Välkommen till vår klubb!

Kom, se och känn!

Mölndals Rotaryklubb ingår i det fantastiska världsomspännande nätverket Rotary International. Klubbens medlemmar är människor som tycker om att ha det trevligt när de träffar medmänniskor. Medlemmarna är nyfikna, förändringsvilliga, och vill aktivt verka för en bättre värld.
Vi träffas vanligtvis varje fredagsmorgon på Gunnebo  för frukost, samtal och föredrag. Ibland träffas vi på kvällar för social samvaro eller för projektmöten
Det är enkelt att ta kontakt med oss: Ta kontakt med någon av våra medlemmar och be att bli gäst på något av våra möten. Program och mötesplats finner Du under fliken KALENDER.
Generell information om klubben finns i fliken OM KLUBBEN. Klicka  på NYHETSARTIKLAR  .  Några händelser visas i  NYHETSARTIKLAR sida FotoGalleri 2016-17.
(Dessa sidor kan läsas utan att logga in)

Vi vill

Vi vill ha kul i våra sociala möten och vi vill också förbättra världen. Det gör vi på tre plan:
I det dagliga livet försöker vi vara goda, empatiska medborgare.
Vi stöder Rotary Internationals humanitära projekt med ekonomiska bidrag.
Vi driver några projekt med kortare eller längre tidshorisont. Bland de senare märks:
 - Tandvård i Rumänien är ett stort program med flera  projekt som pågått sedan 2003  och som skall lyfta barnens tandhälsa. (Mer om det aktuella ptojektet under 2014-17  finns i flik PROJEKT / ROTARY FOUNDATION eller i mappen DOKUMENT) 
 - Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond som delar årligen ut ett stipendium till unga personer som utövar de sköna konsterna. (Mer i flik PROJEKT / KULTUR)
 - Ungdomsutbyte, som syftar till att ge en ung person möjlighet att gå i skola utomlands under ett skolår.  Mer i PROJEKT / UNGDOMSUTBYTE

Kontakta oss

Kontakt per epost: molndal@rotary.se (Denna adress går till presidenten, sekreteraren, programansvarig och 6 andra av de personer som nämns i Funktionärer i fliken OM KLUBBEN)Klubbartiklar
onsdag den 6 september 2017
Fotogalleri 2017-18
Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2017-18.
Exempel: Årets kulturstipendiat Adrian Eriksson, musiker och filmskapare.
 
fredag den 16 juni 2017
Fotogalleri 2016-17
Här visas (eller kommer att visa) kommenterade foton av händelser inom klubben under verksamhetsåret 2016-17.
Kommenterade och händerlser 2015-16 finns i Mölndal Rotaryklubb Foto Galleri 2015-16. ( klicka på länk 2015-16)
 
lördag den 14 januari 2017
Gästvärdar och Gästmottagare

Man kan läsa dokumentet när man loggat in.  Detta genom att klicka på Clubadmin och ge inloggningsnamn och password.
Dokumentet finns  i mappen BIBLIOTEK/Klubbmapp/ och har namnet gastmottagare_gastvard_2017.png (Annorlunda uttryckt: mappen  Club Docs\Klubbdokument,)

Från maj 2017 finns dessutom en kopia av  gastmottagare_gastvard_2017.pdf i mappen BIBLIOTEK/Dokument

 
måndag den 22 augusti 2016
Checklista för gästvärd och gästmottagare
Instruktion för gästvärdar och gästmottagare finns i BIBLIOTEK/DOKUMENT  (Version: 2016, Format: pdf)
 
måndag den 12 oktober 2015
Galleri_2015-16
Visar kommenterade foton av händelser inom klubben under 2015-16.
 
Klubbprojekt
tisdag den 20 juni 2017
Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond och Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond
Sedan 1996 utdelas årligen ett stipendium för att uppmuntra företrädesvis yngre lovande utövare av de sköna konsterna. Mottagare bör ha anknytning till Mölndal och således vara aktiva inom konstarter såsom musik, opera, körsång, teater och dans samt litteratur. Stipendiet har sedan begynnelsen finansierats genom bidrag från klubbens medlemmar och/eller från företag eller enskilda kulturvänner och kommer i en framtid att delfinansieras  genom avkastningen av kulturfondens fonderade medel.
Om Du kan tanka Dig att hjälpa till med finansieringen av kommande stipendier ber vi Dig att sända ett bidrag till Bankgiro 5997-7595 tillhörande Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs Kulturfond.
 
torsdag den 3 mars 2016
Flygel till Lackarebäcks Äldreboende
Medlemmarna i Mölndal Rotaryklubb har skänkt en begagnad men mycket välljudande flygel till Lackarebäcks äldreboende. Flygeln invigdes den 27. februari 2016 med en konsert med musik av Bach, Schubert Chopin m.fl. Musiken framfördes av pianisterna Love Pettersson och Henrik Kilhamn. Konserten inledde också firandet av Rotaryklubbens 70-årsdag.
 
söndag den 14 februari 2016
Ungdomsutbyte

Projekt inom denna projektkategori kan få ett visst stöd från Rotarydistrlktet eller Rotary Inernational.

Ungdomsutbyte brukar möjliggöra utlandsvistelse  för en tonåring per år. Klubbens strävan är att årligen ta emot en ungdom och att kunna sända en ungdom. Det målet kan bara nås om förutsättningarna är goda. Bland förutsättningarna märks: Ungdomar villiga att vistas nästan ett år utomlands hos ett par helt nya familjer. Vidare måste det finnas skolor villiga att erbjuda ett för eleven passande studieprogram till en rimlig kostnad. Slutligen måste det finnas 2 eller 3 familjer som är villiga att ta emot en ungdom och vårda barnet som om det vore det ens eget.

Vårt rotarydistrikt är mån om '1-års' utbyten, ansök på hösten

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: molndal@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Gunnebo Kaffehus och Krog
Christina Halls väg
43166 Mölndal

Ordinarie mötestid: Fredagar 07:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Hur klarar man det omöjliga? m Martin Flinta och Eva Nyström
2018-01-26 07:15