Tanum
STOCKHOLMS VÄSTRA

VÄLKOMMEN TILL TANUM ROTARYKLUBB

Uppstart av 2022 sker, pga den ökade smittspridningen, fredag den 14 januari med digitala möten via Teams. Inbjudan med länk via email kommer någon dag innan.

Vi hoppas kunna återgå till våra hybridmöten i februari månad med lunchmöten på TanumStrand varje fredag kl. 11.45 - 13.00.
Mötena kommer även att sändas ut via Teams för de som inte kan eller vill närvara på TanumStrand. 

Veckomötena kommer genomföras helt i enlighet med de regler som Folkhälsomyndigheten och Regeringen fastställt.

Dagen innan mötet får Du ett email med en länk så att du kan logga in dig och träffa klubbkamraterna via smartphone, läsplatta eller dator.


Tanum Rotaryklubb, som ingår i det fantastiska internationella yrkesnätverket Rotary International, är en klubb som erbjuder sina medlemmar många olika aktiviteter.

Vi gör det för att ta hand om våra medlemmar, men också för att göra Rotary mer synligt och närvarande i lokalsamhället och genom handling visa hur Rotary vill öka samförstånd och fred i världen.

 

Förutom att lyssna till spännande och intressanta föredrag på våra veckomöten på fredagarna så vill vi främja medlemmarnas hälsa genom ett utbud av varierande fysiska aktiviteter under veckan. Det bidrar också till att öka gemenskapen i klubben och vi får en trevlig stund tillsammans. Vi skrattar, svettas och slappnar av med gemensam fika och diskuterar smått och stort.

Vi vet också att om vi själva mår bra så kan och orkar vi vara till hjälp för andra som lever under svåra förhållanden.

 

Våra medlemmar ordnar också trevliga evenemang som t.ex. årlig bandyresa till Vänersborg, företagsbesök, golftävlingar och vår- och höstfester

  

Våra medlemmar är en mix av aktiva och mer seniora f.d. yrkesverksamma personer med stor erfarenhet från privat och offentlig verksamhet.


    

       

 

Tanum Rotaryklubb ligger granne med världsarvsområdet där vi är omgivna av hällristningar och andra lämningar från bronsåldern. Här har vi närheten till fantastiska naturscenerier med inlandets gröna landskap och många blå sjöar, samt kustens brusande hav med den unika skärgården och landets renaste bad- och fiskevatten.

Här, i kulturlandskapet och turiststråken, finns Tanum RK sedan 1987.


Blir du nyfiken på vår klubb? Då är du hjärtligt välkommen att delta i någon av våra aktiviteter eller komma på våra intressanta veckomöten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


fredag den 21 januari 2022
OBS möte via Teams: LUPP - lokal ungdomsenkät
Jonas Nilsson, ungdomsvägledare i Tanums kommun, presenterar och kommenterar LUPPen - en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.
 
fredag den 28 januari 2022
Ego-föredrag
Kristina Frigert håller sitt ego-föredrag.
 

fredag den 10 december 2021
Jullunch på TanumStrand på Nobeldagen


President Lars Landelius kunde hälsa 32 personer, klubbmedlemmar och gäster, välkomna till en efterlängtad jullunch.
TanumStrand hade komponerat en kall och en varm tallrik traditionell julmat samt dessert som serverades vid borden, i enlighet med alla gällande coronaregler.
Till detta bjöds på allsång under ledning av Ad Hoqz 2.0 - jultomtefar Karl-Erik Olsson, julgitarristen Lennart Christensson och julsångaren Rolf Carlsson.
Det avhölls prisutdelning i vårt stora jullotteri med 19 vinster, där avkastningen går till projektet med de afghanska ungdomarna och deras körkort.
Separat vinstlista kommer utskickas via sekreterare Kenth Ekstrand på epost.
Den trevliga lunchen avslutades med stämningsfull solosång av Rolf C ackompanjerad av Lennart C på gitarr.

 
måndag den 22 november 2021
Distriktets Årsmöte

Lördagen den 20 november hölls Distriktets årsstämma i Göteborg. Kenth Ekstrand och jag representerande Tanum Rotaryklubb och deltog digitalt vid mötet.

Vid punkten Ansvarsfrihet för föregående års guvernör och styrelse, begärde jag ordet och läste upp den skrivelse som Styrelsen bestämt.
Se bifogad Rapport.pdf 

Lars Landelius

SCAN0109.PDF

 
fredag den 15 oktober 2021
Integrations Projekt


Rotarys styrelse har beslutat att klubben skall engageras i att försöka hjälpa de ensamkommande flyktingungdomar som faller under den så kallade "gymnasielagen" och som placerats i Tanums kommun. Dessa ungdomar måste finna ett fast arbete inom sex månader efter avslutad utbildning för att få uppehållstillstånd i Sverige.
Onsdagen 6 oktober hölls ett första möte med ett antal av ungdomarna på församlingshemmet i Tanumshede varvid nio Rotarianer deltog.


 
torsdag den 7 januari 2021
Maggie Ciprian-Olevik har fått en PHF


En av Rotarys finaste utmärkelser är Paul Harris Fellow, PHF. Den kan delas ut till en person som är Rotarian men även till andra personer som utan att vara medlemmar verkat i Rotarys anda - Service Above Self, översatt till "Oegennyttigt tjänande".

Maggie har under många år verkat i den andan inom Rotary, i Tanum Rotaryklubb, men även i många andra sammanhang i och utom Tanums kommun. Av den anledningen beslutade klubbens styrelse redan i maj 2020 att tilldela henne PHF, men av "coronaskäl" kunde inte utdelandet genomföras förrän vid det digitala veckomötet den 11 december. Med hjälp av maken Anders kunde överlämnandet ske till en överraskad, glad och mycket rörd Maggie.

TACK Maggie för det du gjort och gör !

 
torsdag den 29 oktober 2020
Inställda möten i Tanum RK
Pga ökad smittospridning av Covid-19 har införts strängare regler för sociala möten i bl.a. Västra Götaland. Som en konsekvens av det har klubbens styrelse beslutat att tills vidare inte genomföra några veckomöten.
 

lördag den 4 december 2021
Torsk ProjektRotarys engagemang i Tanums torskprojekt

Under år 2021 har Rotary Skansen i Uddevalla varit mycket aktiva med att driva ett projekt kallat ”Fjordtorsk” i Byfjorden. Man har under ledning av Lars-Olof Axelsson färdigställt och placerat ut ett sextiotal ”torskrev” på olika ställen i Byfjorden för att erbjuda torsken skyddade platser för reproducering och tillväxt. Man har sedan på film dokumenterat att torskbeståndet vid reven har ökat markant.

 

Under hösten har representanter för Tanum Rotaryklubb besökt Uddevalla och tagit del av Rotary Skansens erfarenheter.
 
Tanums kommun har ett stort skärgårdsområde som sträcker sig från Gerlesborg i söder till Resö i norr och även här är torskbeståndet mycket lågt. 
En ideell förening vid namn Tanums Torsk Projekt har bildats för att genomföra ett liknande projekt som det i Uddevalla fast betydligt större.
 
Tanum Rotaryklubb har beslutat att aktivt medverka i projektet genom att söka sponsorer och bidrag samt genom att rekrytera medlemmar till föreningen. Rotary Tanum har dessutom en fast representant och en suppleant i styrelsen för föreningen. Målsättningen är att sätta ut ett par hundra tillverkade torskrev på olika ställen längs kusten inom kommunen och därigenom öka torskbeståndet.
 
Föreningen har erhållit 100.000 kronor i sponsring från Tanums Sparbank. 
lördag den 4 december 2021
Afganska flyktingungdomar


Integration av afganska flyktingungdomar enligt ”Gymnasielagen”
 
Under 2015 beslutade riksdagen att ett stort antal ensam kommande flyktingungdomar från Afghanistan skulle ges möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige under förutsättning att de först fullföljde en gymnasieutbildning och därefter inom sex månader skaffade sig en fast anställning (den så kallade gymnasielagstiftningen). I Tanums kommun placerades ett tjugotal ungdomar som Svenska kyrkan har tagit ansvar för.
 
Under sommaren 2021  beslutade styrelsen i Tanum Rotaryklubb att klubben skulle starta ett projekt för att försöka bistå ungdomarna med att hitta anställningar då de närmade sig slutet av gymnasieutbildningen.
 
Under hösten har klubben lyckats att ordna praktikplatser åt några ungdomar hos arbetsgivare i kommunen.
 
Förutsättningen för att få en anställning efter avslutad utbildning är, oftast att vederbörande har körkort. Någon körkortsutbildning har ungdomarna inte erbjudits. Rotary försöker arrangera och söka sponsring för körkortsutbildning åt ungdomarna varefter klubben genom sitt näringslivsnätverk avser att vara mentorer och försöka hjälpa ungdomarna till anställningar hos arbetsgivare inom kommunen eller i närområdet.