Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

Trollhättan Rotaryklubb är ett aktivt nätverk bestående av runt hundra samhällsengagerade medlemmar, inom ett flertal olika branscher och yrkesområden. Vi samlas för att nätverka och tillsammans engagera oss i samhällsfrågor där vi gemensamt kan påverka. 

Just nu har vi tillfälligt sommaruppbehåll på våra klubbmöten - vi startar igen Fredagen den 3 september!

Välkommen som gäst på våra möten!

Normalt träffas vi på fredagar för mingel, föredrag och gemensam lunch på Folkets Hus - Kulturhuset i Trollhättan. Mötena startar klockan 12:15 men flera kommer ofta tidigare för att hinna mingla. Det brukar då finnas någon på plats för att ta emot runt klockan 12:00. Vid sidan om detta genomförs en rad andra aktiviteter - läs mer om dessa i vår kalender.

Vill du veta mer om Rotary? Ladda då ner denna folder eller prata med någon av våra engagerade medlemmar.fredag den 17 september 2021
Lunchmöte med Marianne Ahlborg


Vi träffas i traditionell ordning på Folkets hus i den av markerade delen matsalen. Klubbmötet öppnar 12:15 men för dem som har möjlighet finns möjligheten att sätta sig till bords från klockan tolv. Tänk på att följa de riktlinjer och uppmaningar som gäller i Folkets hus samt gällande pandemin. Tillsammans fortsätter vi minska smittspridningen.

Under träffen får vi höra mer om proffsboxaren Marianne Ahlborg. En spännande person med stort hjärta för idrott och hälsa som kommer berätta mer om sin resa från amatör- till proffsboxare och sitt mål att bli världsmästare i boxning.
 
fredag den 24 september 2021
Business Network

Business network är klubbens frukostkoncept där vi lägger fokus på ett gemensamt diskussionstema. Vi träffas och inleder med ett kort introduktion till dagens tema för att sedan över gemensam frukostkaffe samtala om frågor kopplade till det aktuella ämnet. Utbytena är ofta matnyttiga och intressanta.

Inbjudan till Rotary Business Network 

Tema: Värdegrund & FöretagskulturFredagen den 24 september startar vi upp årets nätverksmöten i Rotary Business Network – ett forum för dialog och utveckling. Vi träffas mellan klockan 7.30 - 9.00 på Swania. Vi inleder som tidigare med en gemensam frukost.

Vid detta möte vill vi lyfta erfarenheter kring temat Värdegrund och Företagskultur.

Utan att vi alltid tänker på det så genomsyras företag, organisationer och varumärken av värderingar och attityder - oskrivna eller tydligt nedtecknade ”regler” kring ett företags dna och identitet. Företagskulturen skulle kunna beskrivas som personalens inre kompass och berättar hur vi agerar i arbetsprocesser, vad vi står för och vart vi är på väg. Vad ingår då i detta område och vilka beteenden handlar det om? Konkret berörs faktorer som exempelvis språk, ämnes- och ordval, vardagligt bemötande, jargong, gränssättning, hierarki och öppenhet.

Utöver en kort introduktion i ämnet skickar vi med några frågeställningar, utöver dina egna att fundera kring:

  •              Vilka är dina viktigaste erfarenheter kring värdegrundsarbete?
  •              Hur kan företagskulturen skapa trygghet i oroliga tider?
  •              När blir en stark företagskultur gynnsam resp. ogynnsam?

Priset för frukosten är 95 kr per person och betalas vid ankomst i receptionen på Swania.

Platserna är begränsade och vi önskar din anmälan via mail, ulrika.leyon@telia.com, senast den 20/9.

Varmt välkommen till Rotaryårets första möte - vi ser fram emot många intressanta diskussioner och möten under det kommande året.

Vi förutsätter att alla deltagare är vaccinerade mot Covid-19.

Nätverkskommittén genom

Ida Willner, Fredrik Fryklund, Maria Stommendal & Ulrika Leyon Bertilsson

 

PS! Vill du veta mer om nätverket eller har tips, tankar och idéer på innehåll? Kontakta oss gärna!

  
fredag den 24 september 2021
Lunchmöte med Johanna SvedungVi träffas i traditionell ordning på Folkets hus i den av markerade delen i salen. Klubbmötet öppnar 12:15 men för dem som har möjlighet finns möjligheten att sätta sig till bords från klockan tolv. Tänk på att följa de riktlinjer och uppmaningar som gäller i Folkets hus samt gällande pandemin. Tillsammans fortsätter vi minska smittspridningen.

Dagens talare är Johanna Svedung och kommer berätta om utbildningsprogrammet Ruter Dam. 

Ruter Dams mål - fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Genom utbildning, affärsnätverk och mentorskap skapar Ruter Dam förutsättningar för kvinnliga ledares karriärutveckling. RD startade 1987 och sedan dess har 1300 kvinnor genomgått deras 1-åriga chefs-och mentorprogram där syftet är att deltagarna ska utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap.

Läs mer här: www.ruterdam.com/

 
tisdag den 28 september 2021
Språkcafé för goda samtal
På språkcaféet träffas vi under lättsamma former för att träna på det svenska språket.Här delas erfarenheter, historier och nya kontakter kan skapas.

Språkcaféerna är ett samarrangemang mellan Studentkåren vid Högskolan Väst, Rotary och Högskolan Väst.

För allas säkerhet kommer vi att genomföra nästa Språkcafé som online-variant via videokonferens-verktyget Zoom.

Grundidén är precis som innan; vi kommer att öva på svenska med varandra i mindre grupper, bara denna gång via video.

Ingen föranmälan krävs.

Datum och tid för möte

https://hv-se.zoom.us/my/sprakcafe

För att kunna delta behöver man en dator/mobiltelefon med internettillgång och kamera, och helst även hörlurar med mikrofon/headset för att ljudkvaliteten ska bli bra. Använder man Zoom via en dator går det bra att delta i mötet direkt via webbläsaren - man behöver inte skapa något konto eller ladda ner något. Vill man ändå ladda ner programmet (gratis) kan man göra det på zoom.us. Använder man mobilen kan man ladda ner appen via valfri app-store.

MÖTESDATUM HÖSTEN (2021)
28 september, kl.16-17
26 oktober, kl.16-17
23 november, kl. 16-17
14 december, kl.16-17
 
fredag den 1 oktober 2021
Lunchmöte med Said Niklund


Vi träffas i traditionell ordning på Folkets hus i den av markerade delen i salen. Klubbmötet öppnar 12:15 men för dem som har möjlighet finns möjligheten att sätta sig till bords från klockan tolv. Tänk på att följa de riktlinjer och uppmaningar som gäller i Folkets hus samt gällande pandemin. Tillsammans fortsätter vi minska smittspridningen.

Dagens talare är Said Niklund, Stadsdirektör för Trollhättans stad. Han talar på temat Min livsresa.
 

 

måndag den 1 januari 2018
Barnen i skyddade boenden
I Trollhättans kommun finns Kvinnojouren som stödjer kvinnor och barn som tvingats lämna sitt hem
pga misshandel och missförhållanden i relationen. Ofta har de mycket dålig ekonomi, det de fått med
sig är kläderna de har på sig.
 
onsdag den 1 november 2017
Julklappsinsamling
Tillsammans med Scandic Swania samlar Trollhättans Rotary varje år in julklappar som överlämnas till Verdandi i Trollhättan för att glädja besökare vid deras julbord på julafton. Temat för julbordet är ”Jul i gemenskap i en stress- och alkoholfri miljö”.
 
fredag den 8 september 2017
Business Network
Rotary Business Network är ett nätverk för att skapa kontakter mellan människor i en yrkesverksamhetsroll som kan resultera och skapa affärsmässigt utbyte och förståelse mellan olika branscher, företag och yrkesroller.
 
söndag den 20 december 2015
Julfest för de äldre
En traditionsenlig julfest arrangeras för de äldre i Trollhättan och genomförs i Missionskyrkan.
 
torsdag den 1 januari 2015
Språkkafé i Trollhättan
Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfarenheter och skapa relationer med högskolans studenter och personal.
 

tisdag den 29 oktober 2019
Rotaryklubbarna i vårt område leder stort Internationellt samarbetsprojekt kring rent vatten i Kenya!

På landsbygden i sydvästra Kenya är bristen på rent dricksvatten mycket stor! Förorenat vatten ger upphov till många sjukdomar där smittan leder till hög dödlighet bland små barn och hög sjuklighet bland både barn och vuxna! Befolkningen hämtar vatten i bäckar och naturliga grundvattenkällor, s k ”vattenhål”! Dessa vatten är förorenade av både människor och såväl tama som vilda djur!

 
torsdag den 15 augusti 2019
Sök till Ledarskapsprogrammet 2019, en kurs i Hållbart Ledarskap

Ledarskapsprogrammet 2019 är till för dig som är intresserad av ledarskapsfrågor och vill fördjupa din kunskap inom ämnen som projektledning, förhandling, utlandsuppdrag och hållbar utveckling. 

 

Kanske vill du även utöka ditt professionella nätverk, med chans till framtida mentorskap. 

 
onsdag den 10 februari 2016
Vår eller inte vår, det är frågan...
Nu är vi i full gång med vårens program. Kom till Swania, du kan även vara med som gäst, och ät lunch, fredagar 12:15-13:30.
 
fredag den 18 september 2015
Guvenörsbesök

Dagens besök var från distriktsguvernören Ulf Andersson. Han berättade för oss om stororganisationen Rotary, pågående projekt och initiativ från distriktet med gott engagemang.

 
måndag den 7 september 2015
Logga in - hur gör jag?
Nu kan ni logga in på medlemssidorna.