Torsås-Bergkvara
STOCKHOLMS VÄSTRA

Klubben träffas tisdagar Kl. 18.30 på Stufvenäs Gästgifveri om inget annat anges i programmet.

Kontakt: President Christer Andersson
christer@hemtema.se

Mobil:070 88 111 45