Stockholm Downtown
STOCKHOLMS VÄSTRA

Mötesdagar jämna fredagar, kl 8.00-0845. Nätmöten tillsvidare. För tillkommande deltagare kontakta Lars-Göran Hansson, todo@gnutta.se