måndag den 22 augusti 2016
Checklista för gästvärd och gästmottagare
Instruktion för gästvärdar och gästmottagare finns i BIBLIOTEK/DOKUMENT  (Version: 2016, Format: pdf. Måste revideras)
 
måndag den 12 oktober 2015
Galleri_2015-16
Visar kommenterade foton av händelser inom klubben under 2015-16.
 

torsdag den 11 november 2021
STIFTELSEN MÖLNDAL ROTARYKLUBBS KULTURFOND

Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond är en stiftelse som årligen delar ut ett stipendium till yngre lovande konstutövare med Mölndalsanknytning. Stipendiet är f.n. på 25 000 kr och syftar till att gynna de fria och sköna konsterna.
Tryck på knappen Läs mer för att få mer information.

 
lördag den 1 februari 2020
Ungdomsutbyte

Projekt inom denna projektkategori kan få ett visst stöd från Rotarydistrlktet eller Rotary Inernational.

Ungdomsutbyte brukar möjliggöra utlandsvistelse  för en tonåring per år. Klubbens strävan är att årligen ta emot en ungdom och att kunna sända en ungdom. Det målet kan bara nås om förutsättningarna är goda. Bland förutsättningarna märks: Ungdomar villiga att vistas nästan ett år utomlands hos ett par helt nya familjer. Vidare måste det finnas skolor villiga att erbjuda ett för eleven passande studieprogram till en rimlig kostnad. Slutligen måste det finnas 2 eller 3 familjer som är villiga att ta emot en ungdom och vårda barnet som om det vore det ens eget.

Vårt rotarydistrikt är mån om '1-års' utbyten, ansök på hösten
 
fredag den 27 april 2018
FÖREBYGGANDE TANDVÅRDSPROJEKT FÖR SKOLBARNEN I RUMÄNIEN

I två decennier har Mölndal Rotaryklubb varit engagerad i projekt för att hjälpa skolbarnen i Rumänien att vårda sina tänder. Projektet startade med blygsamma resurser i en skola i staden i Arad och utvecklades successivt till ett stort projekt med många engagerade lokala Rotaryklubbar och ett 40-tal skolor i ett antal regioner i Rumänien. I projektet demonstrerades att barnens tandstatus kan förbättras från katastrofalt till bra om man följer den metodik som tillämpats i projektet. Metodiken i sig är inte ny eller revolutionerande, men har visats ge en dramatisk förbättring av tandhälsan hos barnen i de skolor där det varit möjligt för projektet att verka under en lång tid. I metodiken ingår tandborstning med rätt metodik, övervakad fluorsköljning, lämplig kosthållning, begränsning av intag av sötade eller onyttiga drycker, information till föräldrar eller andra vårdande, undervisning av barn samt regelbunden kontroll och registrering av tandstatus genom utbildad personal.

Efter läsåret 2015-2016 har en allt större del av projektverksamheten inriktats på att föra över projektet till rumänska organ och att stötta tillkomsten av utbildning i förebyggande tandvård. 

 
torsdag den 3 mars 2016
Flygel till Lackarebäcks Äldreboende
Medlemmarna i Mölndal Rotaryklubb har skänkt en begagnad men mycket välljudande flygel till Lackarebäcks äldreboende. Flygeln invigdes den 27. februari 2016 med en konsert med musik av Bach, Schubert Chopin m.fl. Musiken framfördes av pianisterna Love Pettersson och Henrik Kilhamn. Konserten inledde också firandet av Rotaryklubbens 70-årsdag.