Tanum
STOCKHOLMS VÄSTRA

VÄLKOMMEN TILL TANUM ROTARYKLUBB

OBS    TILLS VIDARE INGA MÖTEN PÅ TanumStrand !   OBS  

Vi har tills vidare digitala möten via Teams. 
Dagen innan mötet får Du ett email från President Kenth med en länk så att du kan logga in dig och träffa klubbkamraterna via smartphone, läsplatta eller dator.


Tanum Rotaryklubb, som ingår i det fantastiska internationella yrkesnätverket Rotary International, är en klubb som erbjuder sina medlemmar många olika aktiviteter.

Vi gör det för att ta hand om våra medlemmar, men också för att göra Rotary mer synligt och närvarande i lokalsamhället och genom handling visa hur Rotary vill öka samförstånd och fred i världen.

 

Förutom att lyssna till spännande och intressanta föredrag på våra veckomöten på fredagarna så vill vi främja medlemmarnas hälsa genom ett utbud av varierande fysiska aktiviteter under veckan. Det bidrar också till att öka gemenskapen i klubben och vi får en trevlig stund tillsammans. Vi skrattar, svettas och slappnar av med gemensam fika och diskuterar smått och stort.

Vi vet också att om vi själva mår bra så kan och orkar vi vara till hjälp för andra som lever under svåra förhållanden.

 

Våra medlemmar ordnar också trevliga evenemang som t.ex. årlig bandyresa till Vänersborg, företagsbesök, golftävlingar och vår- och höstfester

 

Ett av våra klubbprojekt är hjälp och stöd till Kailash Satyarthi's barnhem Bal Ashram i Indien. Kailash Satyarthi fick Nobels Fredspris 2014 och är sedan 12 juni 2017 Honorary Member i Tanum Rotaryklubb.

 

Våra medlemmar är en mix av aktiva och mer seniora f.d. yrkesverksamma personer med stor erfarenhet från privat och offentlig verksamhet.


    

       

 

Tanum Rotaryklubb ligger granne med världsarvsområdet där vi är omgivna av hällristningar och andra lämningar från bronsåldern. Här har vi närheten till fantastiska naturscenerier med inlandets gröna landskap och många blå sjöar, samt kustens brusande hav med den unika skärgården och landets renaste bad- och fiskevatten.

Här, i kulturlandskapet och turiststråken, finns Tanum RK sedan 1987.


Blir du nyfiken på vår klubb? Då är du hjärtligt välkommen att delta i någon av våra aktiviteter eller komma på våra intressanta veckomöten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
fredag den 21 maj 2021
IndonesienProjektet - Kajsa Örtengren berättar om projektet att hjälpa människor ur fattigdom.
Kajsa Örtengren har startat ett projekt med skolelever till syfte att hjälpa sjuka och fattiga på Bali och Lombok.
 
fredag den 28 maj 2021
David Neess, Ericsson, talar om 5G-utvecklingen.
David Neess från Ericsson i Borås håller föredrag om 5 G.
 
fredag den 27 augusti 2021
Guvernörsbesök
 

torsdag den 7 januari 2021
Maggie Ciprian-Olevik har fått en PHF


En av Rotarys finaste utmärkelser är Paul Harris Fellow, PHF. Den kan delas ut till en person som är Rotarian men även till andra personer som utan att vara medlemmar verkat i Rotarys anda - Service Above Self, översatt till "Oegennyttigt tjänande".

Maggie har under många år verkat i den andan inom Rotary, i Tanum Rotaryklubb, men även i många andra sammanhang i och utom Tanums kommun. Av den anledningen beslutade klubbens styrelse redan i maj 2020 att tilldela henne PHF, men av "coronaskäl" kunde inte utdelandet genomföras förrän vid det digitala veckomötet den 11 december. Med hjälp av maken Anders kunde överlämnandet ske till en överraskad, glad och mycket rörd Maggie.

TACK Maggie för det du gjort och gör !

 
tisdag den 10 november 2020
Christian Haneson blir Guvernör i vårt Rotarydistrikt

Christian Haneson

Vid Rotarydistriktets årsmöte i slutet av oktober beslutades att vår medlem Christian Haneson blir Guvernör i Distrikt 2360 under Rotaryåret 2023/2024.


Vi gratulerar  Christian och klubben till detta hedervärda uppdrag.

Det innebär bl.a. att klubben kommer att stå värd för PETS-mötet våren 2023 samt för distriktskonferens och årsmöte på hösten.


Så här säger Christian:
"
Det kommer att bli en inspirerande uppgift, både för mig och klubben, att bidra till distriktets utveckling under detta år. Klubben kommer att utvecklas tack vare de utmaningar vi står inför som värd för stora möten, och jag själv kommer att utvecklas genom att leda en liten del av världens största affärsnätverk."

 

 
torsdag den 29 oktober 2020
Inställda möten i Tanum RK
Pga ökad smittospridning av Covid-19 har införts strängare regler för sociala möten i bl.a. Västra Götaland. Som en konsekvens av det har klubbens styrelse beslutat att tills vidare inte genomföra några veckomöten.
 
lördag den 12 september 2020
Därför tar det lång tid att utveckla cancermediciner
Vid Tanumsklubbens möte den 11 september medverkade professor Bengt Gustavsson.

Han har en gedigen meritlista som chef och forskare vid Salhlgrenska Universitetssjukhuset med omfattande internationellt samarbete och nätverksbyggande.
Han har utvecklat läkemedel och medicintekniska produkter för behandling av kolorektal cancer. Föredraget gav en historik och inblick de utmaningar som mött
forskarna inom hans specialområde. Bland annat fick vi veta att det var först 1972 som man lyckades hitta ett läkemedel som var verksamt mot cancer. Sedan dess har utvecklingen gått gått starkt framåt tack vare omfattande forskning. Idag ser prognosen betydligt bättre ut för den som får diagnosen cancer i tjocktarm och ändtarm. Idag har man förstått att varje cancerfall är unikt och kräver individuellt anpassad behandling. Men det är ett mödosamt och väldigt kostsamt arbete att utveckla nya cancermediciner till färdig produkt, vilket gör läkemedlen dyra. 
Det gäller inte minst de kliniska testerna. Professor Gustavsson gav exempel på ett läkemedel som han själv varit med att utveckla och som är i slutskedet av testningen. Om allt går bra så har framtagningen av detta läkemedel tagit närmare 50 år från starten!
Frågestunden efteråt vittnade om stort intresse för ämnet och stor uppskattning av föredragshållaren. Hans framtidsvision ingav förhoppningar om att med forskningens hjälp besegra flera av våra folksjukdomar.


 
fredag den 3 juli 2020
Presidentskifte i Tanum Rotaryklubb
Verksamhetsåret 2020/2021 har nu påbörjats i Tanum Rotaryklubb och vid första veckomötet i juli skedde det sedvanliga Presidentskiftet.  


Avgående President Stefan Werner inledde dagens möte med prisutdelning för årets citattävling, vinnare blev Hans Eriksson och tvåa Karl-Erik Olsson. Därefter gratulerades två nyblivna/ kommande 70-åringar som fick avnjuta skönsång från uppvaktande klubbkamrater.
Sedan hälsades den senaste nye medlemmen Olle Svensson välkommen till klubben.
Efter detta gjorde Stefan Werner en resumé av det gångna Rotaryåret. Trots coronapandemin har klubben försökt hålla igång lite aktiviteter för medlemmarna, om än med tydlig social distans.

Högtidligen överlämnade sedan Stefan presidentämbetet till Kenth Ekstrand, som kommer att leda klubben framåt under 12 månader till halvårsskiftet 2021.
Nye Presidenten Kenth tackade Stefan för hans engagerade och aktiva arbete för klubbens utveckling under året. Han tackade också för förtroendet som klubbkamraterna givit honom och ser med spänning och ödmjukhet fram emot det kommande Rotaryåret.

 

På bilden ses till vänster Stefan Werner och till höger Kenth Ekstrand.

 

tisdag den 18 oktober 2016
Indienprojektet
Sedan tidigt 2000-tal har Tanums RK samverkat med Kailash Satyarthi, mottagare av Nobels Fredspris 2014. Kailash fick Fredspriset för sitt mångåriga arbete med barns rättigheter, mot utnyttjande av barn och barnslavarbete i främst Indien